Četvrtak, 25. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

16 C°

ZADRA NOVA

Novi dječji vrtići za zadarske mališane

Autor: Nikolina Lucić

03.02.2023. 14:01
Novi dječji vrtići za zadarske mališane

Foto: Zadra NovaPet vrtića u Zadarskoj županiji uz pomoć Agencije ZADRA NOVA dobilo je 1,7 milijuna eura za infrastrukturne radove u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, čime će se omogućiti izgradnja i dogradnja novih vrtića u Zadarskoj županiji. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je tehničku pomoć u pripremi pet projektnih prijedloga za prijavitelje Grad Nin te Općine Kali, Kolan, Ražanac i Polaču. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 1.700.975,51 eura, čime će se na području Zadarske županije do 30. lipnja 2026. godine osigurati dodatni smještajni kapacitet za ukupno 180 djece vrtićkog uzrasta.


Novi vrtići za zadarske mališane


Ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA Marina Dujmović Vuković tom je prigodom izjavila kako je svaki projekt kojim se potiče razvoj Zadarske županije izuzetno važan, no, kako projekti koji su usmjereni na dobrobit djece ipak imaju posebnu važnost.


– Veseli nas stoga da smo kao Agencija pomogli da 180 djece dobije ljepši prostor za igru i učenje, a djelatnici dječjih vrtića prostor za rad, dodala je Dujmović – Vuković.
Prvi od projekata kojeg ovim putem prezentiramo je onaj »Nadogradnje i opremanja dječjeg vrtića Morska vila u Ninu« ukupne vrijednosti 324.905,43 eura, kojim će se osigurati smještajni kapacitet za 32 djece podijeljene u dva dnevna boravka, tj. u po jednoj jasličkoj i vrtićkoj skupini. Porast broja djece na administrativnom području grada Nina, koji nakon uspješno realiziranog projekta izgradnje dječjeg vrtića u 2019. godini sa pet dnevnih boravaka ponovno ima potrebu za nadogradnjom postojećeg vrtića zbog nedostatka kapaciteta, dokaz je kvalitete života u Zadarskoj županiji. Gradonačelnik Nina Emil Ćurko naglasio je kako porast djece i mladih uvijek najviše veseli, jer ipak su to temelji Grada.


– Želimo da predškolski odgoj bude na visokoj razini u našem Gradu, a ovim projektom imat ćemo


zadovoljene sve potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja prema pedagoškim standardima, istaknuo je Ćurko.


Projektom »Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Srdelica u općini Kali« ukupne vrijednosti 162.452,72 eura dogradit će se i opremiti jedan dnevni boravak za 20 djece. Općina Kali jedna je od rijetkih otočnih općina koja se može pohvaliti ovolikim brojem djece, stoga je novi prostor neophodan kako bi nastavili raditi u skladu s važećim pedagoškim standardima.


– Općina Kali od prošle godine financira redoviti angažman dječjeg psihologa, a planiranom nadogradnjom vrtića još više ćemo povećati kvalitetu predškolskog obrazovanja te u budućnosti tamo organizirati i malu školu i druge aktivnosti. Uz produženi boravak u područnoj osnovnoj školi i ostale aktivnosti, Kali polako, ali sigurno postaje sredina okrenuta budućnosti – djeci i mladima, kazao je općinski načelnik Bruno Mišlov.


Zahvaljujući projektu »Izgradnja dječjeg vrtića u općini Kolan« ukupne vrijednosti 382.241,69 eura i mališani iz Kolana iz okolnih mjesta imat će dječji vrtić u svojoj sredini. Naime, općina Kolan jedina jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije koja na svom području nema organizirani predškolski odgoj i obrazovanje. Projektom će se osigurati smještajni kapacitet za ukupno 32 djece podijeljene u dvije odgojno-obrazovne jedinice – jedna jaslička i jedna vrtićka skupina.


– Općina je osigurala zemljište u svojem vlasništvu koje po važećoj prostorno planskoj dokumentaciji ispunjava sve uvjete za smještaj zgrade budućeg dječjeg vrtića. U suradnji s Agencijom ZADRA NOVA prijavili smo se na natječaj u okviru NPOO i naša prijava je uspješno prihvaćena. Dobili smo maksimalan iznos sredstava koji je predviđen natječajem za objekt te veličine. Sada smo trenutno u fazi izrade projektne dokumentacije te se planira do kraja 2023. godine ishoditi sve potrebne akte za gradnju, provesti javnu nabavu te započeti s gradnjom, rekao nam je vidno zadovoljan prvi čovjek Općine, načelnik Šime Gligora.


Planiraju se i nove škole


Dječji vrtić iz Ražanaca, pak uz matični, dobiva i područni objekt. Kroz projekt »Izgradnja područnog objekta Dječjeg vrtića »Ražanac« s kuhinjom u Radovinu« ukupne vrijednosti 544.694,41 eura osigurat će se tri dodatna dnevna boravka – jedna jaslička i dvije vrtićke skupine, za ukupno 52 djece. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 797.000,00 eura, te će Općina Ražanac nakon provedenog postupka nabave osigurati razliku do punog iznosa. Navedeno predstavlja jedno od dva najbitnija projekta za mještane Općine Ražanac.


– Drugi projekt se odnosi na dogradnju škole i izgradnju jednodijelne dvorane kojeg će Općina prijaviti na NPOO natječaj zajedno sa Zadarskom županijom, a kojim će se osigurati ostanak i povratak mladih na našem području, pojasnio je općinski načelnik Damir Jordan.


Projektom »Adaptacija i opremanje dječjeg vrtića u Općini Polača« ukupne vrijednosti 286.681,27 eura osigurat će se smještajni kapacitet za ukupno 44 djece podijeljene u tri dnevna boravka – dvije jasličke i jedna vrtićka skupina. Navedenim projektom na objektu vrtića izvršiti će se određena adaptacije te opremanje istog za stavljanje u cjelokupnu funkciju.


– Projektom će se poboljšati materijalni uvjeti, unapređenje kvalitete i povećanje dostupnosti ranog i


predškolskog odgoja i obrazovanja na području naše općine čime ćemo ostvariti razne ciljeve kao što je pružanje svakom djetetu njegu, skrb i zaštitu te cjelovit razvoj svih dječjih sposobnosti kao i zadovoljiti djetetove potrebe i štiti njegova prava u skladu sa potrebama i pravima djece, naveo je Tomislav Prtenjača načelnik Općine Polača.


Svi ovi projekti prijavljeni su na javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga »Izgradnja, dogradnja,


rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv« i bit će financirani bespovratnim EU


sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sustavnog plana pomoći i reakcije Europske unije na krizu izazvanu pandemijom, a koju je rat u Ukrajini dodatno pojačao.


– Do sad je bilo objavljeno više javnih poziva kako bi se projekti financirali iz ovog izvora, a Agencija ZADRA NOVA pomaže javnopravnim tijelima u tom procesu. Uskoro se očekuje i poziv za infrastrukturne radove na osnovnim školama, pojašnjava ravnateljica Dujmović Vuković. Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružila je svoju stručnu i tehničku pomoć prijaviteljima u pripremi projekata. Angažman Agencije na projektima omogućuje projekt ZADRA


NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za onoga kome pomoć pruža. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Sadržaj je nastao u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA!