Subota, 24. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

16 C°

Ana Magaš izgubila spor za sinom – nedostojna za nasljeđivanje imovine

17.11.2016. 23:00
Ana Magaš izgubila spor za sinom – nedostojna za nasljeđivanje imovine


Zadranka Ana Magaš, hrvatskoj javnosti poznata po ubojstvu supruga 19. ožujka 2005. godine, ovih se dana ponovno našla na sudu. Ovoga oputa nije riječ o postupku vezanom za ubojstvo za koje je već odležala 3,5 godine zatvora i slučaj je pravno dovršen, već je riječ o njezinoj tužbi protiv – vlastitog sina!
Nakon odslužene kazne u ženskoj kaznionici u Požegi, Ana Magaš otišla je raditi u inozemstvo kako bi izbjegla neugodne susrete sa obitelji i prijateljima pokojnog supruga Lucijana, ali i općenito Zadrana koji su budno pratili suđenje za ubojstvo tada 33-godišnjeg časnika Tankerske plovidbe kojega je nožem u leđa usmrtila njegova 27-godišnja supruga. Magaševa se branila kako je ubojstvo počinila u nužnoj obrani nakon svađe u njihovu stanu na Bilom brigu, a nakon što je kasno noću došla iz provoda zbog kojega joj je suprug prigovarao.
Najprije je osuđena na devet i pol godina zatvora, na ponovljenom suđenju dobila je osam, a Vrhovni je sud na kraju kaznu smanjio na pet godina. Zbog dobrog vladanja tadašnji predsjednik RH Stjepan Mesić kaznu joj je smanjio na tri i pol godine.
Radila na kruzerima
I otad se za nju više nije čulo. Pričalo se da je otišla konobariti na kruzere, a sina Lovru koji je u vrijeme očeva ubojstva imao osam godina, više nije ni vidjela jer dječak to sve vrijeme odbija.
Odbija i danas, pa ga je na suđenju s majkom zastupala odvjetnica kako bi izbjegao još jedno sudsko sučeljavanje sa majkom.
Naime, Općinski sud u Zadru u četvrtak je objavio presudu kojom se Ani Magaš poriče pravo na nasljeđivanje polovine stana smatrajući je “nedostojnom za nasljeđivanje”. Do parnice je došlo kada je Magaševa zatražila pola stana navodeći da je ta nekretnina stečena u braku sa Lucijanom. Kako je stan nakon suprugovog ubojstva naslijedio njihov sin Lovre, Ana je pokrenula parnicu protiv njega kao zakonitog nasljednika očeve imovine.
U presudi Općinskog suda tako se navodi da je od strane javnog bilježnika “donijeto djelomično rješenje o nasljeđivanju od 27. kolovoza 2007. godine iza smrti Lucijana Magaša”, što znači da će Zemljišno- knjižni odjel Općinskog suda u Zadru po pravomoćnosti ovog rješenja, izvršiti prijenos prava vlasništva na nekretnini sa ostavitelja na nasljednika, stoji u rješenju suda. Riječ je o stanu u Zadru i motornom vozilu marke Toyota Yaris.
Tražila i suprugov motor
Međutim, iako je nasljednikom proglašen njen sin, Ana Magaš tražila je izdvajanje polovice dijela utvrđene ostavinske imovine temeljem tzv.  naslova bračne stečevine, čemu se sud protivio smatrajući Anu Magaš “nedostojnom nasljedstva”:
– U ostavinskom postupku javni bilježnik odlučuje o nasljednom pravu nasljednika, ali nema pravo odlučivati o bračnoj stečevini, niti ima pravo svojim rješenjem nalagati sudu da izvrši uknjižbu u zemljišnim knjigama s osnova bračne stečevine. Obzirom da je toč. III. djelomičnog rješenja o nasljeđivanju pogrešno primijenjeno materijalno pravo, nasljednik podnosi ovaj prigovor, te predlaže pobijano rješenje preinačiti – navodi sud.
