Nedjelja, 21. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

33 C°

Divlje vrste ne poznaju granice

23.08.2021. 11:50


Prekograničnom suradnjom s partnerima iz BiH do kraja kolovoza 2022. godine Natura Jadera javna ustanova izradit će, u sklopu projekta DINALPCONNECT, Akcijski plan za bolju ekološku povezanost u pilot-regiji Natura 2000 Lisac – Nacionalni park Una i Općina Drvar.
– Da bi se sačuvala još uvijek relativno bogata bioraznolikost na području Dinarida, potrebno je raditi na uspostavljanju funkcionalnih ekoloških koridora. Hrvatska je bogata prirodnim staništima pa je stoga na nama velika odgovornost da njihovu povezanost čuvamo. Ne samo među staništima unutar države, već na području cijele Europe, jer divlje vrste ne poznaju granice. Iako je još uvijek pomalo apstraktan, pojam »ekološka povezanost« nije rezerviran samo za stručne publikacije, već se tiče svih nas i prepoznat je kao važan čimbenik kojega trebamo uzeti u obzir pri planiranju ljudskih djelatnosti u prostoru, poručuju iz Natura – Jadera javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije.


Partnerstvo za jačanje ekološke povezanosti
Natura-Jadera javna ustanova zajedno s 11 partnera iz 7 država regije provodi projekt DINALPCONNECT (Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida). Glavni cilj projekta je ojačati transnacionalnu i sektorsku suradnju da bi se poboljšala ekološka povezanost Alpa i Dinarida za dugotrajnu zaštitu biološke raznolikosti u svjetlu trenutnih i budućih klimatskih promjena.
Ekološka povezanost omogućava procese poput protoka gena, migracije divljih vrsta i širenja živih organizama te na taj način dugoročno doprinosi ublažavanju negativnih učinaka rascjepkanosti staništa i klimatskih promjena.
Divlje životinje u 21. stoljeću imaju na raspolaganju mnogo manje površine za kretanje, razmnožavanje i hranjenje nego prije. Staništa su im često ograničena kao posljedica prometnog povezivanja, urbanizacije područja ili prenamjene zemljišta.
Dugoročno prostorno ograničavanje može povećati prijetnju od izumiranja nekih ugroženih vrsta. Divlje vrste više migriraju uslijed klimatskih promjena jer ih prirodni nagon za preživljavanjem potiče na potragu za optimalnim životnim uvjetima. Ako im je migracija otežana ili onemogućena rascjepkanošću prirodnih staništa, ugrožene vrste mogu se suočiti s velikim problemom. Čak i ako se taj crni scenarij ne dogodi, bilo bi dovoljno loše da nestanu neke usluge ekosustava koje uživamo i o kojima ovisi život kakav poznajemo. Usluge ekosustava su sve dobrobiti koje čovjek koristi, a priroda pruža besplatno, poput oprašivanja, hrane, pitke vode, pročišćavanja zraka, duhovnog obogaćivanja i rekreacije.


Očuvanje staništa planinskog žutokruga
Natura-Jadera javna ustanova nastoji potaknuti poboljšanje ekološke povezanosti Dinarida na primjeru Natura 2000 područja Lisac i prekograničnog područja Nacionalni park Una i Općina Drvar. Područje Lisac nalazi se sjeveroistočno od Gračaca i sjeverozapadno od Dinare, a prostire se na površini od 92 km2. Na ovom velikom području nema izgrađenih cesta niti naselja. Područje Lisac dio je europske ekološke mreže značajno za očuvanje staništa Istočno submediteranski suhi travnjaci i dviju životinjskih vrsta: planinskog žutokruga (Vipera ursinii macrops) i žutog mukača (Bombina variegata).
Planinski žutokrug je najmanja europska zmija otrovnica, voli visokoplaninske travnjake koji zaraštavaju zbog nestanka tradicionalne ispaše. Vrsta žabe žuti mukač živi na području šuma, poplavnih ravnica i travnjaka, životnim je ciklusom vezana uz vodena staništa.
Projekt DINALPCONNECT sufinanciran je iz programa »INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme (ADRION)«. Nositelj projekta je Poljoprivredni institut Slovenije, a projektni partneri su Udruga BIOM i Natura-Jadera JU (Hrvatska), Poljoprivredni institut Slovenije i Šumarska služba Slovenije (Slovenija), EURAC (Centar za visoko obrazovanje i istraživanja) i Park prirode Prealpi Giulie (Italija), Udruga CENER 21 i Udruga DINARICA (Bosna i Hercegovina), Vijeće za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore (Crna Gora), Development Solutions Associates (Albanija) i Poljoprivredno sveučilište u Ateni (Grčka). Ukupna vrijednost projekta je 1.344.472,80 eura, a njegova provedba traje od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2022. godine.