Četvrtak, 28. rujna 2023

Weather icon

Vrijeme danas

19 C°

Akcija Maslenica: Povjerenje u topnike bilo je presudno

Autor: Siniša Klarica

20.01.2010. 23:00
Akcija Maslenica: Povjerenje u topnike bilo je presudno

Foto: Ivan JAMIČIĆSmolić Ročak bio je tada na dužnosti bojnika HV-a, zamjenik zapovjednika topničko-raketnog divizijuna Taktičke grupe 112. Sa svoje promatračnice u Velebitu, ponad Modriča, mogao je vidjeti cijelokupan tijek akcije i vrlo točno opisati detalje same bitke


Akcija Maslenica kao prva velika vojna operacija Hrvatske vojske i danas, 17 godina poslije, plijeni pažnju povjesničara. Međutim, jedna od prijepora oko te akcije odnosi se upravo na sudjelovanje i doprinos zadarskih postrojbi. Prijepor, ali više ogorčenje kod branitelja, stvorili su zaključci generala Janka Bobetka o tome kako su pravac prema Rovanjskoj i Jasenicama probile tek četvrti dan nakon početka akcije, postrojbe tadašnje 6. gardijske brigade pod zapovjedništvom generala Mirka Norca. O tim danima, o akciji kojom se u konačnici oslobodilo Masleničko ždrilo i stvorili preduvjeti za izgradnju pontonskog mosta, razgovarali smo na poprištu bitke s Darkom Smolićem Ročakom.
Smolić Ročak bio je tada na dužnosti bojnika HV-a, zamjenik zapovjednika topničko-raketnog divizijuna Taktičke grupe 112. Sa svoje promatračnice u Velebitu, ponad Modriča, mogao je vidjeti cijelokupan tijek akcije i vrlo točno opisati detalje same bitke.
Topovi od Nina do Modriča
– Dan prije prebacili smo oruđa i sredstva topničke potpore iz ciglane u Ninu trajektima preko Paga, Velebitskog kanala te kasnije Jadranskom magistralom do područja Starigrada Paklenice, Selina i Modriča. Dvadeset i drugog ujutro, oko 6,30, krenula je topnička priprema. Bitnica minobacača 120 mm bila je raspoređena na dva paljbena položaja. Jedan je bio u Modriču, a drugi dio bitnice smo noć prije akcije prebacili konjima i mazgama u blizinu zaseoka Kneževići. Haubice američke proizvodnje kalibra 105 mm prebacili smo u prostor Seline-Paklenica, a bitnica ZIS-eva 76 mm bila je stacionirana s druge strane kanala, u u Ždrilu Kneževićima. Samohotka 122 mm Gvozdika djelovala je s ceste prije Modriča sa zadatkom izravnog djelovanja po nasipu boksita, rekao je Smolić Ročak.
U 6,30 ujutro počela je topnička priprema po nasipu te koti 199, Kula Dračevac, i po Bužonjićima.
– Oduševljenja i zanosa nije falilo, jer se kretalo u oslobađanje svoje zemlje. Taktičkoj grupi 112. bile su pridodate i postrojbe koje su činili Jaseničani, Obrovčani i mještani drugih podvelebitskih mjesta, ali prvog dana, nije baš sve išlo glatko. Razlog je svima i danas vidljiv. Naime, sam pogled na nasip boksita i kotu Kula Dračevac kazuje da su pobunjeni Srbi imali hrvatske poistrojbe kao na dlanu. Naš vodič na kotu 199 Milan Vulić i sam sudionik akcije, rekao nam je da je na nasipu bilo 5-6 bunkera u kojih se moglo smjestiti i po 60 ljudi. Zapravo, tog se dana manjm snagama fingirao napad iz smjera Modriča pravcem Rovanjska – Maslenički most. Glavni udar jačim snagama, trebao je uslijediti s boka, smjerom od Velebita Božići-Jasenička Glava-Bužonjići. Cilj je bio odsjecanje glavnine neprijateljskih snaga u Jasenicama. Međutim, neprijatelj je osujetio naš plan, nastavio je Darko Smolić Ročak.
Nakon toga uslijedila je zapovijed da se udari na najjače utvrđene objekte i to svim raspoloživim sredstvima. Topništvo je trebalo razbiti uporišne točke bunkere te pomoći pješaštvo koje je oslobodilo Rovanjsku i podilazilo velikom nasipu. Hrvatski vojnici jurišali su nasipom ali i prostorom gdje bilo malo mjesta za zaklon, na kršu prekrivenom kojom smrekom. No topništvo je malo-po malo neutraliziralo neprijateljske otporne točke. Tog dana u neprijateljsko zapovjedništvo, točnije u MUP RSK, stiže izvještaj načelnika Stanice javne bezbednosti Obrovac Dragana Veselinovića.
Izvješće Dragana Veselinovića
U izvješću stoji: “Dana 22. januara 1993. godine oko 06,30 sati, došlo je do artiljerijskog napada na položaje brigade za posebne namjene u rejonu Rovanjske, Maslenice i Jasenica, na području Opštine Obrovac. Ovom prilikom je izvršen napad i na pripadnike UNPROFOR-a koje su stacionirane u objektu Motela “Plitvice” na Maslenici. Oko 08,00 sati primjećena su prebacivanja pješadije sa područja Velebita na potezu Libinje-Tulove Grede i na potezu Starigrad-Libinje. Oko 08,00 sati došlo je do pješadijskog kontakta izmedju pripadnika brigade milicije za posebne namjene i neprijatelja u rejonu Bukovo Pleće na području Velebita. U ovom okršaju nije bilo na našoj strani poginulih niti ranjenih, dok ne raspolažemo informacijom da li je bilo gubitaka na neprijateljskoj strani. Oko 11,00 sati primjećeno je prebacivanje jedne neprijateljske grupe preko saobraćajnice Obrovac-Sveti Rok u rejonu “Alanca”, jačine 40-50 vojnika.
Nadalje RSK, MUP Knin, sekretarijat za unutrassnje poslove Korenica, stanica javne bezbednosti Gračac – šalje MUP-u Knin, sekretarijatu unutrašnjih poslova Korenica. Dana 22.01.1993. godine, oko 11,30 sati na relaciji Sv. Rok – Mali Alan, sačekana je u zasjedi i pobijena jedinica Plavog bataljona koja je išla u pomoć svojim drugovima na Malom Alanu, kojom su prilikom poginula 22 njena pripadnika.”
Darko Smolić Ročak kaže da u ovim dokumentima Srbi nisu “frizirali” podatke te da se oni gotovo poklapaju s onim podacima kojima je raspolagala Hrvatska vojska. Sutradan je nastavljena topnička kanonada po pravcu Patkin Kuk – Stupica – Vodosprema. Topnička potpora išla je tako da su gađani ciljevi svega 150 m ispred pješaštva, koji su izbili na samu vodospremu iznad tad srušenog Masleničkog mosta.
Zarobljenici
– Tad su naši zarobili 11 nepijateljskih vojnika iz voda tzv. vojvode Olujića. Zarobljen je i sam vojvoda. Oni su uslijed našeg djelovanja pobjegli u bazen za vodu pa je na njih izbilo naše pješaštvo. Uskoro je počeo pucati smjer koji je isprva bio određen za pravac glavnog napada pa su stvoreni preduvjeti za ulještenje neprijatelja, kaže Darko Smolić Ročak kazujući jednu od zanimljvosti koja se dogodila tijekom same akcije.
Naime, akcija Maslenica bila je prva značajnija provjera uvježbanosti i obučenosti Hrvatske vojske. HV je od potpisivanja Sarajevskog primirja u siječnju 1992. za godinu dan uspijela obučiti značajan broj vojnika, dočasnika i časnika, pa i u topništvu. Tako je posada bitnice haubica 105 mm stacionirana u Selinama uspjela pogoditi tenk koji se nalazio na zavoju kod tadašnje gostionice u Jasenicama. Tenk je pogođen na udaljenosti 10.200 m dok je krajnji domet ove haubice 11.540 m. Tenku je onesposobljen dovod goriva i posada ga je napustila, a veliku zaslugu imaju topnički izviđači koji su se dan prije probili iza leđa protivnika, osmatrajući njegovu dubinu s kote Stražbenica. Dobro izučeni, opremljeni laserskim daljinomjerom, topničkim kompasom i ponajviše odvažnošću, izviđači su davali takve podatke da se po otkrivenim ciljevima moglo djelovati u roku 30 sekundi. Koliko su povjerenja imali hrvatski pješaci u svoje topnike, govori podatak da su zapovjednici tražili da topništvo djeluje svega 50 m ispred njih. Usprkos pravom paklu koji se srušio na tzv. “zapadnu granicu” Krajine, niti jedan hrvatski vojnik nije poginuo u napadnim djelovanjima. Tek kasnije, na protivtenkovsku minu naletjelo je vozilo s posadom protuoklopnog sustava Milan kad su poginula trojica hrvatskih vojnika među kojima i jedan Slovenac.
Nakon probijanja prve crte neprijatelj panično bježi, pa se čak naređuje evakuacija Obrovca. Nekoliko dana nakon toga, razbijen je i protunapad Arkanovih “Tigrova” na Bobiju pa dostignute crte postaju odskočna daska za kasniju operaciju Oluja.
– Od tad pa do kraja rata, mi postajemo sve jači, sve obučeniji i sve spremniji. Sjećam se kad su nas prvi put napali mnobacačima 1991. u Kruševu, rekao sam svom kolegi – E ovim ću im ja uzvratiti jednog dana! Za mene se može reći da sam bio časnički kadar izrastao iz Domovinskog rata, iako moram reći da su nas dobro obučili nekadašnji časnici JNA koji su se borili zajedno s nama. Mi smo svaki dan napredovali, a neprijatelj je svaki dan nazadovao i bivao sve očajniji i očajniji. Pripadnici naše TG 112, posebice pješaci, pokazali su se kao odlični vojnici, nisu gubili malodušje i nadu i oni su, povijesne istine radi, a ne postrojbe 6. GBR probili crtu i izbili na Maslenički most, rekao je na kraju Darko Smolić Ročak.


