Srijeda, 7. lipnja 2023

Weather icon

Vrijeme danas

20 C°

BESPLATNA PROCJENA

Stručni tim Kabineta za ranu intervenciju godišnje radi s gotovo 250 korisnika

Autor: Đurđa Baljak

06.02.2023. 16:00
Stručni tim Kabineta za ranu intervenciju godišnje radi s gotovo 250 korisnika

Foto: Arhiva ZLIz godine u godinu sve je više djece s teškoćama u razvoju. Stoga je od 2014. godine aktivan Kabinet za ranu intervenciju koji djeluje pri Caritasu Zadarske nadbiskupije, a koji uz Caritas financijski podržavaju Grad i Zadarska županija. Voditelj Kabineta, psiholog Dario Kovač, otkrio je nešto više o značenju pojma rane intervencije, ali i o njihovom radu.


– Rana intervencija obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu podršku njihovim roditeljima kod utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. U pravilu to obuhvaća razdoblje od navršene treće godine života do navršene šeste, odnosno sedme godine života. Međutim, zbog velikog priljeva korisnika primamo i djecu do tri godine života. Godišnje imamo između 200 i 250 korisnika i svake godine se povećava broj djece kojima je potrebna pomoć, kazao je Kovač te nastavio kako je radom ovog Kabineta svim građanima Zadarske županije, odnosno Zadarske nadbiskupije, omogućena besplatna procjena stručnjaka.


– Našim građanima je omogućeno da na jednom mjestu potpuno besplatno dobiju procjenu razvoja svojeg djeteta, uz to omogućen je i neposredan rad s djetetom, kao i dobivanje smjernica za poticanje razvoja djeteta, rekao je Kovač te dodao kako je u svemu tome, pored stručnjaka, ključna uloga roditelja koji moraju ulagati vrijeme i trud u rad sa svojim djetetom.
– Naš pristup je usmjeren na poticanje razvoja djeteta i ne može se promatrati odvojeno od obitelji. Stoga u našem radu pružamo obiteljima stručnu podršku u vidu jačanja obiteljske kohezije, resursa, rutina i rituala, a sve s ciljem jačanja njihovih kapaciteta nošenja s izazovima roditeljske brige, istaknuo je voditelj Kabineta te nastavio kako se trenutačno njihov tim sastoji od sedam stručnjaka.


Stručni kadar


– Naš stručni tim sastoji se od dva radna terapeuta, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, specijalista rane intervencije, savjetodavnog terapeuta i psihologa. Pružamo i terapijske tehnike koje nisu direktno povezane s formalnim obrazovanjem, primjerice terapija Marta Meo, Senzorna terapija, osnove Talk Tools-a i PECS-a, objasnio je Kovač te se osvrnuo na njihove aktivnosti tijekom tjedna.


– Prosječni radni tjedan se sastoji od neposrednih terapija s korisnicima, procjene razvoja i savjetovanje roditelja, rekao je voditelj Kabineta te dodao kako slobodno vrijeme iskorištavaju za dodatnu edukaciju i sudjelovanje na različitim simpozijima ili stručnim praksama.


– Sudjelovali smo 2021. godine na »23. Ljetnoj Akademiji za razvojnu rehabilitaciju« u Zadru i nakon toga smo bili pozvani na stručnu posjetu u Ambulatorium Strebersdorf der VKKL u Beču, ali smo to realizirali tek prošle godine zbog COVID-19 krize i brojnih obaveza. Svakako se nadamo da će taj posjet biti početak neke trajnije suradnje od koje će svakako imati koristi najviše naši najmanji, kazao je Kovač te istaknuo kako su u svom radu usmjereni na otkrivanje rizičnih čimbenika za potencijalno odstupanje od tipičnog razvoja djece te upućivanja na dijagnostičke procese. Uz to redovito provode procjene jakih i slabih strana razvoja, kao i utvrđivanje vrste i opsega razvojne teškoće.


– U tretmanu neželjenih posljedica razvojnih teškoća uvijek se vodimo poticanjem cjelokupnog razvoja djeteta. Pritom uvijek uvažavamo slabe strane i naglašavamo jake strane razvoja te razvojnih sposobnosti djeteta, kaže ovaj psiholog.


Patronaža u vrtićima


Voditelj Kabineta je kazao kako su krajem prošle godine završili EU projekt »PRRI – Podrška razvoju rane intervencije« na području grada Zadra i Zadarske županije u vrijednosti od 192.510,6 eura (1.450.470,96 kuna).


– Osnovni cilj projekta bila je uspostava mobilnog tima našeg Kabineta koji će kroz patronaže u vrtićima stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima. Uz to je naglasak na jačanju kapaciteta stručnjaka i provedbi aktivnosti za odgojitelje, a sve s ciljem olakšavanja i poticanja integracije djece s razvojnim odstupanjima u programima vrtića, kazao je Kovač te naglasio kako su tim projektom obuhvaćene i brojene edukacije djelatnika Kabineta, radionice za odgajatelje u vrtićima, materijali potrebni za provođenje radionica za braću i sestre djece s teškoćama u razvoju, podrške roditeljima, nabava automobila i mnoge druge aktivnosti.


– Iako je projekt završen i trenutačno je u fazi evaluacije, brojne aktivnosti su se nastavile jer smo procijenili kako su izrazito korisne našim obiteljima, rekao je Kovač te zaključio kako u budućnosti svakako planiraju dodatno usavršiti svoj rad u kontekstu dodatnih edukacija kako bi pruži što bolju uslugu svojim korisnicima.