Subota, 15. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

14 C°

kod kuće za sve pacijente

Zadarska županija financira putne troškove za 11 fizioterapeuta

Autor: Nikolina Lucić

31.07.2023. 08:57
Zadarska županija financira putne troškove za 11 fizioterapeuta

Foto: Sergej DRECHSLER

Zadarska županija osnivanjem i organizacijom rada zdravstvenih ustanova na svom području omogućava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe za sve građane. A osim zdravstvenih ustanova osnivača Zadarske županije, u popunjavanju mreže javne zdravstvene službe sudjeluju i ordinacije privatne prakse u određenim djelatnostima, kao što su obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, medicina rada i laboratorijska dijagnostika te privatne zdravstvene ustanove, tj. zdravstvena njega u kući bolesnika i fizikalna terapija u kući. U konačnici dolazimo do brojke od oko tri tisuće zaposlenih u zdravstvenom sustavu Zadarske županije, tj. u mreži javne zdravstvene službe.


Mreža uključuje potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, medicinskih sestara, broj timova specijalističko – konzilijarne zdravstvene djelatnosti i specijalističke dijagnostike po djelatnostima, potreban broj fizioterapeuta, potreban broj postelja po djelatnostima i po vrstama bolničkih zdravstvenih ustanova, te potreban broj postelja po stacionarima domova zdravlja.


Dakako, svaka županija može za svoje područje ugovoriti provođenje nekih usluga i iznad onoga što je ugovoreno s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u mreži javne zdravstvene službe, ako u svome proračunu osigura sredstva.


Administrativne poteškoće


– Najsvježiji primjer je organizacija pripravnosti u djelatnosti dentalne medicine koju posebno, putem Dom zdravlja Zadarske županije, plaća Zadarska županija privatnim ordinacijama dentalne medicine koje su iskazale interes za sudjelovanje u provođenju posebne pripravnosti. Već dugi niz godina postoje poteškoće u dostupnosti fizikalne terapije, i liste čekanja na fizikalnu terapiju u bolnicama su velike, a liste čekanja za fizikalnu terapiju u kući bolesnika sve su veće iz jednostavnog razloga što je potreba za fizikalnom terapijom veća od mogućnosti koju bolesnici mogu ostvariti u mreži javne zdravstvene službe, kazao je pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Zadarske županije Marko Kolega.Naime, na primarnoj razini zdravstvene zaštite na 15 tisuća stanovnika može se ugovoriti jedan fizioterapeut za fizikalnu terapiju u kući. Postoji mreža fizioterapeuta za fizikalnu terapiju u kući koju je svojom odlukom utvrdio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a u koju su na razini Republike Hrvatske uključena 304 fizioterapeuta, uglavnom zaposlenih u ustanovama za fizikalnu terapiju ili su to privatne prakse/ordinacije pojedinih prvostupnika fizioterapije.


– Za područje Zadarske županije u mrežu fizikalne terapije u kući uključeno je 11 fizioterapeuta, što je i dalje nedovoljno, naročito za pacijente u udaljenim i ruralnim područjima, koji su i inače izoliraniji od ostatka urbane zajednice, dodao je pročelnik.


Na poteškoće administrativne prirode u definiranju mreže fizioterapeuta za provođenje fizikalne terapije u domovima zdravlja na razini primarne zdravstvene zaštite, nadovezuju se i poteškoće u definiranju troškova usluge fizikalne terapije od strane HZZO-a, odnosno nepriznavanje troškova prijevoza ugovorenim fizioterapeutima kao sastavnog dijela troška usluge, kao što je slučaj sa sanitetskim prijevozom ili hitnom medicinom gdje u standardni troška usluge HZZO priznaje i troškove goriva po prijeđenom kilometru. To se posebno odnosi na udaljena područja zadarske županije.


Fizioterapeut s dugogodišnjim iskustvom, ravnatelj ustanove LUCE Romeo Pedišić kazao nam je da stručnog kadra ne fali, no da je mali broj ugovorenih suradnika na gustoću naseljenosti i površinu Zadarske županije.


– Dugi niz godina borimo se s problematikom dostupnosti fizikalne terapije u kući, koju je naročito teško isporučiti pacijentima u udaljenim selima i na otocima. Sada nam je svakodnevni rad barem malo lakši, jer Zadarska županija sufinancira troškove puta fizioterapeutima i tako im olakšava posao, jer vremenski je normativ u našem poslu jako važan, istaknuo je Pedišić, jedan od 11 zadarskih fizioterapeuta kojima Zadarska županija sufinancira troškove rada na otocima i u zaleđu.


Dostupnost za sve pacijente


HZZO zato raspisuje natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti fizikalne terapije u kući, a na natječaj raspisan za područje Zadarske županije javile su se dvije privatne zdravstvene ustanove – Ustanova za zdravstvenu njegu, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući VITALIS i Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući LUCE, koje su zaposlile sve potrebne fizioterapeute.


