Srijeda, 7. lipnja 2023

Weather icon

Vrijeme danas

21 C°

raspisan natječaj

Općina Preko za projekte i programe namijenila 56.500 eura

Autor: Marija Orešković

18.02.2023. 12:06
Općina Preko za projekte i programe namijenila 56.500 eura

Foto: TZO TkonOpćina Preko raspisala je natječaj za financijsku podršku projektima i programima udruga te poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.


Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za područja sporta, kulture te zdravstva i socijalne skrbi. Kao što je već spomenuto, postoji nekoliko područja za koje se mogu prijaviti, od sporta do zdravstva.


Za prioritetno područje sporta projekti i aktivnosti udruga odnose na poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko- rekreacijskim aktivnostima građana, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga Za prioritetno područje kulture programi, projekti i manifestacije odnose na promicanje nematerijalne kulturne baštine, organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.
Na kraju, za prioritetno područje zdravstva i socijalne skrbi projekti i aktivnosti udruga koji se odnose na: djecu i mlade, starije osobe i palijativnu skrb, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata, podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga


Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja iznosi 56.500 eura, a svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine. Prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko.


Uz navedene obrasce, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja. Cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektroničkim putem.


U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili preporučenom pošiljkom na adresu:


Općina Preko,


Trg hrvatske nezavisnosti 2


23 273 Preko


«Javni natječaj za udruge – ne otvaraj«


do petka, 17. ožujka 2023. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.


Ukoliko postoje određene nejasnoće ili pitanja, mogu se postaviti elektroničkim putem, odnosno slanjem upita na adresu elektroničke pošte: [email protected] najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijave.