Srijeda, 21. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

15 C°

Energetska obnova zgrade policije u Obrovcu

23.09.2020. 06:29


Na zgradi Policijske postaje Obrovac u tijeku je projekt energetske obnove. Izabrani izvođač radova, tvrtka Mozaik-PB d.o.o. Zadar u posao koji je izlicitirala na javnom natječaju na iznos od 2.411.323,93 kune je uvedena 11. svibnja, s rokom završetka radova 11. studenog.
Prema potpisanom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupni prihvatljivi troškovi projekta energetske obnove zgrade PP Obrovac iznose 2.428.342,71 kuna, od čega je 894.620,27 tisuća kuna bespovratnih. Ugovor o radovima zaključen je dana 30. ožujka 2020.
Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekta »Energetska obnova zgrade Policijske postaje Obrovac na adresi Put Grkovca 12, Obrovac« na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava »Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora«.


Sufinanciranje iz EU fonda
Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Prijavljeni projektni prijedlog »Energetska obnova zgrade Policijske postaje Obrovac na adresi Put Grkovca 12, Obrovac« zadovoljio je sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava te je Ministarstvu unutarnjih poslova odobreno financiranje projekta. Sukladno tome je dana 9. kolovoza 2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe prijavljenog projekta između Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva unutarnjih poslova.


Objekt izgrađen 1970.
Objekt na adresi Put Grkovca 12 izgrađen je 1970. godine, a dograđen 1984. godine. Zgrada je upravna, smještena je u objektu neadekvatnih konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta za potrebe policije pridonijet će se poboljšanju uvjeta boravka zaposlenika i korisnika te smanjenju troškova poslovanja. Na objektu se planira provesti mjera toplinske izolacije vanjskih zidova, ravnog dijela krova, povećanje toplinske zaštite ukopanih zidova, zamjena postojeće vanjske stolarije, zamjena postojeće rasvjete u objektu, te ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja objekta čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije, odnosno sam cilj ovog projekta – povećanje energetske učinkovitosti zgrade.
Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti, te uporabi obnovljivih izvora energije, što će izravno utjecati na kvalitetu boravka korisnika i zaposlenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih, te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.
Na predmetnom objektu planirana je ušteda energije Qh,nd od 54.489,92 kWh/a, odnosno 70,51 posto, a smanjenje emisije CO2 92,29 posto.