ponedjeljak, 26. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

13 C°

SJEDNICA VIJEĆA

Obrovac bi od buduće poplave mogla štititi pokretna brana

Autor: Iva Bucić

08.08.2023. 19:51
Obrovac bi od buduće poplave mogla štititi pokretna brana

Foto: Arif SitnicaNakon 109 dana u Obrovcu se konačno sastalo Gradsko vijeće, premda zakonski propisi nalažu da se sjednice moraju održavati minimalno jednom u tri mjeseca. Unatoč dugoj pauzi, na dnevnom redu 13. sjednice našle su se svega tri točke dnevnog reda, a oporbeni vijećnik, MOST-ov Igor Jurjević izrazio je sumnju da je to zbog toga što su sjednici nazočili novinari.


Posljednja sjednica Gradskog vijeća održana je krajem travnja, prije negoli je u svibnju Obrovac zadesila velika poplava, jedna od najvećih katastrofa od Domovinskog rata. Stoga su vijećnici na aktualnom satu gradonačelniku Anti Županu postavili nekoliko pitanja na tu temu.


– Svi su ostali u čudu kada se Zrmanja izlila jer je zaštitni zid građen na temelju 100-godišnjeg mjerenja vodostaja, ali ovdje se doista dogodila kataklizma. Ogromna količina kiše je pala i plimni je val bio od 20 do 30 cm veći od izgrađenog zida. U dva dana od poplave grad je očišćen, postupno je uključena struja, organizirali smo potom odvoz otpada, stavili crpne stanice u funkciju. Potom smo prekontrolirali i evidentirali zatvorene privatne prostore koji se ne koriste, a na teren je izašla epidemiološka služba da se osiguraju sve preporučene mjere, a izvršena je i dezinfekcija svih prostora, posebno škola i vrtića te smo riješili problem opskrbe pitkom vodom, naglasio je Župan.


Sustav alarmiranja
Na to je oporbeni vijećnik Ivan Matić (MOST) istaknuo da službe nakon poplave zaista jesu napravile svoj posao, ali ističe da se odavno trebalo raspraviti o daljnjim postupanjima i utvrditi što je u poplavi naučeno.


– Nedostajao nam je sustav alarmiranja. Definitivno početak poplave nije bio dobro koordiniran i to se ne bi trebalo događati. Treba napraviti sustav brzog komuniciranja da se građani mogu evakuirati i organizirati, jer ponavljat će se i poplave i požari. Zatvoren smo grad, imamo samo dva izlaza i lako se napravi čep. Volonteri su se javili službama, a to je dobra volja građana da 24 sata pet dana rade u svom gradu. No tu grupu građana koji su se odlučili angažirati treba institucionalizirati, istaknuo je Matić koji je i sam sudjelovao u obrani grada od vodene bujice. Načelnik Stožera civilne zaštite i tajnik Grada Obrovca Slobodan Jurjević najavio je da će Obrovac iz EU fondova dobiti dvije sirene koje će se postaviti na školu i zgradu Grada. Tako će se poruke upozorenja moći direktno poslati iz centra 112, a čut će se u cijelom gradu.


– Naravno da moramo volontere staviti u hijerarhijsku posloženost da znamo tko su, kome se javljaju i što rade, složio se Jurjević s Matićem.


Ivan Vrkić (HSLS) istaknuo je da se i lani dogodila manja poplava, nakon koje je na sjednici Vijeća povukao temu uređenja korita i vodotoka Zrmanje.


– Aktiviralo se 20, 30 mladih momaka na čelu s Matićem, a da su imali dovoljno pijeska i da su aktivirani nekoliko sati prije, zaštitni zid bi se podignuo u nekoliko sati, a ne tek sljedećeg dana. Još prije 15 godina Hrvatske vode ustanovile su da se na ušću po čitavoj širini rijeke skupilo metar i pol do dva mulja, kazao je Vrkić.


Ante Župan, Foto: Arif Sitnica


Sastanci s Hrvatskim vodama


Gradonačelnik Župan objasnio je da su već održana dva sastanka s Hrvatskim vodama.


– Postojeće zaštite nisu dovoljne, zato je i poplavilo. Vjerojatno će se postaviti pokretna brana da ne zatvaramo pogled prema lijepoj Zrmanji. Zidove možemo dignuti još 20-ak centimetara da se ne dira u vizuru prostora, a proteze bi držali u rezervi. Za to nam, doduše, treba veliko skladište i oko toga se raspravlja, kazao je Župan. Gradonačelnik je istaknuo da je Grad Obrovac prije 15 godina, iako je to u nadležnosti Hrvatskih voda, unajmio brod koji je nekoliko dana kopao pijesak ne bi li se produbilo korito rijeke, međutim taj se brod pokvario i radovi su stali. Na sjednici Vijeća bilo je riječi i o novoj šetnici za koju Župan kaže da imaju idejno rješenje koje je izradio ugledni arhitekt Nikola Bašić, no tek će se u rujnu dogovoriti daljnji koraci. Mile Minja Anić (HDZ) upitao je Župana hoće li se u Obrovcu obnavljati još zgrada.


– Grad je u zaštićenoj, staroj jezgri kupovao derutne objekte i uređivao ih do useljivosti. A što se tiče stambenih zgrada, već se obnavlja zgrada sa skoro 200 stanova, a očekujem da će se koncem ove godine pripremiti dokumentacija za još nekoliko ovakvih projekata, to bi bilo dobro za sve, kazao je Župan. Osim obnavljanja zgrada, u Obrovcu se planira i izgradnja nove škole, kako bi đaci nastavu mogli pohađati u jednoj smjeni, a Matić je upozorio na to da u Kruševu na frekventnim mjestima treba postaviti asfalt.


– Konačno smo dobili centar u Kruševu koji je poduzetnička ideja, a Obrovac mora to pogurati, asfaltirati i organizirati parking. Treba sanirati i dio kod crkve, prema Anićima. To je jako bitan dio sela koji je dobro posjećen, kazao je Matić ne obazirući se na komentare da se time pogoduje vlasniku dućana. Župan je uzvratio da to nije financijski zahtjevan projekt, a donosi višu razinu komfora te je obećao da će se po tom pitanju nešto poduzeti. Igor Jurjević potom je gradonačelniku postavio pitanje o koncesijskim odobrenjima koja se dodjeljuju netransparentno.


– Kako i na koji način možeš doći prodavati hranu i piće na javnoj površini bez javnog natječaja? Tko dobiva koncesije i na temelju čega? Nadam se da nećete zamjeriti ako vas prijavim Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa jer ste gradskom vijećniku dodijelili kućicu za prodaju hrane i pića, kazao je Jurjević.


Ivan Matić, Foto: Arif Sitnica


Nije USKOK, jest DORH


– USKOK je protiv vas podigao optužnicu za teško kazneno djelo koje ste počinili na štetu Grada Obrovcu i dok se to ne razjasni neću odgovarati na vaša pitanja, odgovorio je Jurjeviću gradonačelnik Župan.


– Gradonačelniče, nije USKOK nego DORH, ali zato USKOK-ova optužnica o vama stoji u ladici. Ja ću se sada dignuti i više se nikada neću baviti politikom ako mi sada bez gledanja u šalabahter kažete što sam ja to napravio protiv Obrovca. Šutnja je nekada znak mudrosti, a nekada neznanja i nemoći, odgovorio mu je Jurjević.


Jurjevićev kolega iz kluba zastupnika, Marko Klanac, gradonačelniku je također postavio pitanje o dodjeli koncesijskog odobrenja. Istaknuo je da nijedan ugovor nije javno objavljen, pa se ne zna ni tko ima koncesiju ni koliko plaća Gradu.


– Ako se dva zahtjeva odnose na istu lokaciju, prednost ima onaj koji se prvi prijavio. Ne raspisuje se javni poziv, nego u trenu kada se objavi plan započinju prijave, a onaj tko se javi prvi i udovoljava uvjetima, dobiva odobrenje. Pri tom su za sve definirani rasponi cijena, odgovorio mu je tajnik Grada Obrovca Slobodan Jurjević.


Vijećnici su s gradonačelnikom željeli raspraviti i o pitanju savjetnika. Naime, tvrde da je na prošloj sjednici Vijeća Župan spomenuo da ima savjetnika, što je on danas opovrgnuo, a s obzirom na to da zapisnik sa sjednice ne postoji, nema načina da se taj navod vijećnika provjeri. Nakon aktualnog sata, sjednica je nastavljena raspravom o tri točke koje su se našle na dnevnom redu 13. sjednice. Najprije se glasalo o Odluci o priznavanju prava vlasništva i izdavanju tabularne izjave HEP-u, potom o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Obrovac, te u konačnici o prijedlogu Zaključka o usvajanju Plana zaštite od požara.


Foto: Arif Sitnica