Četvrtak, 28. rujna 2023

Weather icon

Vrijeme danas

22 C°

Na Sveučilištu

Predstavljena knjiga „Velika geografija Hrvatske: Povijesno - geografske odrednice razvoja Hrvatske”

Autor: Nikolina Lucić

15.03.2023. 12:37
Predstavljena knjiga „Velika geografija Hrvatske: Povijesno - geografske odrednice razvoja Hrvatske”

Foto: Arif Sitnica

„Velika geografija Hrvatske: Povijesno – geografske odrednice razvoja Hrvatske”  glavnog urednika Damira Magaša predstavljena je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Osim Magaša, o knjizi je govorio i Josip Faričić, recenzent knjige. U reprezentativnom nizu monografija “Velike geografije Hrvatske” knjiga “Povijesno – geografske odrednice razvoja Hrvatske” treće je kapitalno izdavačko ostvarenje. Obrađuje zemljopisni prostor, prostorne mijene i važne procese koji su ga određivali tijekom vremena – od prapovijesnih razdoblja do najbliže, donedavne prošlosti s naznakama suvremenih preobrazbi i prostornog razvoja u Republici Hrvatskoj.
Povijesno – geografska problematika Hrvatske raspravljena je u ovoj knjizi u osnovnim poglavljima o relevantnim prostornim procesima i mijenama od postanka prvoga holocenskoga prirodnog krajolika i njegove postupne preobrazbe u vrijeme kamenodobnih zajednica, preko kovinskih doba, prostorno-geografskih mijena u vrijeme grčkih kolonizacija i rimske uprave do oblikovanja srednjovjekovne geopolitičke jezgre.
Također su obuhvaćena obilježja Hrvatske kao neovisna i ujedinjena geostrateškog prostora u vrijeme narodnih vladara te promjene u prostoru u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Slijedi građa o mijenama hrvatskog prostora u novom vijeku do suvremene hrvatske neovisnosti. Nastojalo se kritički i analitički raspraviti problematiku teritorijalnog i demografskog osipanja širenjem Osmanskog Carstva, nove političko – teritorijalne procese poslije rekonkviste i stabilizacije granica, promjene teritorijalnog obuhvata, hrvatski preporod i razvoj postfeudalne državnosti.
Završna poglavlja iscrpno se bave prostorom Hrvatske u dvjema jugoslavenskim zajednicama (monarhističke uprave i socijalističke uprave), obrađuju prostorne i geopolitičke okolnosti u vrijeme Drugoga svjetskog rata te nastanak i razvoj suvremene Hrvatske poslije sloma komunizma i uvođenja suvremena svjetskog poretka. Profesor Magaš kratko je istaknuo kako se treći dio serije bavi povijesnim pregledom hrvatskog područja od prapovijesti do danas iz pera čak šest autora.
– Autori su u radu primijenili suvremene metode koje su jamstvo da se povjesnice hrvatskog prostora neće stereotipno ponavljati. Na 380 stranica obimnog gradiva nastojali smo umutar korpusa od sedam knjiga predstaviti građu koja je važna za sve promjene na području Hrvatske, kazao je Magaš, dodavši kako je ovo izdanje više usmjereno na geografiju, koja se također bave raspravama o povijesnim mijenama.
– Naš je položaj u geopolitičkom smislu zanimljiv raznim čimbenicima i subjektima, od najranije povijesti do danas. I danas se ponovno nalazimo u kriznom i diskutabilnom momentu, kada se Hrvatska svrstava u zemlje Srednje Europe, baštineći svo relevantno nasljeđe. To pokušava plasirati kao osnovnu vodilju svog povijesnog razvoja, istaknuo je Magaš.
Prorektorica Nedjeljka Balić Nižić u uvodnom je obraćanju istaknula kako je ova treća knjoga o geografiji Hrvatske vrijedno nasljeđe za sve znanstvenike i ljubitelje geografije.
– Odmah možemo utvrditi kako ovo dragocjeno izdanje za domaću znanost i kulturu predstavlja kapitalno djelo o prostornim mjenama na teritoriju Hrvatske, kazala je Balić Nižić.
Djelo je objavljeno u suizdavaštvu Školske knjige i Sveučilišta u Zadru, a njegovi su autori Damir Magaš, Borna Fürst Bjeliš, Tonči Burić, Dubravka Mlinarić, Hrvoje Petrić i Mladen Klemenčić. Na gotovo 400 stranica autori razmatraju i javnosti, znanstvenoj i široj, predstavljaju činjenice o važnosti geografskih procesa i promjena u prostoru posebice važnih za življenje i opstanak ljudskih zajednica i njihov razvoj.
Na osnovi iscrpnih znanstvenih spoznaja, mnoge pisane građe i literature, knjiga s geografskog motrišta nudi najvažnije činjenice, pokazatelje i spoznaje o Hrvatskoj i Hrvatima na osnovi zbivanja u prostoru i vremenu. Faričić je u svom govoru istaknuo kako je ova knjiga djelo više autora, čime mu je zadatak recenziranja bio lakši, pogotovo jer djelo sintetizira način ć na koji je postojala reverzibilna veza između rasta i razvoja društva, te promjena geografskog prostora.
– Prostor je bio obilježen razmjenom ljudi i roba, ideja i tehnologija. Velika se pozornost često pridaje povijesnim promjenama, dok je prošlost koja se tkala rukama običnih ljudi često bila zanemarena.  Protagonisti na visokim položajima ostavljali su tragove, dok je mali čovjek ostao ispod radara. Geografi rade rekonstrukcije povijesnih događaja na mnogo načina i iz mnogo pobuda, te svoju zadaću često dijele s povjesničarima, pojasnio je Faričić, ističući mnogi koji se bave poviješću primjenjuju anakrone pristupe sagledacajući s današnje perspektive prošla zbivanja neprikladno ih kontekstualizirajući.