Utorak, 16. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

30 C°

STARA PRIČA

Savjet mladih ne postoji već skoro tri godine u Gradu i deset u Županiji

Autor: Nikolina Lucić

01.02.2024. 20:44
Savjet mladih ne postoji već skoro tri godine u Gradu i deset u Županiji

Foto: Mislav KlanacNiti Grad Zadar niti Zadarska županija ne mogu se pohvaliti dobrom situacijom po pitanju ustrojavanja Savjeta za mlade. Dok je u Zadarskoj županiji ipak pokrenut postupak izbora novih članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika, u Gradu Zadru se takav natječaj već godinama nije pokrenuo. Ovakvi savjeti na gradskoj i regionalnoj razini služe promicanju i zagovaranju prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini.


I dok se u županijski Savjet u novom mandatu treba izabrati sedmero mladih između 15-e i 30-e godine, Grad Zadar je bez svog Savjeta od ožujka 2021. godine, a zadnji je Savjet mladih u Županiji ustrojen 2012. godine.


Oblikovanje budućnosti


Aktivnim radom ovog tijela mladima se omogućuje sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Djelovanjem se želi postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama. Uglavnom, rad ovog tijela predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.
Samim time, činjenica da Savjet mladih ne postoji već skoro tri godine u Gradu i deset u Županiji stavlja mlade Zadrane u nepovoljan položaj. S obzirom na to da funkcija Savjeta mladih nije samo formalna, već je od suštinskog značaja za promicanje mladih glasova u lokalnoj politici, postoji potreba za ponovnim uspostavljanjem ovog tijela kako bi se mladi ponovno aktivno uključili u oblikovanje budućnosti grada Zadra.


Valja podsjetiti kako je posljednji mandat Savjeta mladih Grada Zadra istekao je u ožujku 2021. godine.


– Iako je Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća u prošlom sazivu 15. ožujka 2021. godine dostavio Izvješće o formalnim uvjetima i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih kojim je utvrđeno 13 važećih kandidatura, uslijed epidemioloških mjera nije mogla biti provedena procedura glasanja propisana Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra, kazala nam je pročelnica Ureda Grada Mirjana Zubčić.


Izvješće je ponovno podneseno aktualnom sazivu Gradskog vijeća 26. srpnja 2021. godine, ali na 2. sjednici održanoj u kolovozu 2021. godine, većina vijećnika Gradskog vijeća, osim vijećnika HDZ-a i koalicijskih partnera nije prihvatila podneseno Izvješće te shodno tome nije bilo moguće provesti izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra.


Participacija mladih


– Nakon što Gradsko vijeće Grada Zadra nije izvršio izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, nadležni Odbor za izbor i imenovanje kojim predsjeda predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Daniel Radeta do danas nije predložio Gradskom vijeću ponovno pokretanje postupka za izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika, poručila je Zubčić.


Uloga Savjeta mladih propisana je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra. Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.


Ponovno aktiviranje Savjeta mladih Grada Zadra ključno je kako bi se omogućila bolja participacija mladih u donošenju odluka koje se tiču njihovih interesa i potreba. Ista je potreba i na županijskoj razini, za koju je doduše natječaj u tijeku, ali nakon isteka posljednjeg saziva također nije ponovno ustrojavan.


Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, u kojoj je ingerenciji Savjet do sada bio na naše je pitanje odgovorio šturim priopćenjem u kojem je naveo kako su ranije članovi Savjeta bili birani na rok od dvije godine, a istekom tog roka prestajalo je članstvo u Savjetu mladih.


– Prema sadašnjim zakonskim odredbama članovi Savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata predstavničkog tijela. Nakon zadnjeg saziva 2012. godine bio je dva puta raspisan poziv za predlaganje članova Savjeta, ali u oba slučaja bez dovoljnog interesa, te se Savjet nije mogao imenovati. Ovaj puta, vjerujemo da će biti puno bolji interes, poručio je Šimunić.