Četvrtak, 13. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

22 C°

SMANJENJE OPRAŠIVAČA

Odgovorno korištenje pesticida štiti pčele

Autor: ZL

04.05.2023. 16:01
Odgovorno korištenje pesticida štiti pčele

Foto: PixabayPesticidi su i dalje jedan od uzroka smanjenja broja oprašivača, stoga se njihov učinak mora ublažiti ciljanim politikama i praksama. U okviru strategije »Od polja do stola« i Strategije za bioraznolikost Komisija se obvezala do 2030. smanjiti upotrebu pesticida i rizike od njih te upotrebu opasnijih pesticida za 50 posto. Ti se ciljevi namjeravaju ostvariti prvenstveno predloženom Uredbom o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja, koja još nije stupila na snagu.


Ministarstvo poljoprivrede RH je već i prije objave navedene Uredbe, novim Zakonom o održivoj uporabi pesticida iz travnja 2022. godine, propisalo zaštitu pčela i divljih oprašivača, tako što je propisana zabrana primjene pesticida opasnih za pčele (uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele) u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, odnosno u vrijeme cvatnje flore i korovne flore koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima te koja u vrijeme tretiranja mora biti pokošena. Zakonom propisano je da profesionalni korisnici pesticida moraju o svakom tretiranju pesticidom opasnim za pčele (prije obavljanja tretiranja) obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama.


Kako bi mogao kupiti i primijeniti pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima, poljoprivredni proizvođač mora imati valjanu potvrdu kojom dokazuje da je prošao izobrazbu o održivoj uporabi pesticida te stekao znanja da može postupati u cilju smanjenja rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti. Ukupno je Ministarstvo poljoprivrede u 2022. provelo 142 osnovne izobrazbe za 1611 korisnika sredstava za zaštitu bilja te 263 dopunske izobrazbe za 4545 obveznika, dok je do sada u 2023. godini održano 36 osnovnih izobrazbi za 569 polaznika te 81 dopunskih izobrazbi za 1343 polaznika. Također, u prijedlogu Pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida koji će uskoro biti upućen u e-savjetovanje za obavezan dio vježbi je predložena i zaštita pčela, koja je do sad bila samo u teorijskom dijelu nastave.