Nedjelja, 3. prosinca 2023

Weather icon

Vrijeme danas

10 C°

odabran izvođač radova

Sanaciju lukobrana u luci Veli Iž izvest će Mini gradnja Golem

Autor: Goran Šimunov

30.09.2023. 19:29
Sanaciju lukobrana u luci Veli Iž izvest će Mini gradnja Golem

Foto: ŽLU ZadarTvrtki Mini gradnja Golem iz Velog lža ravnatelj Županijske lučke uprave (ŽLU) Zadar Davor Škibola dodijelio je izvođenje radova na sanaciji postojećeg lukobrana u luci Veli Iž. U objavljenoj Odluci se navodi kako je temeljem Zakona o javnoj nabavi te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave ekonomski najpovoljnijom ponudom ocijenjena ona Mini gradnje Golem s cijenom od 120.578,16 eura, što je samo neznatno manje od procijenjene vrijednosti ovog projekta. U ovom slučaju radi se o ponovljenom natječaju, nakon što je ravnatelj ŽLU-a prvotni natječaj poništio zbog više razloga.


Rok mirovanja od 10 dana određen je Zakonom, a u tom roku ŽLU ne smije potpisati ugovor o javnoj nabavi niti pristupiti njegovu izvršenju.


Građevinski projekt održavanja postojećeg lukobrana u luci Veli Iž izradio je Geotehnički studio d.o.o. Zadar i to projektantica Marina Čabraja, dipl.ing.građ. i njezin suradnik Luka Ražov, bacc.ing.aedif.


Nova školjera i staza
U njihovom tehničkom opisu navodi se kako se na vrhu postojećeg nasutog lukobrana nalazi betonirani mul.


– Postojeći lukobran je oštećen, betonske ploče su popucale, na mjestima je nastao prekid i mul više nije u kontinuitetu. Kameni nabačaj i ponegdje komadi betona postojećeg lukobrana su razasuti u moru. Predviđen je popravak lukobrana izvedbom novog zaštitnog kamenometa tj. školjere i betonske staze na strani lukobrana prema luci, ističu projektanti.


Nova kruna lukobrana bila bi širine dva metra. Staza je širine 0,8 metra. Ravni dio krune lukobrana je duljine cca 32-33 metra, dok je staza duljine cca 28-29 metra. Ukupna duljina lukobrana sa strane prema otvorenom moru, od ceste pa do nožice pokosa lukobrana je cca 47,5 metra. Ukupna duljina lukobrana sa strane prema luci, od točke uklopa na postojeći betonski plato pa do nožice pokosa lukobrana je cca 41 metar. Najveća širina lukobrana u poprečnom smjeru je cca 28 metara.


Projektanti navode kako je sve podatke iz ovog projekta potrebno tijekom izvedbe provjeriti i uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu.


– Potrebno je strojno razgraditi i ukloniti postojeći razrušeni betonski mul, potom beton nešto usitniti i ugraditi u novu školjeru kao prvi sloj. Na postojeći trup lukobrana treba izraditi zaštitni kamenomet tj. nasip školjere na strani lukobrana prema otvorenom moru od kamenih blokova težine 1.000-2.000 kg.


Kruna lukobrana je predviđene širine dva metra. Slaganje blokova treba obaviti s naročitom pažnjom. Ugradnja kamenih blokova se treba provesti s plovnog objekta ili s kopna, strojno uz po potrebi asistenciju ronioca, pojašnjavaju projektanti dodajući kako zaštitni kameni nasip školjere treba provesti i na strani lukobrana prema luci/marini Veli Iž od kamenih blokova težine 500-1.000 kg.


Betonske ploče


Prilikom izvedbe zaštitnog kamenometa potrebno je ostaviti rov širine jednog metra i dubine cca 0,8 metara za betonsku stazu. Prije izvedbe podloge za stazu i same staze, obavezno je izvesti zaštitni kamenomet sa strane lukobrana prema luci, potom na strani prema moru i onda pristupiti radovima izrade podloge i polaganja betonske staze.


Na pripremljenu podlogu potom treba postaviti predgotovljene betonske ploče tlocrtnih dimenzija 0,8×1-2 m i debljine 20 cm. Betonske ploče treba armirati u gornjoj i donjoj zoni armaturnom mrežom.


Projektom je omogućeno izvođaču da može u dogovoru s investitorom izvesti pješačku stazu na lukobranu i na neki drugi različit način od predloženog, ali se pritom obavezno mora izvesti nadvišena školjera s obje strane staze kako bi staza bila zaštićena. Na postojećoj dostavljenoj geodetskoj/batimetrijskoj snimci vidljiva je ucrtana cijev i betonski blok s metalnim stupom i ventilom za hidrant.


– Za potrebe izvedbe radova održavanja i popravka lukobrana, izvođač radova treba organizirati uklanjanje i/ili izmještanje postojeće cijevi ucrtane na geodetskoj snimci i nakon izvedbe radova organizirati vraćanje cijevi i postaviti nadzemni hidrant na poziciju koju odredi investitor i uz suglasnost nadzora, ističu projektanti.