ponedjeljak, 4. prosinca 2023

Weather icon

Vrijeme danas

6 C°

DRŽAVNI TAJNIK

Josip Bilaver prodaju građevinskog zemljišta prijavio - na vrijeme

30.09.2023. 08:53
Josip Bilaver prodaju građevinskog zemljišta prijavio - na vrijeme

Foto: Luka JeličićNakon što je provelo ciljanu redovitu provjeru imovinskih kartica Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je da ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka protiv Josipa Bilavera, državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture vezano za moguću povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI), navodi se u odluci Povjerenstva koja je predstavljena na sjednici u petak.


Naime, Povjerenstvo je 26. lipnja 2020. godine zaprimilo neanonimnu prijavu u kojoj se navodi da je Bilaver u izvješću o imovinskom stanju propustio navesti prodaju svojeg građevinskog zemljišta u Zadru tvrtki Miva Jadera d.o.o. u vlasništvu svoje supruge, kao i da nije prijavio stečene prihode od prodaje i stjecanje poslovnih udjela bračnog druga nastalih osnivanjem navedenog trgovačkog društva.


Suvlasnik građevinskog zemljišta


– Uvidom u imovinsku karticu ovog dužnosnika od 1. travnja 2020., podnesenu povodom promjene, utvrdilo se kako je u dijelu imovinske kartice koji se odnosi na nekretnine naznačio građevinsko zemljište u Zadru, na adresi …, površine 750,00 m2, koje je upisano u k.o. Zadar, zk. ul. …, suvlasništvo obveznika u 50 posto, približne tržišne vrijednosti od 950.00 kuna, stečeno kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, od imovine i imovinskih prava i zaduženja kod banke (kreditom). Uvidom u kasnije imovinske kartice, od dana 6. svibnja 2020. povodom promjene i 30. rujna 2020. povodom ponovnog imenovanja na dužnost državnog tajnika, utvrdilo je kako je u dijelu imovinske kartice koji se odnosi na nekretnine naveo da nije vlasnik niti jedne nekretnine, ističu u Povjerenstvu.
Nadalje, Povjerenstvo je neposrednim uvidom u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga utvrdilo kako je kod Općinskog suda u Zadru k.o. Zadar, u zk. ul. …, pod kat. česticom … upisana stambena zgrada i dvorište na adresi …, ukupne površine 750,00 m2, u kojem ulošku su sada upisana četiri posebna dijela nekretnine odnosno stana, za koje je kao vlasnik upisano trgovačko društvo Miva Jadera za poslovanje nekretninama, graditeljstvo i trgovinu.


Uvidom u povijesni prikaz navedenog Izvatka iz zemljišne knjige, kao i Informacijskog sustava Porezne uprave. Povjerenstvo je utvrdilo kako je Bilaver bio vlasnik polovice navedene nekretnine koja je u vrijeme dok je bio vlasnik bila upisana kao kat. čestica …, sve do 17. travnja 2020. kada je svoj suvlasnički udio prodao Mivi Jaderi.


– U odnosu na navode iz prijave o neprijavljivanju prihoda od prodaje suvlasničkog udjela predmetne nekretnine, Povjerenstvo je izvršilo uvid u podatke o prometu nekretnina u Poreznoj upravi te je ustanovilo kako je 17. travnja 2020. prodao građevinsko zemljište od 375,00 m2 Mivi Jaderi za kupoprodajnu cijenu od 456.482,52 kuna, navode u Povjerenstvu.


Sukladno Pravilima i uputama za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, novčana sredstva stečena prodajom imovine obveznika prijavljuju se kao štednja, pod uvjetom da nisu potrošena na kupnju novih predmeta imovine ili na redovne potrebe.


Povećan iznos štednje


– Uvidom u imovinske kartice ovog dužnosnika od 1. travnja 2020. i 6. svibnja 2020., utvrđeno je povećanje prijavljenog iznosa štednje koji iznos korespondira s iznosom kupoprodajne cijene nekretnine. Naime, uočeno povećanje iznosa štednje od iznosa 130.000 kuna koliko je bilo prijavljeno u imovinskoj kartici 1. travnja 2020., na iznos od 560.000 kuna, koliko je prijavljeno u imovinskoj kartici od svibnja, što iznosi 430.000 kuna. Stoga, proizlazi da je razlika od manje od 30.000 kuna između stečene kupoprodajne cijene i prijavljenog povećanja štednje manja od 10 posto, a pritom je i životno da je ova razlika mogla biti utrošena na tekuće životne potrebe ili pokretnine koje ne bi bio dužan prijaviti, naglašavaju u Povjerenstvu.


Stoga, Povjerenstvo ističe da iz prikupljenih podataka, uzme li se u obzir da je broj zk.uloška omaškom pogrešno naveden u imovinskoj kartici, dok su ostali podaci navedeni ispravno, može se zaključiti kako je Bilaver točno i pravovremeno prijavio svoje imovinsko stanje u relevantnim imovinskim karticama odnosno da je prije isteka godine u kojoj je prodao navedenu nekretninu prijavio tu promjenu, odnosno izbrisao zapis o toj nekretnini te povećao iznos štednje u okvirima iznosa stečenog po osnovi kupoprodajne cijene.


U odnosu na neprijavljivanje poslovnog udjela u Mivi Jaderi Povjerenstvo je uvidom u imovinske kartice Bilavera od 1. travnja 2020. i 6. svibnja 2020., podnesene povodom promjene, utvrdilo kako u dijelu imovinske kartice koji se odnosi na vlasništvo nad poslovnim udjelima nije prijavio niti jedan poslovni udio. Nadalje, uvidom u imovinsku karticu od 30. rujna 2020., podnesenu povodom ponovnog imenovanja na istu dužnost, naveo je postojanje poslovnog udjela u 100-postotnom vlasništvu bračnog druga, naziva poslovnog subjekta Miva Jadera.


– Slijedom navedenog, Povjerenstvo je utvrdilo kako iz postupanja ovog dužnosnika prilikom prijave podataka o imovini u imovinske kartice ne proizlazi povreda odredbi ZSSI-a, navodi se u odluci koju potpisuje predsjednica Povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković.


PIŠE: GORAN ŠIMUNOV