Četvrtak, 25. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

33 C°

5. PROSINCA

Sjednica Županijske skupštine opet će se održati u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije

Autor: Portal ZL

29.11.2023. 09:27
Sjednica Županijske skupštine opet će se održati u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije

Foto: Luka JeličićU utorak 5. prosinca 2023. u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije s početkom u 10 sati održat će se 15. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije.


DNEVNI RED: 


 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
 2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Zadarske županije za 2023. godinu

projekcije za 2024. i 2025. godinu 


 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada upravnih tijela Zadarske 

županije za 2024. godinu 


 1. Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2024. godinu s prijedlogom projekcija za 2025


i 2026. godinu 


 1. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Zadarske županije za 2024. godinu 
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste 

Zadarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu 


 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Zadarske županije za 2024. godinu 
 2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske 

županije 


 1. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije 
 2. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave 


 1. Prijedlog programa javnih potreba u prosvjeti Zadarske županije za 2024. godinu 
 2. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2024. godinu 
 3. Prijedlog odluke o stjecanju bespovratnih sredstva za financiranje projekta „,Inkluzija 

korak bliže društvu bez prepreka za školsku godinu 2023/2024.“ 


 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj školi Biograd na Moru za raspolaganje 

imovinom 


 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Medicinskoj školi Ante KuzmanićaZadar za 

raspolaganje imovinom 


 1. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Kazališta lutaka 

Zadar 


 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Zavoda za javno 

zdravstvo Zadar 


 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja za preuzimanje obveza na teret 

sredstava za decentralizirane funkcije Zadarske županije 


 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Psihijatrijske bolnice Ugljan 
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Zadarske županije 
 3. Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području Zadarske županije 2022./2023. i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Zadarske županije s financijskim učincima za razdoblje od 2024. do 2026. godine 
 4. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Zadarske županije u području prirodnih 

nepogoda za 2024. godinu 


 1. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanice Zadar za 2024. godinu 


 1. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na 

području Zadarske županije 


 1. Prijedlog srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području 

Zadarske županije za razdoblje od 2024. do 2026. godine 


 1. Prijedlog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Zadarske županije za 
 2. godinu 
 3. Prijedlog odluke o davanju koncesije trgovačkom društvu Vodovod Vir d.o.o., Vir, za 

posebnu upotrebu pomorskog dobra na području k.o. Vir, Općina Vir 


 1. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru iz Ugovora o koncesiji na 

pomorskom dobru broj 254GU/16 


 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja NATUREJADERA javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije 


 1. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika