Petak, 1. ožujka 2024

Weather icon

Vrijeme danas

13 C°

RAZVOJ LUČKE INFRASTRUKTURE ZADARSKE ŽUPANIJE

Kvalitetna infrastruktura učvršćuje lidersku poziciju regije u nautičkom turizmu

Autor: Iva Bucić

09.12.2023. 08:08
Kvalitetna infrastruktura učvršćuje lidersku poziciju regije u nautičkom turizmu

Foto: Luka Jeličić

Kapaciteti luka nautičkog turizma u Zadarskoj su županiji lani rezultirali direktnim prihodima u iznosu od gotovo 205 milijuna kuna, što je za 10 posto više u odnosu na godinu ranije, kada je ostvareno oko 185 milijuna kuna. S druge strane, kako ističe župan Božidar Longin, indirektne prihode nautičkog turizma teško je uopće i procijeniti.


Prihodi od nautike


Zadarska je županija među vodećima u segmentu luka nautičkog turizma, što potvrđuju i zadnji podaci Državnog zavoda za statistiku o kapacitetima i poslovanju luka nautičkog turizma u 2022. godini. Naime, od ukupno 220 luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, u Zadarskoj županiji nalazi se više od četvrtine, točnije njih 59, što uključuje marine, sidrišta, privezišta i suhe marine. Osim po broju luka, Zadarska županija s 1,3 milijuna četvornih metara prednjači i po površini akvatorija namijenjenom za nautički turizam, kao i po broju vezova, kojih u županiji ima 4.107.


– Osim direktnih prihoda u iznosu od gotovo 205 milijuna kuna, ne treba zanemariti ni javne prihode, odnosno prihode koje od naknada za koncesije ostvaruju i Državni proračun, kao i proračuni županija i gradova odnosno općina na čijem područjima se nalaze luke nautičkog turizma. Ukupni iznos naknada za koncesije luka nautičkog turizma na području naše županije kreće se oko četiri milijuna kuna, a radi se o namjenskim sredstvima koje se opet ulažu u pomorsko dobro kroz planove upravljanja pomorskim dobrom županije i gradova odnosno općina, tumači župan Longin.


Pored prihoda, svakako je važna i činjenica kako je u lukama nautičkog turizma u 2022. godini bilo ukupno 360 zaposlenih, ne računajući pri tom povezane djelatnosti.


Kvalitetan prijevoz i više komunalnih vezova


Za upravljanje lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja, Zadarska je županija osnovala Županijsku lučku upravu Zadar (ŽLU), koja trenutno upravlja s ukupno 113 luka otvorenih za javni promet. One imaju ukupno 142 lučka bazena, od čega je osam luka županijskog značaja i 105 luka lokalnog značaja, čime je ujedno i najveća lučka uprava u RH. Od navedenog broja luka, 26 je luka s javnim prijevozom u linijskom obalnom pomorskom prometu odnosno luka na državnim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama. Osim toga, veliki dio aktivnosti ŽLU odnosi se na projekte gradnje i održavanja lučke infrastrukture, tako da je samo u razdoblju od 2017. godine do danas u lučku infrastrukturu uloženo više od 30 milijuna eura.
– Kroz ove aktivnosti, odnosno kroz svaki projekt, povećava se broj vezova u lukama. Primjerice, jedan od značajnijih projekata je svakako i projekt uređenja obalnog pojasa u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane -uvala Dugovača, kroz koji će se dobiti dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za otprilike 80 novih komunalnih vezova, najavljuje zadarski župan. Osim toga, uređenje obalnog pojasa Luke Sukošan također će rezultirati povećanjem broja komunalnih vezova, a proveden je i niz drugih investicija diljem županije, poput uređenja i sanacije luka u Pagu, Ninu, Pakoštanima, Privlaci, Sv. Filipu i Jakovu, Turnju, Vinjercu, Rtini, Silbi, Lukoranu, Čeprljandi, Mrljanama, Petrčanima, kao i zadarskim Jazinama.
– Kroz investicije u lučku infrastrukturu osiguravaju se uvjeti za siguran i kvalitetan pomorski linijski prijevoz koji je naročito važan za povezanost naših otoka, a paralelno se nastoji osigurati i dovoljan broj komunalnih vezova, objašnjava župan Longin.


Nove marine


Nakon izvanrednih rezultata u proteklom periodu, župan najavljuje nekoliko projekata koji će dodatno učvrstiti poziciju Zadarske županije u sferi nautičkog turizma.


