Subota, 9. prosinca 2023

Weather icon

Vrijeme danas

9 C°

uputa ministarstva poljoprivrede

Korisnici potpora mogu prijaviti nastanak više sile i izvanredne okolnosti

Autor: Portal ZL

10.08.2023. 19:09
Korisnici potpora mogu prijaviti nastanak više sile i izvanredne okolnosti

Foto: THEDRINKSBUSINESS.COMNastankom značajnih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima uzrokovanih učestalim prirodnim nepogodama, kao što je olujno nevreme, te pojavom afričke svinjske kuge, zarazne virusne bolesti od koje obolijevaju domaće i divlje svinje, Ministarstvo poljoprivrede daje uputu korisnicima potpora o postupanju u takvim slučaju, odnosno slučajevima nastanka više sile i izvanrednih okolnosti.


Korisnici koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu za 2023. godinu (za izravna plaćanja, IAKS mjere ruralnog razvoja i mjere državne potpore za iznimno osjetljive sektore)


Odredbe Pravilnika


Svi korisnici potpora u poljoprivredi kojima se potpore isplaćuju na osnovi Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 25/23, 51/23, 56/23 i 65/23 – ispravak) koji uslijed više sile ili izvanrednih okolnosti ne mogu ispunjavati kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze, zadržavaju pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili izvanrednih okolnosti, u skladu s člankom 240. stavkom 1. Pravilnika.
Naglašavamo kako je u slučaju više sile ili izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti u skladu s člankom 240. stavkom 5. Pravilnika.


Povjerenstvo za višu silu i izvanredne okolnosti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odlučuje o prijavljenim slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima, u skladu s člankom 240. stavkom 6. Pravilnika.


Važno: Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu te njegove obrasce i priloge možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva.


Korisnici ne-IAKS mjera ruralnog razvoja


Korisnici ne-IAKS mjera ruralnog razvoja (M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M16, M19) mogu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti zatražiti produženje roka (na rok ne kasniji od 30. lipnja 2025. godine) za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.


Korisnik mora zahtjev za produljenjem roka podnijeti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prije isteka roka za koji traži produženje.


Korisnik mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze (geotagirane fotografije, račune, dokaze plaćanja i sl.) kojima potkrepljuje zahtjev za produženjem roka i dokazuje status provedbe projekta.