Četvrtak, 18. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

35 C°

“savjet mladih”

4 rezultat/a
Konačno izabran Savjet mladih Zadarske županije

nakon desetljeća čekanja

Konačno izabran Savjet mladih Zadarske županije

Savjet mladih ne postoji već skoro tri godine u Gradu i deset u Županiji

Zadar

STARA PRIČA

Savjet mladih ne postoji već skoro tri godine u Gradu i deset u Županiji

Niti Grad Zadar niti Zadarska županija ne mogu se pohvaliti dobrom situacijom po pitanju ustrojavanja Savjeta za mlade. Dok je u Zadarskoj županiji ipak pokrenut postupak izbora novih članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika, u Gradu Zadru se takav natječaj već godinama nije pokrenuo. Ovakvi savjeti na gradskoj i regionalnoj razini služe promicanju i zagovaranju prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini. I dok se u županijski Savjet u novom mandatu treba izabrati sedmero mladih između 15-e i 30-e godine, Grad Zadar je bez svog Savjeta od ožujka 2021. godine, a zadnji je […]

Objavljen javni poziv za članove Savjeta mladih Zadarske županije

Županija

JAVNI POZIV

Objavljen javni poziv za članove Savjeta mladih Zadarske županije

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Zadarske županije i njihovih zamjenika. Savjet mladih Zadarske županije je osnovan kao savjetodavno tijelo Zadarske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini. Savjet mladih Zadarske županije broji sedam članova, a članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira Skupština Zadarske županije na vrijeme sukladno Zakonu o savjetu mladih. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Zadarske županije, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Kandidate za članove i njihove zamjenike predlažu udruge ili neformalne skupine mladih s najmanje […]

Grad Zadar već više od dvije godine bez Savjeta mladih

Zadar

Na dugom čekanju

Grad Zadar već više od dvije godine bez Savjeta mladih

Ožujak 2021. godine označio je istek mandata Savjeta mladih Grada Zadra, no nakon toga, ovo važno tijelo jedinice lokalne i područne samouprave nije ponovno bilo aktivno. Unatoč naporima Odbora za izbor i imenovanje, proces izbora novih članova Savjeta mladih suočio se s izazovima, kako epidemiološke, tako i pravne prirode. Položaj mladih Naime, Savjet mladih promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na njihovoj lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini. Aktivnim radom ovog tijela mladima se omogućuje sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Djelovanjem se želi postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći […]