Srijeda, 24. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

9 C°

ANALIZA KOMORE

Evo koja industrija u Zadarskoj županiji ima najveće prihode i zapošljava najviše ljudi

Autor: Goran Šimunov

17.01.2024. 14:07
Evo koja industrija u Zadarskoj županiji ima najveće prihode i zapošljava najviše ljudi

Foto: KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJŽupanijska komora Zadar objavila je prije nekoliko dana publikaciju pod nazivom ‘Gospodarska kretanja Zadarske županije’, u kojoj analiziraju poslovanja gospodarstva u 2022. godini. Pojašnjavaju kako se ova analiza najvećim dijelom temelji na podacima iz godišnjih financijskih izvještaja predanih Financijskoj agenciji (Fina) do kraja svibnja 2023. Obuhvaćeno je poslovanje poduzetnika, obveznika poreza na dobit, čije je sjedište na području Zadarske županije. Godišnja financijska izvješća obuhvaćaju samo tzv. realni sektor gospodarstva u što nisu uključene banke i osiguravajuća društva. Analizirani su podaci iz godišnjih financijskih izvještaja cjelokupnog gospodarstva, ali i statistički podaci za pojedina područja djelatnosti, kakvima ih vidi Nacionalna klasifikacija djelatnosti.


Oporavak nakon krize


Oporavak nakon krizne 2020. godine je u 2022. donio rekorde gotovo u svim segmentima poslovanja. Broj tvrtki, obveznika plaćanja poreza na dobit, koje su predale GFI bio je 5.987 ili za 6,1 posto veći nego prethodne godine, a zaposlenih u gospodarstvu na kraju godine bilo je 29.136, što je za 7,1 posto više nego prethodne ili za četiri posto više nego dosad rekordne 2019. Rekordna je i vrijednost aktive gospodarstva Zadarske županije, za 13,2 posto veća je od prošlogodišnje vrijednosti. Još više povećana je i pokrivenost pasive vlastitim sredstvima, iznos kapitala i rezervi veći je za 22,2 posto nego na kraju 2021. i s vrijednošću od 1,6 milijardi eura sudjeluje s dosad najvećih 32,3 posto u strukturi pasive. Ukupni prihodi su također bili rekordni, ostvareno je skoro tri milijarde eura ukupnih prihoda (27,2 posto više), od toga 773,5 milijuna eura prihoda od prodaje u inozemstvu (36,9 posto više). Ti prihodi nisu bili smo nominalno veći, već je njihov rast bio značajno veći od rasta inflacije u toj godini. Neto dobit (dobit razdoblja) od čak 273,6 milijuna eura bila je gotovo dvostruko veća od prošlogodišnje. Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu povećane su za tek 1,6 posto u odnosu na iste investicije u 2021., ali i prema tom pokazatelju gospodarstvo je raslo. Rasla je i prosječna bruto isplaćena plaća. S iznosom od 1.169 eura bila je za 8,4 posto veća od bruto plaće isplaćene u 2021. godini.


U zadnje četiri godine ukupna zaposlenost (osiguranici HZMO) povećana je u turističkoj sezoni za 9,3 posto, a izvan sezone za 11,7 posto. Povećanje zaposlenih zbog sezonalnosti predstavljeno je ovdje brojem zaposlenih krajem srpnja, a taj broj je sa 62.028 krajem srpnja 2018. narastao na 67.796 krajem srpnja 2023. godine. Još više raduje podatak da je broj zaposlenih rastao brže izvan sezone, što znači da u Zadarskoj županiji raste i gospodarstvo koje nije izravno ili neizravno povezano s turizmom. Tako je broj od 52.835 zaposlenih krajem siječnja 2019. došao do 59.019 krajem siječnja 2023. godine ili za prije spomenutih 11,7 posto.
Stalan je rast vanjskotrgovinske razmjene. Robni izvoz iznosio je 432,1 milijun eura u 2022. godini i bio je za 60,9 posto veći nego 2019. godine, dok je robni uvoz u vrijednosti od 440,8 milijuna eura za 56,6 posto bio veći od robnog uvoza iz 2019. godine.


Državni zavod za statistiku sa znatnim vremenskim odmakom objavljuje i podatke o BDP-u za područje županija. Zadnji dostupni podaci su za 2020. godinu objavljeni su u veljači 2023.


Udio u nacionalnim brojkama


U strukturi broja poduzetnika koji su predali GFI za 2022. godinu Zadarska županija sudjeluje s četiri posto, u strukturi zaposlenosti u gospodarstvu Hrvatske s 2,7 posto (zaposleni na kraju godine), odnosno sa 2,8 posto (zaposleni prema satima rada), u ostvarenju ukupnih prihoda s dva posto, a u ostvarenju neto dobiti sa 4,4 posto. U svojoj statističkoj regiji, Jadranskoj Hrvatskoj, gospodarstvo Zadarske županije sudjeluje sa 10,7 posto poduzeća, 9,9 posto zaposlenih (10 posto prema satima rada), 10 posto ostvarenih prihoda i 16,8 posto neto dobiti.


