Četvrtak, 28. rujna 2023

Weather icon

Vrijeme danas

17 C°

Merdić: Trošilo se neracionalno

27.04.2012. 22:00
Merdić: Trošilo se neracionalno


U cjelini uzevši trošilo se neracionalno, točnije daleko od realnih mogućnosti. Odnosi se to na reprezentaciju, sredstva za blagdane, kulturne priredbe, intelektualne usluge i slično o čemu bi se s obzirom na situaciju doista trebalo povesti više računa ove godine, kazala je Merdić


Na sjednici biogradskog Gradskog vijeća prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna Grada Biograda za 2011. godinu.
Planirani proračun u protekloj godini iznosio je 49.029.960,00 kuna. Ostvareni primici iznosili su 35.407.815,00 kuna, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 36.620.341,00 kuna, što daje ostvareni manjak prihoda i primitaka za 2011. godinu u iznosu od 1.212.526,00 kuna.
Financiranje političkih stranaka
Navedeni manjak prihoda i primitaka na 2011. godinu u spomenutom iznosu namjerava se pokriti u idućem razdoblju. O ovoj točki dnevnog reda za raspravu se javila Anka Merdić vijećnica SDP-a.
– U cjelini uzevši trošilo se neracionalno, točnije daleko od realnih mogućnosti. Odnosi se to na reprezentaciju, sredstva za blagdane, kulturne priredbe, intelektualne usluge i slično o čemu bi se s obzirom na situaciju doista trebalo povesti više računa ove godine, kazala je Merdić.
Vijećnici su prihvatili i odluku o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka u 2012. godini. Kako svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva proporcionalno broju njezinih vijećnika, tako HDZ-u, koji ima deset vijećnika u Gradskom vijeću pripada iznos od 52.819,00 kuna. HSS-u koji ima jednog vijećnika pripadajuća naknada iznosi 5.128,00 kuna, dok DSU-u koji ima jednu vijećnicu pripada 5.641,00 kuna. SDP-u s tri vijećnika pripada naknada u iznosu od 16.410,00 kuna. Sredstva iz ove odluke isplaćivat će se političkim strankama tromjesečno u četiri jednake rate do kraja tekućeg tromjesečja. Izmjene i dopune odluke o osnivanju Poduzetničkog centra za poticaj i razvoj poduzetništva, također su bile na dnevnom redu, a manje izmjene odnosile su se uglavnom na pojednostavljenje procedure i mogućnosti njegove što brže realizacije na području grada. Jedna od zanimljivijih točaka dnevnog reda bila je ona o komunalnom doprinosu.
O komunalnom doprinosu
Usvajanjem ove odluke smanjen je iznos komunalnog doprinosa za proizvodne djelatnosti unutar industrijske zone u Biogradu i to sa sadašnjih 138 kuna na 60 kuna, a za ostale djelatnosti unutar servisnih i trgovačkih zona cijena komunalnog doprinosa po metru kubnom građevine iznosi 93 kune. Sve je to u cilju razvoja gospodarstva i kako bi se spomenute zone privele namjeni. Za sve ostale građevine iznos komunalnog doprinosa i dalje ostaje 138 kuna, no novost je uređenje plaćanja komunalnog doprinosa kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Naime, u takvim slučajevima dopušteno je plaćanje komunalnog doprinosa obročno, na rok od deset godina, uz ugovaranje založenog prava u korist Grada na nekretnini koja je predmet legalizacije ili drugoj nekretnini istog ili drugog vlasnika, točnije založnog dužnika, a koja je jednake vrijednosti i uz odgovarajuću kamatu.
– Na taj način želi se potaknuti, ali i olakšati vlasnicima nelegalno sagrađenih objekata da u zakonskom roku podnesu zahtjev za legalizaciju objekata, a upravo je financijska stavka komunalnog doprinosa najveća, pojasnio je gradonačelnik Ivan Knez.
Vijećnici su prihvatili i nekoliko izvješća o radu i financijskom poslovanju, primjerice ono biogradske Gradske knjižnice, Zavičajnog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta te Croate d.o.o za informacijsku djelatnost i Savjeta mladih Grada Biograda.