ponedjeljak, 15. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

26 C°

AKVAKULTURA

Planira se ribogojilište kalifornijske pastrve i orade pored Velog Rata

Autor: Goran Šimunov

29.03.2024. 17:35
Planira se ribogojilište kalifornijske pastrve i orade pored Velog Rata

Foto: SIME ZELIC/PIXSELLNakon što je u prethodnom razdoblju uspostavljeno više ribogojilišta u Srednjem kanalu između Dugog otoka i otoka Ugljana, a još jedno se planira u istom kanalu, planira se uspostaviti i ribogojilište uz sjeverozapadnu stranu Dugog otoka prema otvorenom moru. Na zahtjev nositelja zahvata, tvrtke Open ocean farming Adria iz Zadra, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, nakon provedenog postupka ocjene, nedavno donijelo rješenje prema kojem za namjeravani zahvat, uzgajalište bijele ribe i salmonida odnosno kalifornijske pastrve kapaciteta do 3.450 t/god nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.


Ovo rješenje prestaje vrijediti ako Open ocean farming Adria u roku od dvije godine ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, može se jednom produljiti na još dvije godine.


Osnivači tvrtke


Iz sudskog registra može se vidjeti kako su osnivači i direktori tvrtke Open ocean farming Adria Zadranin s adresom u Ližnjanu pored Pule, Mario Lovrinov i Opatijac Hrvoje Marušić. Lovrinov je javnosti poznat kao bivši direktor proizvodnje u Cromarisu, kada je bio i predsjednik Udruženja ribarstva i prerade ribe HGK, dok je Hrvoje Marušić svojedobno bio pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova RH. Bio je aktivan i u Riječkoj razvojnoj agenciji Porin u vlasništvu Grada Rijeke, i u Rei Kvarner, Regionalnoj energetskoj agenciji Primorsko-goranske županije.


Foto: OPEN OCEAN FARMING/lokacija budućeg ribogojilišta tvrtke Open ocean farming Adria iz Zadra pored Dugog otoka
Uz zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš za ovo ribogojilište ova tvrtka je priložila i Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2023. godine izradio, a u prosincu 2023. dopunio ovlaštenik, Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba.


U Elaboratu se tako navodi kako se planira postupno započeti podizanje proizvodnje kroz prvih nekoliko godina te dostizanje proizvodnje od 3.450 tona pastrve godišnje u trećoj ili četvrtoj godini uzgoja. Odluka o vrsti ribe koja će se uzgajati je bazirana na trenutačnoj većoj potražnji i boljoj cijeni pastrve na tržištu. Analiza tržišta pokazuje da je pastrva trenutačno povoljnija za uzgoj zbog njezine popularnosti i profitabilnosti, zbog bržeg rasta u morskoj vodi, kao i zbog mogućnosti prerade.


Uzgoj pastrve bit će prva faza projekta, dok će uzgoj bijele ribe, pri čemu je orada uzeta u obradu kao vrsta s najznačajnijim utjecajem, biti pokrenut kada tržišni okviri pokažu povoljne uvjete za uzgoj bijele ribe, u smislu potražnje i cijene. Naglašava se da se uzgoj bijele ribe i pastrve neće odvijati istovremeno. Ove dvije faze su odvojene kako bi se osigurala optimalna upotreba resursa i izbjegla moguća kontaminacija ili međusobno utjecanje na uzgojne uvjete.


Planirano ribogojilište nalazi se na administrativnom području Općine Sali, na udaljenosti oko 3.000 metara od Dugog otoka odnosno izvan zaštićenog obalnog pojasa mora. Dubine na lokaciji su veće od 60 metara. Trenutačno na lokaciji nije uspostavljen uzgoj.


Domaće i strano tržište


Ribogojilište će imati kapacitet do 3.450 tona, a predviđeno je za uzgoj salmonida i bijele ribe u maksimalno 12 kaveza, a broj kaveza može biti i manji ovisno o konačnim biološkim gustoćama po kavezu. Radi se o površini od 490.000 metara četvornih. Planira se uzgoj 2.000 t/god bijele ribe ili 3.450 t/god pastrva, ovisno o poslovnoj odluci. Uzgojni ciklus jedne generacije odnosno nasada bi trajao devet mjeseci do jedne godine, a završna prosječna masa ribe bi bila od 3-5 kg, ovisno o vrsti.


Foto: FLICKR


Kod uzgoja pastrve, proces nasada mlađi započinje nabavkom mladih jedinki kalifornijske pastrve, idealne težine između 100 i 400 grama, a moguće su i manje veličine. Ove ribe dolaze od odobrenih i pouzdanih proizvođača iz Norveške, Danske i Francuske. Količina nasada na godišnjoj razini je cca 600.000 do 800.000 komada za dosegnuti godišnju proizvodnju od 3.400 tona.


Izlovljena riba će se ponuditi i prodati na domaćem ili stranom prerađivačkom tržištu direktno s broda, a kao iskrcajna mjesta koristit će se iskrcajna mjesta i ribarske luke u Zadru i Veloj Lamjani na otoku Ugljanu.


Lokacija ribogojilišta nije presudna za odvijanje pomorskog prometa. Promatrani akvatorij ne nalazi se ni na jednom od važnijih prilaznih plovidbenih putova za veće ili manje brodove. Jednom tjedno planira se obilazak uzgajališta brodom. Na samom uzgajalištu nije predviđena posada niti stalna prisutnost radnih brodova. Predviđeni rok trajanja zahvata iznosi 20 godina.