Nedjelja, 4. lipnja 2023

Weather icon

Vrijeme danas

20 C°

U MIOCu

Održano predavanje o mogućnostima suradnje udruga i škola

Autor: Portal ZL

08.03.2023. 16:01
Održano predavanje o mogućnostima suradnje udruga i škola


U Gimnaziji Franje Petrića Zadar održano je Županijsko stručno vijeće za međupredmetnu provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja Zadarske županije. Tema skupa bila je Mogućnosti suradnje lokalnih udruga i škola. Voditeljica županijskog stručnog vijeća za Građanski odgoj, pedagoginja Antonija Kero, pozvala je predstavnike udruga koje djeluju na području grada Zadra i Zadarske županije da nastavnicima osnovnih i srednjih škola predstave svoje ideje i dosadašnja iskustva u suradnji sa školama. Svrha njihovog predstavljanja je kako bi se ova vrijedna suradnja intenzivirala, ali i osnažila u smislu podizanja same kvalitete i kompetencija svih sudionika. Pozivu su se odazvale sljedeće udruge: Udruga za autizam, Udruga Cukrići, Udruga Rekreativci, Udruga tjelesnih invalida, Udruga Ahimsa, Centar nezavisne kulture (Eko Zadar, Drama Plus, U pokretu, Zdanje, Mala Filozofija). Nakon što su predstavnici udruga predstavili svoje brojne aktivnosti, tj. mogućnosti na koji način bi mogli ostvariti suradnju sa školama, dogovoreno je da će se predstavljanje njihovih ideja izložiti zainteresiranim školama na učiteljskim i nastavničkim vijećima.  


Također je najavljen drugi projekt kojeg planira Volonterski centar Zadar, a riječ je o osnivanju Mreže školskih volonterskih klubova koja će služiti kao podrška voditeljima školskih volonterskih klubova u osmišljavanju i organizaciji volonterskih aktivnosti. 


Ovime se nastavlja promicanje osnovne ideje građanskog odgoja, a to je omogućiti učenicima sudjelovanje u životu lokalne zajednice, te podrška nastavnicima u osmišljavanju metoda suradničkog i iskustvenog učenja.