– Nakon što je lani odabran koncesionar, započeli su radovi na izgradnji Marine Drage. U kombinaciji s investicijom Županijske lučke uprave u javni dio luke, naselje Drage i općina Pakoštane prometnut će se u novo nautičko središte u našoj županiji. Radi se o marini do 200 vezova u koje odabrani koncesionar planira uložiti gotovo 63 milijuna kuna. Ugovor o koncesiji je potpisan i radovi su započeli, govori Longin.


Od novih investicija u nautičke luke, župan najavljuje i skori početak radova na izgradnji Marine Povljana, za koju je također dana koncesija. Naime, postupak izdavanja dozvola je prema informacijama od koncesionara pri kraju, te se ubrzo i u ovom slučaju može očekivati početak radova. Riječ je, također, o marini kapaciteta do 200 vezova s benzinskom postajom, za koju projekt predviđa visoku razinu uređenosti i kvalitete.


– Pored navedenih, u planu je i davanje koncesije za Marinu Pašman, kod koje u prvom postupku nismo dobili koncesionara, no u suradnji s Općinom Pašman pripremamo ponovljeni postupak te se nadam da ćemo i u ovom slučaju dobiti kvalitetnu ponudu za realizaciju projekta. Također, očekuje nas postupak davanja koncesije i za marinu u Sv. Petru kapaciteta do 200 vezova, za koju je također pripremljena dokumentacija, najavljuje župan Longin.


Sinergija je ključ uspjeha


Među najvažnijim i financijski najznačajnijim projektima lučke infrastrukture provedenima na području Zadarske županije treba prvenstveno istaknuti investiciju Županijske lučke uprave Zadar (ŽLU), a ujedno i prvi projekt izgradnje luka financiran EU sredstvima u RH, a to je izgradnja trajektne luke Tkon. Ukupna vrijednost ovog projekta bila je 32,5 milijuna kuna od čega su EU sredstva 27,7 milijuna kuna.
– Otok Pašman tim je projektom dobio modernu i funkcionalnu trajektnu luku, a za novo programsko razdoblje pripremamo projekt proširenja kapaciteta trajektne luke u Preku. Svakako trebamo spomenuti i projekt dogradnje luke Sali koji je pri samom završetku, a riječ je o financijski najvećem projektu ŽLU-a, vrijednom više od 12 milijuna eura. U tijeku su i postupci ishođenje dozvola za gradnju luke u Vrsima, kao i u još dosta drugih mjesnih luka na našem području, kazuje župan Božidar Longin.
Osim ŽLU-a, treba spomenuti i da je državna Lučka uprava Zadar kvalitetnim promišljanjem i velikim trudom uspjela provesti velike projekte kao što su nova luka Gaženica, ribarska luka u Zadru i u Kalima te rekonstrukciju zadarske rive.
– Sve su to jako skupi i vrlo zahtjevni projekti koji bi bili neostvarivi bez korištenja fondova Europske unije. A u tome smo imali veliku potporu resornog ministarstva, ministra Butkovića i državnog tajnika Bilavera, kao i Vlade RH u cjelini. Sinergija je, još se jednom potvrdilo, ključ uspjeha! Zadarska županija svjesna je svojih potencijala te ćemo, u suradnji sa svima onima koje vodi ista vizija, nastaviti kvalitetno promišljati i koristiti europska sredstva s ciljem stvaranja što boljih životnih uvjeta za svoje građane, najavljuje župan Longin.


Nautička sidrišta


U protekloj godini značajan iskorak napravljen je i u dijelu koji se odnosi nautička sidrišta, kojih u županiji ima 38. Naime, u cilju zaštite okoliša i uvođenja reda u uvalama u kojima je veliki nautički promet, kroz koncesije se osigurava potrebna infrastruktura i sadržaji za nautičare.


– Riječ je o uvalama koje su atraktivne za nautičare, a za koje su prostornim planovima osigurani uvjeti za realizaciju sidrišta, na način da se kroz minimalan utjecaj na okoliš osigura kvalitetna infrastruktura za nautičare. Doduše, valja napomenuti kako se sidrišta, osim na lokacijama planiranima županijskim prostornim planom, mogu planirati i na gradskim, odnosno općinskim prostornim planovima, pa se na ovaj način mogu riješiti problemi nedostatka vezova za vrijeme ljetne sezone, naglašava župan Longin.