Subota, 22. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

27 C°

OBAVEZA OSNIVAČA

Za tekuće troškove 27 osnovnih škola Županija osigurala 3,3 milijuna eura

Autor: Iva Bucić

13.10.2023. 16:45
Za tekuće troškove 27 osnovnih škola Županija osigurala 3,3 milijuna eura

Foto: Arif SitnicaZa prijevoz učenika, troškove službenih putovanja i zdravstvenih pregleda zaposlenika, seminare te opće troškove škole, Zadarska je županija svojim osnovnim školama u ovoj godini namijenila više od tri milijuna eura. Usporedi li se taj iznos s iznosom isplaćenim 2010. godine, ispostavlja se da su škole, unatoč poskupljenjima, od Županije dobile skoro 772 tisuće eura manje.


Više zaposlenika nego učenika


Zadarska županija osnivač je 27 osnovnih škola kojima je u 2023. godini raspoređeno ukupno 3.341.863,03 eura za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje. Osim prijevoza učenika, od tih se sredstava pokrivaju dnevnice i troškovi na službenom putu, seminari i zdravstveni pregledi zaposlenika te opći troškovi škola.


U opće troškove škola ubrajaju se, među ostalim, nabavka uredskog materijala, pribora i sitnog inventara, materijala za nastavu i pedagošku dokumentaciju te nabavka higijenskih potrepština, zatim plaćanje komunalnih usluga i naknada, telekomunikacijskih i poštanskih usluga, odvoz smeća, potrošak vode, zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, nabava materijala za čišćenje i tekuće održavanje zgrada, sredstava za zaštitu na radu, stručne literature i časopisi, te u konačnici troškovi intelektualnih usluga i reprezentacije.
Sredstva za financiranje materijalnih troškova osnovnih škola Zadarske županije osiguravaju se temeljem Odluke koju donosi Vlada RH, a Ante Župan, zamjenik pročelnice Ureda župana, pri tom ističe da je zbog porasta cijena raspored bilanciranih prava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola uvećan za 127 tisuća eura, dok su za isti iznos smanjena sredstva namijenjena za nabavu dugotrajne imovine. Porast cijena, ističe Župan, posebno se odnosi na prijevoz učenika i cijenu energenata.


– Procjena je da je 902.303 eura potrebno osigurati za energente, odnosno struju i lož ulje i 2.773.746 eura za prijevoz učenika, što iznosi ukupno 110 % od ukupnih materijalnih rashoda za sve osnovne škole u 2023. godini, ističe Župan.


Najviše sredstava u 2023. godini, ukupno 437.198 eura, dodijeljeno je Osnovnoj školi Benkovac, koju pohađa 574 učenika i koja zapošljava 99 djelatnika. Osnovnoj školi Obrovac, koja ima 174 učenika i 49 zaposlenika, dodijeljeno je 330.214 eura. Treća na listi je Osnovna škola Nikole Tesle Gračac, koja ima 219 učenika i 50 zaposlenika, a dodijeljena su joj sredstva u iznosu od 260.032 eura.


Najmanje sredstava dobila je Osnova škola Novigrad, koja broji 27 učenika i 29 zaposlenika, a dodijeljeno joj je 40. 976 eura. Osnovna škola Galovac, koju pohađa 149 učenika i koja ima 38 zaposlenika dobila je 52.306 eura, a treća na listi s 53.346 dodijeljenih eura je Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, koja broji 407 učenika i 62 zaposlenika.


Dva kriterija


– Raspored sredstava po školama načinjen je primjenom dvaju kriterija. Prvim kriterijem raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.810.483,97 eura za godišnje ugovorene obveze škola, što se odnosi na prijevoz učenika, energente, higijenske potrepštine, zdravstvene usluge, usluge e – tehničara i računalne usluge, te sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, kazuje Župan.


Iako stvarna procjena navedenih rashoda iznosi 3.958.428 eura, procijenjena sredstva raspoređena prvim kriterijem umanjena su za 29 posto, odnosno za 1.147.944 eura, a s ciljem primjene drugog kriterija.


Drugi kriterij alokacije sredstava primjenjuje se na masu bilanciranih prava osnovnog školstva Zadarske županije za financiranje minimalnog standarda za materijalne i financijske rashode, koja nisu raspoređena temeljem prvog kriterija.


– Iznos sredstava na koja se primjenjuje drugi kriterij je 350.929 eura. Kriterij za utvrđivanje bilanciranih prava škola utvrđuje se na temelju mjerila za primjenu drugog kriterija i to: po učeniku, po zaposleniku i po broju školskih zgrada u kojima se odvija nastava, kazao je Župan.


Osim toga, Županija u pripravnosti ima 180.449 eura namijenjenih troškovima hitnih intervencija, a ta se sredstva troše na temelju zahtjeva škola. Sredstva namijenjena troškovima hitnih intervencija odnose se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (4.640 eura), uslugu tekućeg i investicijskog održavanja (106.200 eura), intelektualne usluge (8.000 eura) i uredsku opremu i namještaj (61.609 eura).


Nadalje, osnovne i srednje škole dobile su sredstva za besplatne menstrualne potrepštine za učenice, i to u iznosu od 5.708 eura za osnovne, odnosno 24.490 eura za srednje škole.