Utorak, 23. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

32 C°

RAZVOJNI PROJEKT

Općina Posedarje intenzivirala dovršetak izgradnje infrastrukture

Autor: Goran Šimunov

24.01.2024. 15:14
Općina Posedarje intenzivirala dovršetak izgradnje infrastrukture

Foto: OPĆINA POSEDARJEOpćina Posedarje krenula je u dovršetak izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Posedarje – Slivnica koja po 2005. godine donesenom DPU-u obuhvaća ukupno 39,49 hektara, no, prema dokumentima Općine, od ove površine izgrađene, iskopane i nasute površine zajedno zauzimaju oko 96.300 metara četvornih odnosno oko 24 posto površine zone.


U Elaboratu zaštite okoliša koji je u srpnju 2023. godine za potrebe Općine izradila tvrtka Fidon d.o.o. iz Zagreba, navodi se kako osim postojećih objekata, betonare i asfaltne baze, nije došlo do izgradnje poslovnih sadržaja prvenstveno jer se nije izgradila planirana infrastrukturna mreža. Za nju je samo izvršena parcelacija zemljišta. Područje obuhvata zahvata u najvećem dijelu nema izgrađene infrastrukture, osim one u funkciji postojećih betonare i asfaltne baze. Prema Provedbenom programu Općine Posedarje za razdoblje 2021. – 2025. u zoni je zaposleno oko 14 zaposlenika.


Spomenuti Elaborat dan je na ocjenu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.


Čiste industrije
Općina u zoni planira infrastrukturno opremanje prometnicama, javnom rasvjetom, telekomunikacijskom i vodoopskrbnom mrežom te sustavom sanitarne i oborinske odvodnje. Zahvatom je predviđen spoj GZ-a na postojeći vodoopskrbni cjevovod iz smjera vodospreme Jovići u postojećemu oknu uz glavnu prometnicu.


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje Leonardo Rončević kaže kako je u zoni prije desetak godina napravljen dio javne rasvjete, a ostalu infrastrukturu tek treba izgraditi.


– Izrađen je idejni projekt te očekujemo izdavanje lokacijske dozvole. Planirano je da najkasnije do svibnja ove godine dobijemo građevinsku dozvolu, nakon čega bi na ljeto putem natječaja odabrali izvođača radova. Javnu nabavu bi najvjerojatnije razdvojili na dva natječaja, jedan bi bio za vodoopskrbni sustav unutar zone, budući da cijevi idu prve u zemlju, a drugi bi obuhvaćao ostalu infrastrukturu, ceste, telekomunikacije… Najprije bi tako krenula izgradnja crpne stanice i vodovodnog sustava. Planirani rok za završetak prve faze s vodoopskrbom i samim cestama bi bio bio 12 – 18 mjeseci, kaže Rončević dodajući kako ne očekuje problem s Ministarstvom oko procjene utjecaja na okoliš, budući da je zona od mora udaljena oko jedan kilometar te su u zoni planirane čiste industrije.


Općina sama financira


– Projektantska procjena na razini idejnog projekta je da će ulaganje u infrastrukturu iznositi 650 tisuća eura u prvoj fazi, a ukupno ulaganje u infrastrukturu sigurno će prijeći 1,3 milijuna eura. Ovaj projekt smo prijavili na natječaj za EU sufinanciranje putem ITU mehanizama, ali nažalost,nije im bilo prihvatljivo, odbijen je naš zahtjev za ulaganje u urbano područje Zadar. U ovom programskom razdoblju EU-a ima malo mogućnosti sufinanciranja u same gospodarske zone. Nadamo se kako će biti određene mogućnosti sufinanciranja kroz nacionalne fondove putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, kaže Rončević dodajući kako će Općina Posedarje, bez obzira hoće li ostvariti sufinanciranje ili neće, gradnju u zoni financirati od komunalnih doprinosa i od prodaje zemljišta.


– Imamo velik interes investitora, u četvrtak nam tako u Općinu dolazi skupina investitora, developera koji traže industrijska ulaganja. Mislim da je razlog ovih interesa zbog toga što je položaj zone dobar. Trenutačno u zoni tvrtka Cetina gradi svoje skladište za distributivni centar, u tijeku im je izdavanje dozvole. Postoji interes i za proizvodne pogone, javili su nam se investitori koji bi htjeli graditi punionicu za električna vozila, što objašnjavamo time da se odmah uz zonu nalazi izlaz s autoceste prema Pagu. U zoni već postoji Colasova asfaltna baza, što je također proizvodnja. U zoni bi se, uz proizvodnju, htjeli baviti i uslužnim djelatnostima te skladištenjem. Sve ove poduzetničke aktivnosti pripadaju u čiste industrije, asfaltna baza nam je najnečistija industrija. Zonu razvijamo kao zelenu, napravili smo promjenu koncepcije tako da smo povećali broj zelenih površina. U sjevernom dijelu zone ćemo koristiti i solarnu rasvjetu, tako da ona bude dio projekta ozelenjivanja koji provodi Fond za zaštitu okoliša, da se zona zazeleni sa stablima, budući da se nalazi blizu naselja i kuća pa želimo postići efekt zelene zone, otkriva pročelnik koji je rekao kako je Općina odavno preuzela obvezu za izgradnju infrastrukture, zbog čega i žure s ovim projektom.