ponedjeljak, 4. ožujka 2024

Weather icon

Vrijeme danas

11 C°

Zlatan kamenčić u mozaiku Napretkovih izdanja

21.12.2011. 23:00
Zlatan kamenčić u mozaiku Napretkovih izdanja


Fra Andrijina knjiga je zlatan kamenčić u mozaiku Napretkovih izdanja, rekla je dr. Vanda Babić uz želju da ova knjiga nađe put do srca čitatelja


“Kao Otac i Sin u Duhu” naslov je knjige fra Andrije Bilokapića predstavljene u crkvi Sv. Frane u Zadru. Događaj su priredili HKD Napredak – Zadar i Samostan Sv. Frane. O knjizi je govorila prof. dr. Vanda Babić uime nakladnika HKD Napredak, u čijoj je organizaciji izašla ova knjiga. Potom su govorili fra Antun Badurina, prof. dr. sc. Zvjezdana Rados te sam autor. Program je izvedbom prigodnih pjesama pratila klapa “Kadena”, kao i zbor mladih sv. Frane. Prigodne riječi na početku programa uputio je fra Josip Sopta, provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima u Zadru izrazivši zadovoljstvo uspjehom franjevaca na području pisanja knjiga te se zahvalio fra Andriji na njegovom djelu.
Knjiga koja zahtijeva vrijeme za čitanje
– Naslovi njegovih knjiga proizlaze najčešće iz fra Andrijinog susreta s Božjom Riječju koja se na najveći način susreće u liturgiji. To su dva izvora fra Andrijinog promišljanja, a tako i njegovih knjiga, kazao je fra Diego Deklić, samostanski vikar.
– Izuzetna mi je čast pozdraviti vas uime HKD Napredak i prije svega izraziti zadovoljstvo što smo upravo mi bili u mogućnosti tiskati ovu knjigu. Zapravo imam priliku uime nakladnika i kao urednica biblioteke zahvaliti fra Andriji što je rukopis povjerio nama, a ujedno izraziti i zahvalnost svima onima koji su pomogli da ova vrijedna knjiga ugleda svjetlo dana. Uz ostale tu je i Zadarska županija. Fra Andrijina knjiga je zlatan kamenčić u mozaiku Napretkovih izdanja, rekla je dr. Vanda Babić uz želju da ova knjiga nađe put do srca čitatelja.
– Ovo je jedna od onih knjiga koja zahtijeva vrijeme za čitanje, sabranost i molitveno raspoloženje. Tekstovi upravo potiču na pažljivost u čitanju i na meditaciju u malim ‘obrocima’ jer su tako, čini se, i nastajali. Slika na prednjoj korici označava dodir, susret, traganje za blizinom. Sam naslov govori nam da je riječ o najvećem otajstvu naše vjere o Presvetom Trojstvu, ali ovdje se ne govori na način teološke spekulacije i većini nas nerazumljivim znanstvenim terminima, nego kao o uzoru, modelu kršćanskog života, navodi fra Antun Badurina. Dodao je da autor otkriva odnos Presvetog Trojstva i životne stvarnosti te utjecaj Svete Trojice na svakodnevni život.
– Fra Andrija uspijeva približiti kršćanskoj svijesti istinu da su zapovijedi Novoga zavjeta, zapovijedi ljubavi, koje se odnose na nasljedovanje Oca i Sina u Duhu, logične i shvatljive, da ih je moguće živjeti, štoviše, da se tako jedino može ostvariti punu čovječnost i pravi kršćanski bitak. Kako je do toga došao, upitao je fra Antun.
