Srijeda, 17. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

17 C°

’VRATA ZADRA’

Preuzimanje državne imovine aktualiziralo projekt Nikole Bašića. Evo koliko je blizu realizaciji

Autor: Nina Vigan

22.02.2024. 11:19
Preuzimanje državne imovine aktualiziralo projekt Nikole Bašića. Evo koliko je blizu realizaciji

Foto: Marina Zadar/Luka JeličićNedavno je u Gradskoj vijećnici održan radni sastanak gradonačelnika Branka Dukića, ministara Branka Bačića i Šime Erlića. Teme sastanka bile su raspolaganje državnom imovinom na temelju novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.


Na temelju ovog zakona posao upravljanja nekretninama prelazi na Grad, a ovim korakom preuzeta su 42 predmeta, između ostalog i financiranje izrade plana nove generacije područja »Ravnica« koje je od iznimne važnosti za život u Zadru.


Jedan od projekta koji je još 2008. prvi put predstavljen javnosti, a kojem je cilj povijesna i suvremena rekvalifikacija zapuštenog prostora na području Ravnica je projekt »Vrata Zadra« akademika, arhitekta Nikole Bašića, njegovih suradnika i velikog multidisciplinarnog tima.
Projekt je na čekanju već dugo godina, a Bašića smo kontaktirali s pitanjem otvara li se ovim preuzimanjem državne imovine, točnije spomenutog zemljišta, možda prostor ili takoreći vrata, za provedbu projekta.


Transformacija prostora


– Nemam nikakve informacije u tom smislu, osim što sam čuo da je ministar Bačić bio u gradu i da je konačno regulirano pitanje raspolaganja zemljištem. Ali nikakve službene informacije nemam o tome, niti znam kakve to posljedice ima za pristup realizaciji projekta »Vrata Zadra«.U biti ne znam o tome ništa više, kazao je Bašić dodavši da je projekt u istoj onoj fazi u kojoj je bio nakon studije o etapama izvodljivosti cjelokupnog projekta, na čemu je sve i stalo.


– Ono što mogu reći, je to da se jako radujem i nadam tome da će ovo biti okidač za početak pripreme za realizaciju tog kapitalnog projekta. Prvi korak bio bi raspisivanje projektnog natječaja na osnovi anketnog natječaja i naknadnih studija.


Na tim osnovama, trebao bi se raspisati novi arhitektonski natječaj, sada kao projektni natječaj, a koji će dati najbolje rješenje prema kojem bi se krenulo u izradu UPU-a i postupnu realizaciju cijelog ansambla, napominje Bašić.


Bašić nam je istaknuo kako je u sklopu projekta »Vrata Zadra« planirana izgradnja novih kulturnih, društvenih, infrastrukturnih i gospodarskih sadržaja koji će transformirati prostor u moderno gradsko središte s kulturnim, trgovačkim, zabavnim i turističkim sadržajima, gdje će se između ostalog nalaziti polivalentna koncertno-kongresna dvorana, novo kazalište, hotel i kao bitna stavka – podzemno parkiralište koja bi služilo novim sadržajima, ali ponajviše podršci života povijesne jezgre.


– Isto tako, vezano uz ovu informaciju o predaji zemljišta Gradu, bitno je istaknuti činjenicu da je u prijedlogu aktualne izmjene Prostornog plana grada Zadra predviđeno da se jedan snažan programski element iz projekta »Vrata Zadra«, a to je koncertna dvorana, izgradi na lokaciji sadašnjeg parkirališta u dnu Jazina.


U postupku javne rasprave sam napisao i primjedbu na to. Planiranje koncertne dvorane na tom mjestu je apsolutno neprihvatljivo zbog urbomorfoloških i prometnih uvjeta, te zbog skučenosti lokacije za tako ambiciozan sadržaj. Na poziciji polivalentne koncertne i kongresne dvorane u sklopu projekta »Vrata Zadra« taj sadržaj predstavlja ključni programsko-kulturni modul cijelog ansambla.


S jedne strane veže se na budući hotel, a s druge na prostor dodatnih glazbenih sadržaja i novog kazališta, kaže Bašić te ističe kako je koncertna i polivalentna dvorana ključni sadržaj koji u projektu »Vrata Zadra« ima funkciju lokomotive, koji povlači sve ostale sadržaje, koji stvara sinergiju između bliskih kulturnih i komercijalnih sadržaja i pratećeg prometa.Teški promašaj


– Nasuprot tome, koncertna dvorana u dnu Jazina, generirala bi velike koncentracije prometa u kratkom vremenskom intervalu proizvodeći novi prometni vrtlog u prostoru koji je i sada saturiran prometom. Po mom mišljenju, i kada bi se zanemarila činjenica da je isti sadržaj u istom planu predviđen i na Ravnicama, lokacija koncertne dvorane u dnu Jazina bila bi teški promašaj, ističe Bašić.


Bašić smatra kako je bitno shvatiti da projekt »Vrata Zadra« spaja kulturne i javne sadržaje u jednu komplementarnu cjelinu.


– Ostvarenje te vizije omogućuje da Zadar, u smislu javnog urbanog prostora i razine kulturnog standarda, prijeđe novi razvojni prag. Sjediniti takav program u bliskom vizualnom kontaktu s fortifikacijskom baštinom koja nosi UNESCO-ovu zaštitu, jedinstvena je prilika kakvu nema ni jedan, ni hrvatski ni mediteranski grad, napominje Bašić.


O mogućnosti realizacije projekta »Vrata Zadra« pitali smo i pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Darka Kasapa.


– Ministar Bačić je donio čitav niz predmeta na upravljanje Gradu Zadru, te će Grad sukladno tom novom opredjeljenju moći upravljati određenim dijelom državne imovine uz obavezu obeštećenja prema državi, odnosno Županiji od eventualne prodaje zemljišta.


Što se tiče samih Ravnica, to je jedna sada povoljnija situacija pošto smo čekali konzervatorsku podlogu da bi se urbanistički plan donio. Ministarstvo kulture je završilo i dostavilo Gradu Zadru konzervatorsku podlogu.


Čim bude donesen proračun, kojeg sada nemamo, možemo raspisati natječaj za izrađivača samog projekta izrade urbanističkog plana uređenja Ravnica, a tek onda možemo krenuti u proceduru javne rasprave, javnog uvida i ostalih suglasnosti javno-pravnih tijela, kazao je Kasap dodavši kako svakako za realizaciju i raspisivanje natječaja i dalje, nedostaje proračun.


MODERNO GRADSKO SREDIŠTE


U sklopu projekta »Vrata Zadra« planirana izgradnja novih kulturnih, društvenih, infrastrukturnih i gospodarskih sadržaja koji će transformirati prostor u moderno gradsko središte s kulturnim, trgovačkim, zabavnim i turističkim sadržajima, gdje će se između ostalog nalaziti polivalentna koncertno-kongresna dvorana, novo kazalište, hotel i kao bitna stavka – podzemno parkiralište