Nedjelja, 3. prosinca 2023

Weather icon

Vrijeme danas

9 C°

Makadamski put za 2,6 milijuna kuna postao moderna županijska cesta

29.04.2021. 13:10


Nakon više od 40 godina od izgradnje ceste od Obrovca preko Žegara i Ervenika prema Kninu završeni su radovi na rekonstrukciji oko 1,5 kilometara dionice županijske ceste Ž6025, od Kaštel Žegarskog do granice k.o. Ervenik, koja je više od četiri desetljeća bila makadamski put.
Projekt rekonstrukcije izravnog spajanja Zadarske sa Šibensko-kninskom županijom je izradila tvrtka Via factum d.o.o. Biograd na Moru, a izvođač radova bila je tvrtka Kruševo – Put d.o.o. iz Smilčića.


Uzdužni i poprečni nagibi
– Radove je u cijelosti financirala Županijska uprava za ceste Zadarske županije u iznosu od 2.460.000 kuna s PDV-om, kazao je Branko Kutija, ravnatelj ŽUC-a.
Projektom je obuhvaćena dionica ceste dužine 1.460 metara s dva prometna traka širine po tri metara, namijenjena dvosmjernom odvijanju prometa s uzdužnim i poprečnim nagibima kolnika kako bi se oborinska voda najkraćim putem odvela s asfaltirane površine i preko bankina upila u okolni teren.
– Također je ugrađena i odgovarajuća vertikalna kao i horizontalna prometna signalizacija. Dionica ceste bila je u naravi makadamska prometnica koja prolazi kroz nenaseljeno neuređeno područje, neprikladnih elemenata horizontalnog i vertikalnog toka trase, bez elemenata oborinske odvodnje, a rekonstrukcija se radila u svrhu poboljšanja tehničkih elemenata prometnice, kazao je Kutija.


Cesta apsurd
Današnja županijska cesta od Obrovca do Ervenika te dalje prema Kninu trebala je još prije više od 40 godina činiti važni prometni koridor, međutim ostala je nedovršenom te se pretvorila u jedan od najvećih prometnih apsurda u Hrvatskoj. Izgrađeno je oko 25 kilometara dvotračne i izuzetno široke trotračne prometnice s odmorištima i vijaduktima. Prošla je i kroz mjesto Žegar, oko tri kilometra od centra i tu je stala.
Ceste je trebala biti najbrža dionica od Zadra do Knina, jedan kvalitetni alternativni pravac kad su u ljeti na Jadranskoj magistrali bile velike gužve.
«Pista« do poljski put
– Zbog njene izuzetno velike širine u dužini od više kilometara o njoj su se godinama u javnosti ispredale raznorazne priče, kako je to pomoćna pista ratne aviacije u tadašnjoj državi. U to vrijeme za Mediteranske igre 1979. godine trebalo je završiti stadione, dvorane, bazene i svašta drugo te su sva mehanizacija, a vjerojatno i novac, preusmjereni na te projekte. Sve to navodi kako je onda nakon 20-ak kilometara nove i široke ceste, odmah nakon Žegara, bez upozorenja, jednostavno kao »šaka u oko«, ostao 1,5-kilometarski poljski put, kazao je sugovornik Dragan.
Danas je ipak to sasvim drugačije, kroz Zadarsku županiju je cesta s dva i s tri kolnička traka, te sad novih 1,5 kilometara moderne ceste s dva kolnička traka, dok je u Šibensko-kninskoj županiji prije nekoliko godina obnovljena i asfaltirana cesta, ali kao cesta s jednim kolničkim trakom.
– Napokon je došao dan koji cestu zaborava pretvara u atraktivnu cestu u zaobalju, u ruralnom području, zaključio je Dragan.


Veliki projekti ŽUC-a
Nakon što je ŽUC u Kaštel Žegarskom početkom 2020. godine završio obnovu i rekonstruiranje devastiranog i oronulog Gornjeg mosta, masivnog kamenog mosta s četiri svoda iz 19. stoljeća koji premošćuje rijeku Zrmanju na putu Žegar – Krupa, sad je rekonstruirao makadamski put u modernu cestu kod Žegara.
I ne samo to, u posljednjem razdoblju ŽUC je izgradio novi most preko rijeke Karišnice i dijela lokalne prometnice L 63077, mosta koji spaja Donji Karin i Gornji Karin, nedaleko ušća rječice u Karinsko more i Franjevačkog samostana BDM. Rekonstruirali su županijske ceste s nogostupima u Zemuniku Gornjem, Gorici, Sikovu, Murvici, Pridragi, Raštanima Donjim i dr.