 OPIS BITKE S DRUGE STRANE
O događajima za vrijeme proboja hrvatskih snaga u sektoru Maslenice, tadašnja obrovačka policija izvjestila je svoje nadređene. Između ostalog u izvješću, čiji se faksimil čuva u Hrvatskom memorijalnom i dokumentacijskom centru Domovinskog rata, piše: “Izvještavamo vas da je u toku jutarnjih sati dana 24.01.1993. godne počeo jak artiljerijski i pješadijski napad na položaje naših boraca koji su se nalazili na nasipu iznad mjesta Rovanjska i u rejonu Rudnika, Trnovača i Bužonjići. U artiljerijskom napadu neprijatelj upotrebljava tenkove i minobacače. U toku noći jedna neprijateljska diverzantska grupa ušla je sa leđa našim snagama i pritom ubila tri naša borca, koji su se nalazili iznad mjesta Maslenica iznad bazena za vodu. Na nasipu iznad mjesta Rovanjska također imamo više poginulih i ranjenih boraca, do sada su u Dom zdravlja Obrovac dovezena četiri ranjena borca, svi pripadnici spec. voda milicije SJB Obrovac. Prema zadnjim informacijama zbog jakog artijerijskog napada na naše položaje naši borci bii su prisiljeni da napuste položaje iznad mjesta Rovanjska i povuku se u pravcu Jasenica, dok borbe u rejonu Rudnika još uvjek traju”.
Istog dana poslano je još jedno izvješće koje plastično slika stanje nastalo nakon uspjeha snaga HV-a. “Oko 15 sati pješadija koja se nalazila na području Jasenica i iz rejona rudnika, Trnovače i Bužonjića, kao i iz vikend naselja Maslenice počela je povlačenje u paničnom bijegu bez ikakve komande. Do 19,00 sati povukli su se uglavnom svi pripadnici naših snaga iz navedenih mjesta u Obrovac i na TG Obrovac gdje se nalazi komanda brigade. Dolaskom do komande brigade veći dio vojske samovoljno je napustio komandu i uputio se svojim kućama, dok je jedan dio ostao na TGO Obrovac i u mjestu Obrovac. Ovakvim ponašanjem naših boraca došla je u pitanje sigurnost mjesta Obrovac tako da je radi toga iz mjesta evakuisano cjelokupno stanovništvo koje ne učestvuje u obrani grada. U toku sinoćnjih i današnjih borbi prema informacijama kojima raspolažemo poginula su 4 naša borca, 5 je ranjeno, dok je najmanje 11 boraca zarobljeno od strane neprijateljskih formacija. Prilikom bijega naših boraca sa položaja, na položajima je ostalo dosta tehnike i oružja, a medju njima i tenk koji se navodno pokvario. Komandant brigade pokušava da konsoliduje redove medju borcima, da bi se pokušao obraniti grad od neprijateljskog napada. Za sada odbrana grada još nije u potpunosti postavljena tako da postoji velika mogućnost i da neprijatelj udje u sam grad”.


 GRANICE AKCIJE


Akcija Maslenica naziv je za oslobodilačku operaciju Oružanih Snaga Republike Hrvatske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RH. Vojna je akcija planirana i izvedena u razdoblju od 6. do 27. siječnja 1993., dok su borbe na terenu počele 22. siječnja 1993. u 6 sati. Tijekom akcije hrvatski vojnici i policajci oslobodili su zadarsko zaleđe, Masleničko ždrilo i zrakoplovnu luku Zemunik, a naknadno je oslobođena i brana Peruča, koju su pobunjeni Srbi digli u zrak. Dostignuta je crta bojišnice nakon izvedbe operacije Maslenica: – Sveti Rok – Šilovići – Vučja draga – M.Bobija tt 520 – Pariževačka glava – kanjonom Zrmanje – Narandžići – Baturi – Sveti Martin – Barabe – Buterini – Mađorija – Pozderi – Kašić – tt 145 – Drage – Vlaka tt 95 – Brdine – Gradina – D.Zemunik – Jabuka tt 90 – Ražovljeva glava tt 165 – Mastelje – M.Blato.