– Kako bi osigurala dostupnost zdravstvene zaštite i na najudaljenijim područjima i kako bi premostila trenutne poteškoće s kojima se susreću i zdravstvene ustanove koje pružaju usluge fizikalne terapije u kući, a prije svega samo bolesnici, Zadarska županija potpisala je posebne ugovore s navedenim ustanovama, naglasio je Kolega.


Mnoge općine na području županije pacijentima ne mogu osigurati uslugu fizikalne terapije kod kuće. Najčešće su to stare i teško pokretne ili potpuno nepokretne osobe, koje zbog duge privezanosti za krevet trebaju svakodnevnu pomoć i vježbe. Isto treba i osobama s invaliditetom, kao što su osobe koje boluju od cerebralne paralize, osobe koje su nakon moždanog udara ili nesreća postale paraplegičari ili su im pak amputirani udovi. Obitelji često čine sve što je u njihovoj moći da svojim voljenima osiguraju boravak u svom domu i obiteljskom okruženju, te dostupnost zdravstvene njege koja im je potrebna. Nakon odobrenja usluge od strane HZZO – a nakon kontaktiranja zdravstvenih ustanova koje se time bave, često nailaze na zatvorena vrata ili pak odgovor kako se usluga fizikalne terapije u kući ne nudi na njihovu području stanovanja.


– Fizikalna je terapija u kući sve dostupnija, iako su iza nas godine rada u teškim uvjetima. Sada nam se pružaju nove mogućnosti i prilike da pomognemo pacijentima do kojih smo prije teško dolazili. Liste su se čekanja s oko tri do četiri mjeseca tako sada smanjile na oko dva i pol, tako da je zadarska regija u dosta povoljnijem položaju u odnosu na neke druge županije, kazao je Pedišić, dodavši kako kadra ne fali.– Sve je više starijeg stanovništva, a s time i više pacijenata, tako da nam je svako olakšanje svakodnevnog rada dobrodošlo. No, 11 fizioterapeuta na našu je regiju i dalje premalo, tako da se nadamo da će se u budućnosti taj broj povećati, zaključio je Pedišić.


Dodatna pomoć za onkološke pacijente


U Zadarsku su županiju stigla dva nova kombi vozila za prijevoz onkoloških bolesnika koje će koristiti Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.


– Uz izvanredne ljude koje imamo u službi saniteta i za koje naši onkološki pacijenti iskazuju pohvale te kojima izražavamo zahvalnost jer je često njihovim osobnim naporima bolesnicima olakšana patnja, potrebno je imati i adekvatnu opremu i vozila. Budući da značajan dio sanitetskog prijevoza koriste upravo onkološki bolesnici kojima nije potrebna pratnja, Zadarska županija je osigurala dodatna sredstava u iznosu od oko 75.000 eura za nabavu dva kombi vozila isključivo za prijevoz onkoloških bolesnika na terapiju u Split i Zagreb, rekao je pročelnik za zdravstvo Marko Kolega.


Ove godine do 30. lipnja 6.810 pacijenata koristilo je sanitetski prijevoz kako bi ostvarilo svoje pravo na medicinsku uslugu, što je za 356 pacijenata više nego u istom razdoblju prošle godine. Podsjetimo, u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije objedinjene su dvije mobilne medicinske službe (hitna medicina i sanitetski prijevoz) te je nabava i obnavljanje vozila kontinuirana zadaća kojoj se daje posebna pozornost.Osobito je opterećena služba saniteta koja sa svojim 21 timom svakodnevno prelazi stotine kilometara i koja je sastavni dio nacionalne sanitetske službe od 397 timova u mreži javne zdravstvene službe.


– U 2022. godini naši timovi saniteta obavili su više od 36.000 prijevoza, prešli 1.827, 535 km i gotovo 13.000 pacijenata koristilo je sanitetski prijevoz kako bi obavilo cijelu paletu različitih medicinskih postupaka – od hemodijalize do radiološke ili medikamentozne terapije za onkološke bolesnike. Premještaji između zdravstvenih ustanova, otpusti s bolničkog liječenja ili opservacije u OHBP – Opće bolnice Zadar svakodnevna su rutina ovih timova, dodao je pročelnik Kolega dodajući da tim sanitetskog prijevoza čine dva zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora.


Kolega je naglasio da se radno vrijeme u djelatnosti sanitetskog prijevoza mora organizirati tako da se prilagodi potrebama stanovništva.


– Na području Zadarske županije služba saniteta radi od ponedjeljka do subote od 6 do 22 sata, a u iznimnim situacijama, koje utvrđuju zdravstvene ustanove na području Zadarske županije, sanitetski prijevoz se može organizirati i nedjeljom, praznikom i blagdanom, naglasio je pročelnik.


Sadržaj je nastao u suradnji sa Zadarskom županijom.