Srijeda, 24. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

24 C°

javna tribina

Tradicionalne udomiteljske obitelji se u županiji ne mogu nabrojati ni na prst jedne ruke!

Autor: Nina Vigan

07.03.2024. 13:13
Tradicionalne udomiteljske obitelji se u županiji ne mogu nabrojati ni na prst jedne ruke!

Foto: Osobna arhivaHrvatski Zavod za socijalni rad, Županijska služba, Tim za udomiteljstvo, održao je u Gračacu javnu tribinu pod nazivom »Kako postati udomitelj«. Tribinu vodi novooformljeni Tim za udomiteljstvo, a s ciljem upoznavanja javnosti s ovim oblikom zaštite djece i starijih koji se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi.


Udomiteljstvo je privremeni oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu i odrasloj osobi osigurava skrb i potpora u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju. Udomiti se mogu djeca koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u vlastitoj obitelji i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se za sebe.


Ispunjavanje uvjeta


Socijalna radnica, Martina Ninčević, istaknula je kako su osnivanjem Tima željeli poraditi na promociji i informiranju građana o udomiteljstvu u našoj Županiji. Uz Ninčević, Tim još čine pravnica Tina Morić i psihologinja Roberta Stručić, a od 1. siječnja organiziraju događanja kako bi informirali javnost o udomiteljstvu i osobama kojima je pomoć potrebna.
– Tribina je organizirana u suradnji s Udrugom Prospero i Udrugom Marija Terezija, Općinom Gračac, Zavodom za socijalni rad Područni ured Zadar i Obiteljskim centrom Zadarske županije. Tribini se odazvalo oko 25 osoba, a u planu budućih aktivnosti naglasak će biti na suradnji našega Tima za udomiteljstvo i Obiteljskog centra Zadarske županije, najavila je Morić.


– Na tribini je bilo riječi o tome što je udomiteljstvo i kakvi oblici udomiteljstva postoje. Postoji srodničko udomiteljstvo kad udomitelj skrbi o djetetu ili odrasloj osobi koja je dio obitelji, a tradicionalno udomiteljstvo je kad udomitelj skrbi o djetetu ili odrasloj osobi kojem treba smještaj u udomiteljskoj obitelji. Na tribini se govorilo o tome koji su uvjeti, koja su prava i koje su naknade za udomitelje.


Za udomitelje postoji i dobna granica do 60 godina. Onaj tko prvi put predaje zahtjev za tradicionalno udomiteljstvo mora biti mlađi od 60 godina, a oni koji obnavljaju dozvole i naravno srodnici, ne moraju biti mlađi od 60 godina. Osoba koja želi biti udomitelj mora biti hrvatski državljanin, punoljetna i poslovno sposobna osoba.


Mora imati najmanje srednjoškolsko obrazovanje i imati propisane stambene uvjete, uz potpisanu suglasnost svih punoljetnih članova kućanstva. Također, osoba ne smije biti kažnjavana, mora biti psihički zdrava i bez ovisničkih bolesti. Sve se to naravno kontrolira. Sve pratimo, obilazimo i dajemo stručnu pomoć i podršku udomiteljima, kazala je Ninčević.


Pravo na opskrbninu


Osoba koja želi biti udomitelj može ostvariti pravo na opskrbninu kojom se podmiruju potrebe korisnika, te naknadu za rad udomitelja za pruženu skrb i uložen trud u zbrinjavanju korisnika. Opskrbnina za dijete ili odraslu osobu se razlikuju ovisno o dobi ili stanju korisnika, a naknada za rad udomitelja koji nisu srodnici iznosi 216 eura po djetetu kod tradicionalnog udomitelja i 160 eura po odraslom korisniku. Ninčević nam je pojasnila kako ide cijeli proces, te kakvo je stanje u našoj županiji.– U situacijama kada je dijete izdvojeno iz obitelji, tražimo mu odgovarajući smještaj. Djeca do sedam godina moraju biti smještena u udomiteljskim obiteljima. Djecu se izdvaja iz obitelji u onim situacijama kada roditelji nisu sposobni za brigu o njima, kad nemaju roditeljskih kapaciteta. U slučaju da se ne nalazi udomiteljska obitelj, dijete se smješta privremeno u Dom.


Na našem području je jako malo tradicionalno udomiteljskih obitelji. Imamo najviše srodničkih udomiteljskih obitelji što znači da djeca ostaju kod baka i djedova, strina, teta i slično, znači ostaju u užoj i široj obitelji koja ih želi primiti. Dakle, najprije se kontaktira srodnička obitelj kako djeca ne bi odlazila iz tog kruga, zatim udomitelji, i u krajnjem slučaju domovi, kazala je Ninčević dodavši da djeca ostaju u udomiteljskim domovima ovisno o roditeljima i sudskim odlukama.


– Imamo trenutno tri tradicionalna udomitelja za djecu u našoj županiji, a to su u ovom trenutku udomitelji s višegodišnjim iskustvom udomljavanja. Od tri udomitelja jedan je u Zadru, a druga udomiteljica je na benkovačkom području i ona ima dvoje djece. Isto tako, imamo jednu udomiteljicu u Poličniku koja ima troje djece.


U ovim obiteljima, svi se uzajamno pomažu i svi su uključeni oko brige za udomljenu djecu, na neki način proširili su obitelj. Cilj našeg rada je zaživljavanje i poticanje udomiteljstva i upravo zato smo oformili tim, ističe Morić.


Da osjete dom


Za obavljanje udomiteljstva za početak je potrebno dobiti dozvolu, nakon što se osoba javi Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Ukoliko osoba ispunjava sve uvjete, upućuje se na osposobljavanje nakon čega se izdaje dozvola. Djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju ovisno o sudskoj odluci, a Stručić ističe kako to ponekad teško padne udomiteljima koji se onda moraju odvojiti od te djece.


– Motivi za udomiteljstvom su uglavnom iz altruističkih poriva. Ljubavi prema djeci, potrebi za pomaganjem, olakšavanjem životnih okolnosti djeci i odraslim osobama. Ono što najčešće navode kao razlog radi čega ne žele biti udomitelji je vezivanje za djecu, a djeca će morati u nekom trenutku otići od njih jer je udomiteljstvo privremeni smještaj za djecu. Iz toga razloga je važna edukacija i podrška udomiteljima kako bi shvatili da svojim radom i zalaganjem kroz taj period pružaju djeci sigurnost i stabilnost koja im je potrebna u tom trenutku, navodi Stručić.


Iz Tima poručuju građanima kako pristupanjem udomiteljskoj zajednici možete pomoći osobi kojima treba pomoć, možete ujedno doprinijeti sebi, drugima i zajednici u kojoj živite. Poručuju kako o vašoj odluci ovisi budućnost nekog djeteta koje nema mogućnosti za samostalan život, a vi im možete vratiti osmijeh na lice.


Postoje djeca kojoj je život u vašoj obitelji jedina prilika da dožive iskustvo života u obitelji i na taj način osjete ljubav i toplinu u poticajnom i pozitivnom obiteljskom okruženju zamjenske obitelji, umjesto smještaja u domu socijalne skrbi. Možete pružiti sigurnost i potporu djeci i odraslim osobama kojima je to potrebno, podijeliti sreću, ljubav i dom i usput ostvariti nešto što traje zauvijek.


Tim za udomiteljstvo može se kontaktirati na broj: 099 1638105 ili na 023/ 221 742.