Srijeda, 17. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

37 C°

»Otvaramo se građanima i javnosti, želimo biti odgovorni i podložni kritici«

19.07.2021. 08:24


Aktualna tema ovih dana je digitalizacija rada Gradskog vijeća. Naime, Grad Zadar nabavio je novu računalnu opremu te program e-glasanje Gradskog vijeća Grada Zadra s ciljem bolje komunikacije i rada u skladu s tehnološkim dostignućima suvremenog doba. Pomoću aplikacije e-sjednice, koju će vijećnici koristiti putem tableta, dostavljat će se pozivi i materijali za sjednicu elektroničkim putem, kao što će se vijećnicima na taj način omogućiti prijava za raspravu koja uključuje povredu poslovnika, repliku i glasovanje.


Digitalno doba
Dakle, Gradsko vijeće obući će se u moderno ruho kad se svaki vijećnik obuči korištenju.
Međutim, prva je edukacija završila neslavno zahvaljujući slabom odazivu vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća, Marko Vučetić i potpredsjednik Bruno Milin pobliže su objasnili novi način rada, istaknuli ciljeve koje nastoje postići, a komentirali su i moguće razloge slabog odaziva i najavili novu edukaciju koja će prethoditi idućem sazivu Vijeća.
– O tome smo razmišljali i prije, i u prošlom sazivu Vijeća. Zaključili smo da se valja unaprijediti, još smo tada komentirali količine papira, troškove oko dostave materijala na kućnu adresu i tako dalje. Sad imamo sve tehničke uvjete, saznajemo od Milina.
– Digitalizacija olakšava, ali i omogućava smisleni život Gradskog vijeća. Živjeti u digitalnom dobu, a koristiti metode i medije koji pripadaju predmodernom dobu porazno je stanje na koje ne smijemo pristati, takvo stanje trebamo dokidati. Budući da su nabavljeni tableti još u prošlom sazivu Gradskog vijeća, kao i da je omogućena tehnička potpora za uvođenje digitalnih procesa u rad Gradskog vijeća, bilo bi suludo ne digitalizirati Vijeće. Bez digitalizacije nema ni transparentnosti, ona omogućava da naše političko djelovanje bude trajno vidljivo i dostupno javnosti, a političko djelovanje koje bježi od javnosti nije političko, nego koruptivno djelovanje. Ovo je, zapravo, antikoruptivna mjera, tumači Vučetić.
Kako nastavlja Vučetić, vijećnici će sve materijale zaprimati u digitalnoj formi, prijave za rasprave, replike, ali, što je najbitnije, i glasovanje će se odvijati digitalno. Građani će znati tko je koliko aktivan, ali i tko je za što odgovoran, a odgovornost se iskazuje glasovanjem.
I predsjednik i potpredsjednik Vijeća itekako podržavaju novinu i rad Vijeća ukorak s vremenom i tehnološkim dostignućima.


Prednost bez nedostataka
– Podržavam promjene, naravno. Smatram, doduše, da je manje važno čime vijećnik radi, važnije je kako on radi. Te odluke moraju biti u interesu građana, to je jedini cilj Vijeća, sve su drugo priče, naglašava Milin, a isto ističe Vučetić.
– Naravno da takav oblik rada podržavam, na njemu sam, kao predsjednik Gradskog vijeća, inzistirao. Ovaj saziv Gradskog vijeća ima, u demokratskom smislu, paradigmatski značaj. Gradsko vijeće više nije predvidivo, nije formalne naravi i, reći ću to bez okolišanja, nije suvišno. Sve do sada je takvo bilo, a sada se demokratiziralo u tolikoj mjeri da više nema lobiranja za pojedine točke dnevnog reda, nego će se na temelju iznesene argumentacije donositi odluke. Digitalizacija je bitna jer razotkriva našu političku aktivnost, kazuje Vučetić i zaključuje da će biti trajno prisutno i lako utvrdivo koliko su na spoznajnoj, vrijednosnoj i političkoj razini bitni, kako doživljavaju sami sebe, ali i što žele za Zadar i građane Zadra.
Digitalizacija je prednost bez nedostataka, govori Vučetić, a jedini je nedostatak kada netko ne želi uvesti digitalizaciju.
– Neki se odupiru, njihovi razlozi jednostavno ne drže vodu, to i oni sami znaju. Politika je časno zvanje kad se časno radi, komentira Milin.
– Budući da je koalicija Srcem za Zadar, kao i Nezavisna lista Enija Meštrovića, u kampanji zastupala potrebu uvođenja transparentnosti, bilo je nužno krenuti od uvođenja transparentnosti u rad Gradskog vijeća, da bi se, u sljedećem koraku, uvela transparentnost u trošenje proračunskih sredstava. Građani će sve znati – od toga koje odluke mi u Vijeću donosimo do toga na što je, kada, po kojoj osnovi, kome i zašto isplaćena svaka lipa. Osim toga, od sada će videozapisi svih sjednica Gradskog vijeća biti dostupni na mrežnoj stranici Grada Zadra. Otvaramo se građanima i javnosti, želimo biti odgovorni i podložni kritici, najavljuje Vučetić naglašavajući da na taj način, u demokratskom smislu, odgajaju sebe i građane.
Transparentni proračun
Premda je jedini možebitni nedostatak otpor vijećnika nesklonih promjenama, Predsjedništvo Vijeća odlučno je u svojoj namjeri.
– Edukaciju sam sazvao bez prethodnih konzultacija, upravo zato što živim praksu teze koju zastupam – nema lobiranja. Kako je dio članova Vijeća negodovao zbog uvođenja digitalizacije, a dio nije mogao doći, sazvao sam sjednicu Predsjedništva Gradskog vijeća. Predsjednici svih klubova jednoglasni su oko uvođenja digitalizacije, a edukacija će se održati na sam dan sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Edukacija će biti 2. kolovoza u 8 sati, a sjednica Gradskog vijeća u 10 sati. Tolerantni smo, tražimo najbolja rješenja, ali izmotavanja nema – digitalizacija se uvodi. Edukacija vijećnika bit će na dan kada svi gradski vijećnici trebaju biti u Gradskom vijeću. Dakle, 2. kolovoza kreće digitalizacija Gradskog vijeća, a to je predškola sprječavanja korupcije u javnim politikama Grada Zadra. Nakon predškole slijedi škola – uvođenje aplikacije za transparentni proračun. Namjera mi je da Zadar doktorira transparentnost, demokraciju i antikorupciju. Tada ćemo imati veću izlaznost birača, zainteresirane građane, ali i kvalitetnije političare, objašnjava Vučetić dugoročne učinke.
Nameće se pitanje hoće li, primjerice, stariji članovi Vijeća imati poteškoća s aplikacijom i korištenjem tableta.
– Pa i ja sam starija generacija, nazovimo to tako, ali to nije prepreka, ja se ne dam. Edukacija će biti na dan iduće sjednice pa ćemo vidjeti kako će sve skupa funkcionirati. Ako i bude poteškoća, to ćemo lako rješavati, u hodu. Praksa je pokazala, kada je riječ o biločemu, da većina novina u konačnici donosi napredak. Nema logike da se uprežemo u nešto novo, a da se nije dobro razmislilo o tome, govori Milin dok Vučetić naglašava kako je sve poteškoće moguće riješiti.
– Poteškoće su moguće i one nisu vezane za nečiju dob, stranačku pripadnost ili stupanj naobrazbe. Poteškoće su upravo to – poteškoće. One su privremene i rješive. Aplikacija je jednostavna, ona je rješenje koje će otvoriti procese odlučivanja i trošenja proračunskih sredstava. Nećemo dopustiti da nečiji strah od suvremenih tehnologija bude ideal našem političkom djelovanju, zaključuje Vučetić.


»Neki su za dimne signale«
– Naravno da podržavam ovaj predloženi prelazak na digitalizaciju u radu Gradskog vijeća. To, prije svega, smanjuje nepotrebnu administriraciju u radu Vijeća, s druge strane znatno pojeftinjuje rad i oslobađa vrijeme gradskih službi za druge suvremenije vidove angažiranja kao potpora programima i projektima koje Grad Zadar provodi. Zašto se neki nisu odazvali najavljenoj edukaciji, u domeni je osobnog izbora i vjerojatno nedovoljno razložnog shvaćanja napretka kroz sve oblike digitalizacije. U tom kontekstu spominjem program »Smart city«, projekt Gradske uprave. Možda bi ga, po nekima, trebali vratiti na »dimne signale« ili druge pretpotopne verzije, a digitalizaciju svih sfera društvenog i javnog života onemogućiti i zaustaviti. Naravno, to nije opcija, ma koliko se neki trudili i zalagali, oponirajući napretku, slikovito je objasnio svoj stav vijećnik Duško Vuković.