Četvrtak, 28. rujna 2023

Weather icon

Vrijeme danas

18 C°

Odvajanje otpada ili plaćanje penala

23.04.2012. 22:00
Odvajanje otpada ili plaćanje penala


Ne treba zaboraviti da se Hrvatska obvezala do 2018. godine sanirati sva odlagališta otpada te uvesti integrirani sustav gospodarenja otpadom. U suprotnom će plaćati vrlo visoke penale. Tako da su pred nama veliki izazovi, rekla je Grbić


U okviru obilježavanja 13 godina postojanja udruge Eko-Zadar, u Gradskoj knjižnici Zadar jučer je održana javna tribina na temu “Aktualno stanje i perspektiva odvojenog sakupljanja otpada”.
Tribinom je moderirala Nives Rogoznica iz Eko-Zadra, a sudjelovali su i Atana Grbić, predsjednica Eko-Zadra, Tomislav Ćurko, direktor zadarske Čistoće d.o.o., Ivan Mesić, predstavnik Uprave za sustav upravljanja zaštitom okoliša Čistoće Zadar, Sašenka Korenov, pomoćnica direktora javnog poduzeća za gospodarenje otpadom Eko d.o.o. te predstavnici tvrtki Unijapapir d.d. Zadar, Sirovina d.o.o. Zadar i Flora Vtc. d.o.o. Virovitica.
Prijedlog novog zakona
Povod za ovu temu tribine je prijedlog nacrta za novi zakon o otpadu koji veliki imperativ stavlja na odvajanje otpada. Naime, prema aktualnom prijedlogu zakona, jedinice lokalne samouprave morat će do kraja 2013. osigurati smanjenje biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta 75 posto u odnosu na 1997. godinu. Ne treba zaboraviti da se Hrvatska obvezala do 2018. godine sanirati sva odlagališta otpada te uvesti integrirani sustav gospodarenja otpadom. U suprotnom će plaćati vrlo visoke penale. Tako da su pred nama, kako je rekla Grbić, veliki izazovi.
Kako je kazao Tomislav Ćurko, Zadar i okolica trenutačno odvajaju tek 10-20 posto biorazgradivog otpada.
– Osim kuhinjskog otpada, u to spadaju papir, drvo i tekstil. Tek 12 posto kućanstava u Zadru odvaja papir, što je vrlo malo, s obzirom da se to radi godinama. Više njih odvaja polimere, a taj projekt traje tek nekoliko godina. Vjerojatno smatraju da plastika čini veću štetu okolišu, nego papir koji je biorazgradivi otpad. Za provođenje odvajanja otpada prema novom zakonu morat ćemo se dobro tehnološki opremiti i trebat će nam podrška građana. Vjerujem da će zakon dati koncept, a da će svaka lokalna jedinica moći sama odlučiti na koji će način odvajati otpad, rekao je Ćurko.
Sortirnica Čistoće
Kako je dodao Ćurko, svaka obiteljska kuća će sigurno dobiti barem još jednu kantu za odvajanje otpada i za obiteljske kuće neće biti problem stimuliranje odvajanja otpada umanjivanjem računa za odvoz smeća.
– Puno će biti teže to operativno organizirati za građane u stambenim zgradama. U prvoj fazi ove promjene će dovesti do poskupljenja odvoza kako bismo mogli osigurati sve što je potrebno za odvajanje otpada. Kasnije se cijene mogu smanjiti, a i stimulacija za odvajanje otpada umanjit će račun, kazao je Ćurko.
U pripremi je projekt za sortirnicu Čistoće bez koje odvajanje otpada neće biti moguće.
Ivan Mesić naveo je da se u zadarskoj Čistoći već odvajaju papir, boce i limenke, ostali polimeri, staklo, opasni otpad, dok su stare lijekove dužne preuzeti sve ljekarne.
Sašenka Korenov govorila je o tijeku projekta Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije koji bi se kroz dvije i pol do tri godine trebao izgraditi u Biljanima Donjim.
– Već se nekoliko godina pripremamo za ovaj veliki projekt i puno je dokumentacije napravljeno, ali sad je sve zapelo na Studiji utjecaja na okoliš jer je prvo potrebno uskladiti administraciju. Vjerujemo da će to biti uskoro i onda ćemo aplicirati projekt na europski fond IPA, rekla je Korenov.
Sudionici tribine su istaknuli da je vrlo važna i edukacijska komponenta te nacionalna kampanja koja bi se trebala provoditi. Atana Grbić je istaknula da udruga Eko-Zadar u suradnji s Čistoćom, Gradom Zadrom i Zadarskom županijom već pet godina provodi edukacijski projekt “Reciklirajmo zajedno”.


Zeleni telefon zvoni zbog žutih kontejnera
Pilot-projekt odvajanja ostalih polimera u žute kontejnere koji je Čistoća provodila na Bilom brigu nije dao očekivane rezultate i žuti kontejneri su uklonjeni.
– Jako je važna edukacija djece i odraslih o odvajanju otpada. Čini mi se da u edukaciji uspijevamo, no to ne podržavamo infrastrukturom. Zadnjih dana na Zeleni telefon često dolaze upiti zašto više nema žutih kontejnera za ostale polimere na Bilom brigu, rekla je na tribini Linda Šušteršić, voditeljica Zelenog telefona udruge Eko-Zadar.
Kako je odgovorio Tomislav Ćurko, direktor zadarske Čistoće, projekt je na Bilom brigu dobio “loš odgovor”.
– Pokušali smo s trideset kontejnera na Bilom brigu jer je to najgušće naseljen kvart. I onda jedno 50 posto krasnih ljudi odvaja ostale polimere, a drugih 50 posto kad vidi da u zelenom kontejneru nema mjesta, mješani otpad ubaci u žuti. Tako smo na kraju odlučili da maknemo kontejnere i stanovnici Bilog briga, isto kao i svi ostali, mogu doći u Čistoću po besplatne žute vreće za ostale polimere. One se odlažu pokraj kontejnera onog dana u tjednu kad prema rasporedu Čistoća u tom kvartu odvozi tu vrstu otpada, kazao je Ćurko.
Istaknuo je da se sve do stupanja zakona na snagu cijelo vrijeme “luta” jer se ne zna točno što će on donijeti.
– Tako smo jednom uložili u 400 kontejnera i vrlo brzo, kad su se pravila promijenila, tih 400 kontejnera smo morali bojiti u drugu boju i prenamijeniti, ispričao je Ćurko.