Lovrina majka, međutim, 26. rujna 2007. godine podnosi prigovor protiv ovog rješenja navodeći kako je polovina stana na Putu pudarice površine 81 metar četvorni njeno “suvlasništvo iz bračne stečevine”. Navodi kako je i vlasnica polovice pokretnine pokojnog supruga, motora “toyota”, također kao bračne stečevine, te u obrazloženju prigovora navodi da sebe “ne smatra nedostojnom za nasljeđivanje”. Naprotiv, poziva se na Ustav RH i Europsku konvenciju o ljudskim pravima, smatrajući kako bi “o navedenom pitanju trebao odlučiti sud koji će utvrditi da li je kazneno djelo za koje je Ana Magaš osuđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj KŽ-927/06 od 25. siječnja 2007. godine, počinjeno izravnom namjerom ili blažim stupnjem krivnje, obzirom da o navedenom pitanju postoje suprotna stajališta u pravnoj teoriji i praksi”.
“Prigovor Lovre Magaša osnovan”
Suprotno njenom zahtjevu, sud presuđuje u korist njena sina i u rješenju ovoga četvrtka obznanjuje: “Prigovor nasljednika Lovre Magaša je osnovan, a prigovor Ane Magaš nije osnovan”. Kao obrazloženju donose presudu protiv Ane Magaš za ubojstvo supruga, navodeći detalje zbog kojih je smatraju nedostojnom suprugova nasljedstva:
“Proizlazi da je cilj opt. Ane Magaš bio da se obrani od istovremenog protupravnog napada oštećenika koji napad je trajao još i u trenutku nanošenja smrtonosne ozljede. Stoga je sud utvrdio da je optuženica postupala s neizravnom namjerom. Kada je unatoč toj svijesti ona zamahnula kuhinjskim nožem dužine oštrice 15 cm, koja je prema vještaku prof. dr. Škaviću ušla u cijelosti u grudni koš oštećenika, onda je optuženica i pristala na nastupanje smrtne posljedice koja je nažalost i nastupila. Optuženica je počinila kazneno djelo ubojstva s neizravnom namjerom u prekoračenju granica nužne obrane…. Vještaci su suglasni da je u vrijeme počinjenja kaznena djela kod optuženice postojala jaka razdraženost i prepast izazvana napadom kada navedeni zakonski propis doista predviđa mogućnost blažeg kažnjavanja pa čak i oslobođenje od kazne. Međutim, kada se uzme u međusobni odnos utvrđene olakotne i otegotne okolnosti onda blaže kažnjavanje, a posebno oslobođenje od kazne nije prihvatljivo” – navodi zadarski Općinski sud u rješenju dodjele stotpostotnog vlasništva imovine Lucijana Magaša njegovu sinu.
Kako je protiv ovog rješenja dozvoljena žalba Županijskom sudu u Zadru, sada ostaje vidjeti hoće li Ana Magaš i dalje sudski goniti svojega sina. S obzirom na dosadašnje pravne poteze, čini se kako joj je jako stalo do vlasništva nad polovicom imovine pokojnog supruga, makar to značilo i sudsku tužbu protiv vlastitog sina.
Sud: Ana Magaš – “nedostojna za nasljeđivanje”
O razlozima zbog kojih Ani Magaš odriču pravo na polovinu imovine pokojnog supruga, u obrazloženju Općinskog suda u Zadru stoji:
“Navodi iz prigovora Ane Magaš kojima ističe da se ne smatra nedostojnom za nasljeđivanje se ukazuju neosnovanim. Naime, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda RH posl. br. Kž-927/06 od 25. siječnja 2007. godine, kojim je Ana Magaš osuđena za kazneno djelo ubojstva iz čl. 90. KZ-a utvrđena je činjenica da je optuženica kritične zgode postupala sa neizravnom namjerom. Dakle, na temelju predmnjeve o postojanju navedene činjenice utvrđene pravomoćnom sudskom presudom, podnositeljica prigovora se ukazuje nedostojnom za nasljeđivanje (čl. 125. st. 1. ZN-a). Istoj stoji na raspolaganju da svoje suprotne tvrdnje dokazuje u posebnom, parničnom postupku” – stoji u najnovijoj odlusi Općinskog suda u Zadru.