Četvrtak, 25. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

10 C°

Samo dvije prijave

Gradu propao još jedan pokušaj osnivanja Etičkog povjerenstva

Autor: Marina Vlakić

16.03.2023. 09:16
Gradu propao još jedan pokušaj osnivanja Etičkog povjerenstva

Foto: Arhiva ZLNi ponovljeni javni poziv za članove Etičkog povjerenstva Gradu Zadru nije donio bolju situaciju od one na prvom pozivu – prijavu su im poslala samo dva kandidata. Naime, istekao je rok za prijavu kandidatura za tijelo koje nadzire rad gradskih vijećnika, te se čekaju prijave poštom, no teško da će ih biti s obzirom da je javni poziv otvoren već mjesec dana.


– Nakon prvog Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra, objavljenog 9. studenog 2022. godine i na koji se je prijavio samo jedan član, Odbor za izbor i imenovanje objavio je 14. veljače 2023. godine do 14. ožujka 2023. godine ponovljeni Javni poziv. Do 14. ožujka 2023 godine prijavila su se dva kandidata, još trebamo pričekati zbog predaje prijave na pisarnici i elektroničkom poštom te par dana zbog predaje prijava putem pošte, kao i mogućih prijava putem pošte. Izvješće o dostavljenim prijavama i prijedlogu za ponovljeni javni poziv, zbog nedovoljnog broja kandidata za imenovanje od strane Gradskog vijeća, Ured Grada dostavit će Odboru za izbor i imenovanje, kaže pročelnica Ureda Grada, Mirjana Zubčić.


Grad, međutim, mora imati Etičko povjerenstvo ukoliko ne želi platiti novčanu kaznu budući da Zakon o sprječavanju sukoba interesa nalaže da sva tijela jedinica lokalne i područne samouprave moraju donijeti Kodeks ponašanja za članove predstavničkih tijela. Dat im je rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uz napomenu kako će svi oni koji to ne učine na vrijeme platiti kaznu u visini od 664 eura (5.000 kn) do 1988 eura (15.000 kn).
Međutim, do veljače ove godine čak 86 predstavničkih tijela još uvijek to nije učinilo iako je rok za donošenje pravila ponašanja vijećnika istekao još u lipnju prošle godine te je najavljeno kako će Ministarstvo pravosuđa i uprave te lokalne jedinice sankcionirati propisanim kaznama.


U Gradu Zadru ističu kako su i oni, sukladno Smjernicama Ministarstva pravosuđa i uprave za izradu Kodeksa ponašanje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave raspisali javni poziv za prijave kandidata za članove Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća te da su prijave mogli podnijeti građani koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Zadra i osobe su nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u gradu Zadru te ne smiju biti članovi političke stranke ili se bave političkom djelatnosti.