– Ponajprije je usvojio polazište koje je jedan stari japanski mudrac ovako izrekao: ne slijedi majstore, nego slijedi ono što su majstori slijedili. Tražio je Izvor, ne usputne rukavce, a to je Bog. Zatim je na lucidan i originalan način otkrio metodsko pomagalo i putokaz do Izvora, a to je poredbeni veznik i prilog ‘kao’ koji izriče približnu sličnost po istom svojstvu. A onda je pronašao čitav niz tekstova koji nas s veznikom ‘kao’ dovode u suodnos s nekom od osoba Presvetog Trojstva i među sobom. Fra Andrija je izabrao 25 takvih mjesta, što je naslovima popraćeno i u kazalu. Naziva ih novozavjetnim zapovijedima. Pri tim razmatranjima fra Andrija se služio i drugim pomagalima, ali samo s onima koji imaju pečat temeljne i izvorne crkvene nauke i duhovnosti, kao što su Misal, KKC, dokumenti Učiteljstva, prepoznaje se tu i drevni otački duh, mistici, posebice franjevački, kaže fra Antun Badurina.
Smisaono tumačenje svetopisamskih tekstova
Kao rezultat istaknuo je da u autoru prepoznajemo čudesnog čitača koji piše uvjerljivo i sugestivno o najtaninijim i najsuptilnijim istinama vjere i svemu daje, unatoč brojnih citata, svoj osobni i originalni pečat razumijevanja Božje Riječi.
– On nas uspijeva uvjeriti da je moguće “biti kao Bog”, ali na način Kristov u posluhu i ljubavi, u zajedništvu s Ocem, a ne na način Adamov u samovolji i samopromaknuću. On uspijeva bogato profilirati izvornoga kršćanina, člana Božje obitelji, jer njegove bitne crte otkriva u Izvoru. Knjiga je svojevrsna duhovna egzegeza, smisaono tumačenje svetopisamskih tekstova. Može ju se doživjeti i kao leksikon temeljnih kršćanskih pojmova, nekih bar u obliku natuknica i usmjerenja i drugih koje su antologijske vrijednosti. Ova knjiga nije površna, ona je vrijedna kršćanska, katolička knjiga koja svjedoči da u našem krševitom i kamenitom tlu Riječ Božja pronalazi i dobru zemlju. Ona ima i nadahniteljsku vrijednost. Ona je zapravo pretpostavka i temelj svakoj duhovnosti. Ona može postati vodič, orijentir izvorne kršćanske duhovnosti. Ona je napokon ljubavna knjiga u najdoslovnijem smislu riječi i to je njezina potka i njezina osnovna poruka, poručio je fra Antun naglasivši da autor proniče ljepotu Božje Riječi i njezinu egzistencijalnu težinu i vrijednost.
– On istražuje što to zapravo znači biti kršćanin, dijete Božje, u čemu se sastoji egzistencija “biti u Kristu”. On otkriva ljubav Oca, Sina i Duha Svetoga te s ushićenjem i divljenjem pronalazi svoje mjesto u postojanju poput Male Terezije, u ljubavi te želi da to i drugi razumiju i prihvate. Najviše je našem autoru stalo pokazati kako je presudno spoznati sebe ljubljenim i prigrljenim. Fra Andrija piše neprestano knjigu dohvaćenih međuodnosa Bog – ja – bližnji. Ovo je velika knjiga jer o bitnim pitanjima vjere i života ne razglaba hladnom racionalnošću i znanjem, već pulsira životom, toplinom, duhovnim iskustvom te uvjerljivošću osobne vjere. Knjiga zaslužuje najbolju sudbinu na čitalačkom tržištu jer je putokazna. U zbrci ideja i ponuda, ona vodi k Izvoru, zaključio je fra Antun Badurina. Dr. Zvjezdana Rados opširno je govorila o sadržaju knjige. Ona je bila vjeroučenica fra Andrije.
– Knjiga “Kao Otac i Sin u Duhu” započeta je u crkvi Sv. Frane. Dobrim je dijelom izrasla iz nagovora kateheza za odrasle i za mlade koje je fra Andrija Bilokapić ovdje održavao. Većina tekstova nastala je ili je, pak, konačno uobličena u tišini i sabranosti pustinjaštva u samostanu u Kraju, navela je, između ostalog prof. dr. Zvjezdana Rados.
Autor se zahvalio svima koji su na bilo koji način uključeni u nastanak ove knjige.