Srijeda, 4. listopada 2023

Weather icon

Vrijeme danas

18 C°

U Ministarstvu potpisan sporazum o kapitalnim projektima otoka Ugljana

01.12.2016. 23:00
U Ministarstvu potpisan sporazum o kapitalnim projektima otoka Ugljana


Općine Kali, Preko i Kukljica potpisale su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana. Riječ je o strateškom dokumentu na osnovu kojeg će ove tri općine ubuduće povlačiti značajan novac za svoje strateške projekte s državne razine.
Ovim Sporazumom prestao je vrijediti Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana, Rivnja, Sestrunja i Ošljaka, sklopljen 21. studenoga 2002. između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i tadašnjeg ministra Radimira Čačića s ovim općinama.
Nekoliko je projekata proglašeno kapitalnima na razini cijelog otoka Ugljana. To su izrada prostorno-planske dokumentacije, izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja te ribarske luke Vela Lamjana Kali, izgradnja šetnica, potpornih zidova na pomorskom dobru, javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica.
U ovu skupinu ulaze i zahtjev za izgradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete, otkup zemljišta za izgradnju i uređenje novih dionica nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova, te sveobuhvatno uređenje naselja općina Kali, Kukljica, Preko.
Općina Kukljica predvidila je radove na Domu kulture u Kukljici, Dječjem vrtiću Manulica, sportskoj dvorani, zgradi Mlina, Bratskoj kući, općinskoj zgradi – bivšoj župnoj kući, Narodnoj knjižnici, zgradi osnovne škole, mjesnom groblju „Lokvica”, Domu za stare i nemoćne, Vatrogasnom domu. Također, predviđena je gradnja dječjih igrališta, rekonstrukcija sakralnih objekata, izgradnja nove župne kuće, otvorenih sportskih terena, tržnice, zelene površine i parkova, morske plaže i dr.
Za kapitalne projekte Općine Preko u sporazumu se navode Izrada projektno-tehničke dokumentacije, otkup zemljišta za infrastrukturne projekte, uređenje i opremanje postojećeg ili izgradnja novog nogometnog igrališta, izgradnja i opremanje infrastrukture u svrhu cikloturizma i maslinskih putova, uređenje i opremanje uljare, muzeja ulja i matičnjaka, uređenje i opremanje društvenih domova u općini Preko, uređenje i opremanje zelenih površina, parkova te dječjih igrališta, izgradnja groblja u Preku, dogradnja i uređenje groblja u naselju Ugljan, uređenje i obnova zaštićenih spomenika kulture, projekti poticanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja, uređenje i opremanje plaža u Općini Preko u skladu s regionalnim programom, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.
U općini Kali ovim se sporazumom planira u doglednoj budućnosti financirati izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zgrada i objekata, među kojima su općinska zgrada Društvenog doma i dvorište, Narodna knjižnica, Dječji vrtić Srdelica, Trg Bratski dvor i Bratska kuća, Sportski centar “Dražine”, područna škola u Kalima, Ribarski muzej, mjesno groblje Dočić, Dom za stare i nemoćne, Vatrogasni dom, reciklažno dvorište “Zarabaniž”, kulturno dobro “Ljetnikovac Dražić”, općinska zgrada bivše servisne namjene u uvali Batalaža, dječja igrališta, zelene površine i parkovi, te morske plaže.