Subota, 15. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

15 C°

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Sestre tužile svog oca zbog duga za alimentaciju od 8 tisuća eura, evo što je sud odlučio

Autor: Goran Šimunov

26.01.2024. 15:27
Sestre tužile svog oca zbog duga za alimentaciju od 8 tisuća eura, evo što je sud odlučio

Foto: HALFPOINTSutkinja Općinskog suda u Zadru, Katja Morić Arambašić, donijela je nepravomoćnu presudu prema kojoj hrvatski državljanin s prebivalištem u Požegi te boravištem u Njemačkoj, mora svojim dvjema kćerima, objema iz Požege, isplatiti neisplaćene obroke njihova uzdržavanja na temelju pravomoćne i ovršne sudske presude Općinskog suda u Požegi od 26. siječnja 2010. godine. Presuđeno je kako im tuženik treba isplati sveukupan iznos od 8.068,98 eura (60.795,74 kn) zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, kao i naknaditi tužiteljicama parnični trošak u iznosu od 1.973,29 eura s kamatom.


U obrazloženju presude se navodi kako su dvije sestre tužiteljice podnijele protiv svog oca tužbu radi isplate u kojoj su navele kako je presudom suda u Požegi, koja je donesena u vrijeme dok su one još bile maloljetne, određeno kako je tuženik dužan doprinositi za njihovo za uzdržavanje i to za stariju sestru iznos od 800 kuna, a za mlađu sestru 700 kuna, počevši od 29. listopada 2009. pa ubuduće, dok za to budu postojali zakonski uvjeti.


Sud već presudio protiv oca


– Unatoč tome što je otac bio svjestan te svoje obveze, nije uopće plaćao dužne iznose alimentacije, radi čega je i osuđen za počinjenje kaznenog djela povrede uzdržavanja, presudom Općinskog suda u Zadru od 15. studenog 2018. koja se odnosila na period od nastanka obveze plaćanja uzdržavanja 29. listopada 2009. pa do dana podnošenja kaznene prijave 2016. Tuženik je, ipak, 9. listopada 2018. uplatio zaostatke alimentacije u iznosu od 147.500 kuna (19.577 eura), međutim, i dalje je ostao dužan doprinijeti tada obračunati iznos od 54.591,66 kuna (7.246 eura) zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama odnosno ukupno 55.855 kuna (7.413 eura). Sestre su i za preostali iznos duga s osnova uzdržavanja podnijele kaznenu prijavu 15. veljače 2019. radi počinjenja istog kaznenog djela povrede uzdržavanja, međutim, ova prijava je Rješenjem Općinskog državnog odvjetništva (ODO) u Splitu od 19. lipnja 2020. odbačena, budući da je zauzet stav kako se radi o građansko-pravnom odnosu u kojem primatelji uzdržavanja mogu naplatu dosjelih, a nepodmirenih iznosa, kao i zateznih kamata, ostvariti u ovršnom postupku. Budući da je tuženik pretežni iznos dužnih, a neisplaćenih iznosa uzdržavanja ipak uplatio u prethodnom kaznenom postupku, ne može se reći kako je postupao s namjerom eskiviranja dužnosti uzdržavanja. ODO u Splitu predlaže im da podnesu tužbu i predlažu da sud donese presudu kojom će naložiti tuženiku da im na ime neisplaćenih obroka uzdržavanja isplati iznos od 54.591,66 kuna s kamatama, ističe se u obrazloženju.
U daljnjem tijeku postupka ove kćeri su istaknule kako je njihov otac, osim iznosa od 20 tisuća eura, za mlađu kćer uplaćivao i mjesečne iznose od po 100 eura do 14. srpnja 2020., te su predložile provođenje financijskog vještačenja radi utvrđivanja točnog iznosa duga, uz napomenu da se mlađa sestra u trenutku podnošenja tužbe još uvijek redovito školuje i završava četvrti razred petogodišnje srednje medicinske škole.


Financijsko vještačenje


Sukladno prijedlogu tužiteljica Sud je Rješenjem odredio provođenje financijskog vještačenja po vještaku Aniti Mešin Baraba koja je dostavila nalaz iz kojeg proizlazi da je na dan podnošenja tužbe 28. rujna 2020. s osnove uzdržavanja koja je tuženiku određena pravomoćnom presudom ukupan dug iznosio 60.795,74 kuna.


Tužiteljice nisu imale prigovora na nalaz i mišljenje vještaka, već su uredile tužbeni zahtjev tako da sveukupno traže isplatu iznosa od 60.344,50 kuna (8.009,09 eura) s kamatom. Njihov otac je, pak, prigovorio na nalaz vještaka te se usprotivio uređenom tužbenom zahtjevu ističući kako on smatra da je svojedobnom uplatom 20 tisuća eura te naknadnim uplatama koje je izvršio u iduće dvije godine za uzdržavanje mlađe kćeri do njezine punoljetnosti u cijelosti izvršio svoju obvezu, s tim da ne predlaže da Sud provede kontrolno financijsko vještačenje. Ustrajao je kod svog stajališta kako je isplatio sav dug koji je imao prema tužiteljicama s osnove njihovog uzdržavanja, te im nakon 12. kolovoza 2020. nije dalje uplaćivao novac.


Sutkinja u obrazloženju navodi kako je našla da je nalaz vještaka izrađen sukladno pravilima struke te ga je u cijelosti prihvatila, dok je prigovor tuženika na nalaz našla neosnovanim. Naime, prigovor tuženika se, pojasnila je, svodi samo na njegovo odbijanje da prihvati rezultate nalaza bez obrazloženja u kojem dijelu bi eventualno izračun bio netočan, pa je takav prigovor ocijenila kao paušalan i usmjeren isključivo k izbjegavanju obveze podmirivanja ostatka duga koji je utvrđen nalazom.


– Dakle, na temelju nalaza vještaka utvrđeno je kako je na dan podnošenja ove tužbe dug tuženika s osnove uzdržavanja koja mu je određena pravomoćnom presudom Općinskog suda u Požegi od 26. siječnja 2010. za obje tužiteljice sveukupno iznosio 8.068,98 eura (60.795,74 kn), tako da je valjalo prihvatiti konačno postavljeni tužbeni zahtjev tužiteljica, navodi sutkinja Morić Arambašić.