Nedjelja, 21. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

26 C°

Saharunska Posidonia stara stotine godina

Autor: Ivan Stagličić

24.06.2008. 22:00
Saharunska Posidonia stara stotine godina


Uvalu treba adekvatnije zaštititi, budući da brojna sidrenja utječu na livade cvjetnice, kao i na populaciju lostura, a u podmorju se nalazi i dosta smeća
Prošloga vikenda na sjeverozapadnom dijelu Dugoga  otoka od Rta Lopata do uvale  Saharun provodilo se istraživanje i kartiranje morske cvjetnice, Posidonia oceanica, koje  je izvela udruga studenata  “Oceanus” Sveučilišta u Splitu,  Centar za studije mora pod  vodstvom Maje Peranić, apsolventice biologije i ekologije  mora, a uz potporu i kontrolu  Javne ustanove za upravljanje  zaštićenim dijelovima prirode  na području Zadarske županije. Riječ je o jednom u nizu  projekata kojima se nastoji bolje upoznati ugrožena staništa  divljih životinjskih i biljnih vrsta na području Zadarske županije. To područje je do sada  bilo slabo istraženo te je ova  ustanova pokrenula rad na inventarizaciji divlje svojte i stanišnih tipova definiranih programom Nacionalne ekološke  mreže.
Idealno stanište za  lažinu
Posidonia oceanica poznata  je i pod nazivom morska trava,  voga ili lažina, i predstavlja  endemsku sredozemnu vrstu,  izuzetno važnu za život mnogih morskih organizama koji  se u nasadima Posidonije hrane, razmnožavaju ili nalaze zaklon. Kako je kazala stručna  voditeljica dipl. ing. biol. Morana Babajko, ovim istraživanjem se željelo vidjeti koliko su  livade Posidonije ugrožene u  zaštićenom području Saharuna, budući da je riječ o uvali  koja je česta meta nautičara i  drugih turista te utvrditi kakve  bi se mjere zaštite mogle planirati.
Preronom terena od Rta  Lopata do obale u Saharunu  utvrđeno je nekoliko manjih i  većih livada morske cvjetnice  te utvrđeno da je zbog povoljne brzine struje mora ovo  područje idealno za rast ove  vrste, što potvrđuje i veličina  korijena od jednog metra, po  čemu se može pretpostaviti da  su saharunski nasadi Posidonije stari više stotina godina.  Ronioci su također u ovom  području otkrili i cvjetnicu  Cymodoceu nodosu, kao i alge  iz roda Cystoseira te veliku  bioraznolikost različitih vrsta  mekušaca, riba i školjkaša, od  kojih je većina i komercijalno  iskoristiva. Također je uočena  nazočnost strogo zaštićene  školjke Pinne nobilis, poznate i  kao lostura ili periska. Vrijedi  primijetiti da na navedenom  području nije zabilježena nazočnost tropske alge Caulerpe  koja u nekim drugim dijelovima Jadrana stvara velike poteškoće u zaštiti autohtonog  morskog života.
Rezultati ovoga projekta,  kažu u JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, upućuju na to  da uvalu treba adekvatnije zaštititi, budući da brojna sidrenja  utječu na livade cvjetnice, kao i  na populaciju lostura, a u podmorju se nalazi i dosta smeća.
Izroniti otpad
Daljnji koraci u zaštiti ovoga  područja bili bi čišćenje otpada  na obali i u podmorju, izrada  zračnih snimaka i kartiranje  područja livada Posidonije,  postavljanje plutača za vez  brodova radi izbjegavanja sidrenja kao i kontejnera za  smeće na obali te organizacija  redovitog čišćenja i odvoza otpada, a predložit će se i redoviti monitoring stanja podmorja u uvali.
Kako nam je kazao ravnatelj  ove ustanove, Mirko Đinđić,  zaštita područja Saharuna ne  znači i potpunu zabranu aktivnosti, nego omogućiti posjetiteljima dolazak ali i alternativne oblike sidrenja pomoću plutača te organizirati  čišćenje otpada. Također će se  nastojati poraditi na edukaciji  posjetitelja pomoću edukativnih ploča s obavijestima o karakteristikama uvale, kako za  lokalnu zajednicu, tako i za  posjetitelje.
Sudionici projekta pronašli  su tijekom svojega boravka na  Saharunu odgovarajuća mjesta  za postavljanje plutača za vez  brodova, a nakon turističke sezone, u listopadu planira se  akcija čišćenja podmorja.