Petak, 1. ožujka 2024

Weather icon

Vrijeme danas

13 C°

Primjena od 15.2.

Bilaver o novom Zakonu: Prihodi općina i gradova će se povećati, a na pomorsko dobro se konačno uvodi red

Autor: Iva Bucić

08.02.2024. 10:44
Bilaver o novom Zakonu: Prihodi općina i gradova će se povećati, a na pomorsko dobro se konačno uvodi red

Foto: Luka JeličićNakon što je država zakonom propisala obveze i rokove za dodjelu koncesija na pomorskom dobru, te je iste rokove probila, pa općine i gradovi nemaju izbora nego izvan zakonskog roka raspisivati natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru. Prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, kojeg je lani u srpnju donio Sabor, općine i gradovi po zakonu bile su dužne do 1. veljače raspisati natječaj za korištenje pomorskog dobra, no svoju zakonsku nisu mogli ispuniti jer Vlada nije na vrijeme donijela podzakonske akte potrebne kako bi uopće sustav mogao profunkcionirati.


Zbog toga je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) jedinicama lokalne samouprave dalo uputu da se ne moraju držati zakonskih rokova oko donošenja planova upravljanja i da objavu natječaja mogu odraditi do 15. veljače.


Donošenje 30 uredbi


S obzirom na to da u zakonu jasno stoji da gradovi i općine koji na vrijeme ne raspišu natječaj neće moći davati dozvole na pomorskom dobru, zaobilaženje zakonskih propisa izazvalo je zabrinutost, no državni tajnik Josip Bilaver objašnjava da 15 dana odgode primjene neće naškoditi ni koncesionarima ni lokalnim proračunima, niti će ijedna jedinice lokalne samouprave ostati bez koncesionara.
– Kada smo spominjali 1. veljače, htjeli smo dati instruktivan rok da se jedinice lokalne samouprave požure, da bi stigle raspisati natječaje, da bi se stiglo odgovoriti na eventualne žalbe. S obzirom na prvu godinu provođenja ovako opširnog i velikog zakona bilo je očekivano da može doći do određenih odgađanja, kazuje Bilaver.


Odzovnilo je ograđivanju plaža/M.Levak


Jedinice lokalne samouprave moći će raspisati javne natječaje nakon što Vlada donese Uredbu o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, a to se može očekivati ovaj ili sljedeći tjedan.


– Sveukupno smo trebali donijeti 30 uredbi, pravilnika, preporuka i tako dalje. Do sad smo donijeli oko 10, a ostale su u postupku izrade, neke su pred objavom javnog savjetovanja, sve će biti na vrijeme donošene, govori Bilaver.


Neke koncesije na snazi do 2028.


Osim što se po novom Zakonu dodjela dozvola provodi transparentnije, po principu javnog natječaja, kao pozitivne aspekte zakonskih izmjena Bilaver ističe činjenicu da će se prihodi jedinica lokalne samouprave povećati, a na pomorsko dobro konačno će se moći uvesti reda.


– Nakon Pravilnika o upravljanju pomorskim dobrom te Uredbe o visini naknada, očekujemo donošenje Uredbe za građenje na pomorskom dobru, što znači da dosadašnje pravilo o jednostavnim građevinama na pomorskom dobru više neće važiti.Trenutno na tome radimo s Ministarstvom graditeljstva, a ta će uredba spriječiti da se na obali pojavljuju razno razni objekti kojima nije mjesto na pomorskom dobru, tumači državni tajnik.


Taj je dokument jedan od instrumenata koji će konačno dovesti do uklanjanja ograda na plažama, što je u konačnici propisano i u samom zakonu, no neće se pritom poništavati postojeća koncesijska odobrenja od kojih su neka na snazi do 2028. godine.


– Onoga trenutka kada prestanu važiti postojeće koncesije na onim plažama gdje jesu ograde, one će se po isteku ukloniti i više neće moći biti produljene ni izdane nove koncesije koje uključuju ograde na plaži. To je jedan od noviteta i važnih stvari koje smo obećali u postupku donošenja zakona i sada će se početi i ostvarivati. Nema više naplate i nema više ograda za plaže, naglašava Bilaver.


Općine i gradovi buduće će koncesionare moći birati na temelju kriterija ponuđenih u Pravilniku o upravljanju pomorskim dobrom, koji je donesen u prosincu. Ondje su raspisane mogućnosti koje jedinice lokalne samouprave same mogu odabrati.


»Nakon Pravilnika o upravljanju pomorskim dobrom te Uredbe o visini naknada, očekujemo donošenje Uredbe za građenje na pomorskom dobru, što znači da dosadašnje pravilo o jednostavnim građevinama na pomorskom dobru više neće važiti


Josip Bilaver, državni tajnik


Održivi razvoj


– Jedan od kriterija su cijene, drugi kriterij je utjecaj na okoliš, odnosno podrijetlo materijala, primjerice materijala za suncobrane, ležaljke, i tako dalje, jer smo htjeli poslati poruku da bi bilo dobro da se na neki način ponuđači, odnosno budući imatelji dozvola više okrenu održivom razvoju i upravljanju turizmom, govori Bilaver.


U nizu novina koje donose zakonske izmjene, važno je napomenuti i da će koncesionari ubuduće plaćati veće naknade nego do sada. Naime, visina naknada nije se mijenjala posljednjih 20 godina, a po novom će gradovi i općine dobivati 30 posto prihoda od naknade za koncesiju i za posebnu upotrebu, 70 posto prihoda od dozvola na pomorskom dobru i 100 posto prihoda od kazni koje naplati pomorski redar.


Općine i gradovi buduće će koncesionare moći birati na temelju kriterija ponuđenih u Pravilniku/S. Drechsler


– Dosadašnje cijene više ne odgovaraju tržišnim cijenama, možemo slobodno reći da su to bile bagatelne naknade i bilo je vrijeme da se podignu, odnosno da jedinice lokalne samouprave i lokalno stanovništvo ima interesa od toga da se negdje postavljaju suncobrani, ležaljke, štandovi za prodavanje sladoleda, iznajmljivanje skutera, brodica i tako dalje.


Na taj način želimo povećati prihode jedinica lokalne samouprave da one budu sposobnije održavati i ulagati u pomorsko dobro, tumači državni tajnik Bilaver.


Izgleda da su i koncesionari bili svjesni činjenice da naknade trebaju rasti, pa tako u konačnici tijekom javnog savjetovanja i nije bilo puno primjedbi na korekciju minimalnog iznosa naknada. Javni natječaji koje bi općine i gradovi trebali početi raspisivati čim vlada zadovolji potrebne preduvjete, temeljit će se na petogodišnjim planovima upravljanja koji se izglasavaju u općinskim i gradskim vijećima.


Većina jedinica lokalne samouprave planove je bila izradila još tijekom prošle jeseni, no na samom kraju godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je novi Pravilnik o izradi plana upravljanja pomorskim dobrom, s kojim dobar dio planova, izrađenih i prihvaćenih tijekom jeseni, nije bio u potpunosti usklađen.


Planovi upravljanja definira planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola i plan nadzora ovlaštenika dozvola.


 


NOVI PRIHODI ZA OPĆINE I GRADOVE


30 % od naknade za koncesiju i za posebnu upotrebu


70 % od dozvola na pomorskom dobru


100 % od kazni koje naplati pomorski redar