Prosječna mjesečna isplaćena plaća na razini je 86 posto prosječne plaće na državnoj razini, no to je karakteristika u svim županijama nasuprot Grada Zagreba, u čijem gospodarstvu su osjetno veće plaće od ostatka države.


Prema podacima o broju zaposlenih na temelju sati rada prosječna mjesečna bruto isplaćena plaća u 2022. iznosila je 1.234 eura i bila je veća za 10 posto u odnosu na prosječnu bruto plaću isplaćenu u 2021.. Velike su razlike u visini isplaćene bruto plaće po pojedinim područjima djelatnosti i kreću se od 905 eura u ostalim uslužnim djelatnostima do 1.893 eura u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja.


I poslovnu godinu 2022. prerađivačka industrija imala je veće prihode od trgovine i treću godinu za redom vodeća je u ostvarenju ukupnih prihoda. Dijelom je to zbog akvizicije trgovačkog lanca Sonik i pripisivanja prihoda tog lanca statistici Splitsko-dalmatinske županije, ali većim dijelom značajnom porastu prihoda prerađivačke industrije. Na trećem mjestu je ove godine prijevoz i skladištenje, zahvaljujući izvrsnim poslovnim rezultatima zadarskih brodara.


Pogledom na podatke o ostvarenoj dobiti odnosno gubitku imamo još bolji uvid u razinu oporavka cjelokupnog gospodarstva. Prijevoz i skladištenje, odnosno vodeće tvrtke u tom području djelatnosti Tankerska plovidba d.d. i TNG d.d., ostvarile su iznimnu dobit i time značajno povećale profitabilnost cijelog gospodarstva. Trgovina, turistički sektor i građevinarstvo potpuno su se oporavili od krize i ostvaruju respektabilnu dobit. S iskazanom dobiti slijede ih i ostala područja djelatnosti, osim ostalih uslužnih djelatnosti i poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.


Treću godinu za redom prerađivačka industrija najveća je u strukturi gospodarstva Zadarske županije po broju zaposlenih. Nekada vodeći sektor trgovine 2022. je smješten tek na četvrto mjesto, nakon građevinarstva i djelatnosti smještaja i hrane. Gotovo u svim područjima djelatnosti povećan je broj zaposlenih na kraju 2022. u odnosu na kraj 2021. godine. Smanjena je zaposlenost jedino u umjetnosti, zabavi i rekreaciji, i to za 4,4 posto.


Vanjskotrgovinska razmjena


Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, robni izvoz poduzeća registriranih u Zadarskoj županiji (prema Statističkom poslovnom registru) u 2022. godini iznosio je 432,1 milijuna eura ili 16,7 posto više nego u 2021. godini, dok je robni uvoz iznosio 440,8 milijuna eura ili 26,2 posto više nego godinu prije. U 2022. nije održana pozitivna bilanca robne razmjene s inozemstvom iz godine prije, već je vrijednost robnog uvoza nadmašila vrijednost robnog izvoza za 8,7 milijuna eura.


Prema godišnjim financijskim izvještajima poduzetnika u 2022. godini gospodarstvo Zadarske županije ostvarilo je prihode od prodaje u inozemstvu (uključuju prihode od robnog izvoza i izvoza usluga) u visini 773,5 milijuna eura ili 36,9 posto više nego u 2021. godini. Istovremeno, gospodarstvo je izravno uvezlo robe i usluga u vrijednosti 360,3 milijuna eura, odnosno 30,5 posto više nego godinu prije.


U razdoblju od siječnja do prosinca 2022. godine najznačajnije zemlje izvoza Zadarske županije bile su Italija (18,7 posto udjela u izvozu županije), Njemačka (12,9), Slovenija (12,1), Francuska (10,5), Švicarska (7,9), Poljska (5,9) i Japan (5,2 posto udjela u izvozu županije). Na te zemlje otpada 73,2 posto od ukupnog izvoza roba u Zadarskoj županiji.


Najznačajnije uvozno tržište Zadarske županije u 2022. bila je Italija (25,2 posto udjela u ukupnom uvozu), a slijede je Njemačka (20,9), Grčka (9,6), Slovenija (7,6), Španjolska (5,1) i Mađarska (3,0 posto udjela u uvozu županije). Te države čine 71,4 posto ukupnog uvoza županije. Italija, Njemačka i Slovenija tradicionalno su najveći vanjskotrgovinski partneri gospodarstva Zadarske županije i s tim zemljama obavi se gotovo pola robne razmjene. Izvoz u Italiju, a osobito uvoz iz Italije, značajno je povećan u 2021. i 2022. godini. Francuska se učvrstila na četvrtom mjestu izvoznog tržišta Zadarske županije, ali je opao njen udjel u robnom uvozu.