Subota, 2. prosinca 2023

Weather icon

Vrijeme danas

14 C°

SLIJEDE SANKCIJE

Grad Zadar donio Kodeks ponašanja, 86 predstavničkih tijela još uvijek to nije učinilo

Autor: Marina Vlakić

25.01.2023. 09:09
Grad Zadar donio Kodeks ponašanja, 86 predstavničkih tijela još uvijek to nije učinilo

Foto: Arif SitnicaIako su jedinice lokalne samouprave Kodeks ponašanja trebale donijeti prije pola godine, čak 86 predstavničkih tijela još uvijek to nije učinilo. U lipnju prošle godine istekao je rok za donošenje pravila ponašanja vijećnika te će sve jedinice koja ga nisu donijele Ministarstvo pravosuđa i uprave sankcionirati propisanim kaznama.


Naime, Zakon o sprječavanju sukoba interesa nalaže da sva tijela jedinica lokalne i područne samouprave moraju donijeti kodeks ponašanja za članove predstavničkih tijela, za što im je dan rok od šest mjeseci od od dana stupanja na snagu Zakona, uz jasnu napomenu kako će svi oni koji to ne učine na vrijeme platiti kaznu u visini od 663,6 eura (5.000 kuna) do 1990,8 eura (15.000 kuna).


U Gradu Zadru provjerili smo jesu li oni donijeli kodeks kojim će regulirati pravila ponašanja svojih vijećnika, a pročelnik Ante Ćurković kaže kako su ispoštovali rokove te Kodeks donijeli na sjednici 21. lipnja prošle godine. U Kodeksu je navedeno kako je donesen temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim je regulirano područje upravljanja sukobom interesa kao jednim od područja integriteta dužnosnika.


Načela Kodeksa
U Gradu tako ističu kako se Kodeksom ponašanja članova Gradskog vijeća utvrđuju načela i smjernice ponašanja na temelju kojih oni postupaju tijekom obnašanja dužnosti, razrađuju pojedina pitanja integriteta, uređuje se izbor, sastav i djelokrug rada tijela za nadzor primjene kodeksa u prvom i drugom stupnju i druga pitanja od značaja za provedbu Kodeksa.


Svrha Kodeksa je odrediti etička načela i smjernice na temelju kojih se član predstavničkog tijela za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti obvezan ponašati i u skladu s kojima treba postupati ili koje mogu utjecati na vjerodostojno obnašanje njegove dužnosti.


U Kodeksu ponašanja još su naveli kako su vijećnici dužni kontinuirano paziti na poštivanje etičkih načela, svojim primjerom postaviti standarde u predstavničkom tijelu u kojem obnaša dužnost, kao i spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa, te da se ne može ispričati za nepoznavanje obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz Kodeksa.


Tek će se vidjeti hoće li donošenje Kodeksa ponašanja popraviti situaciju u zadarskom Gradskom vijeću s obzirom da su psovke, vikanje, vrijeđanje, upadanje u riječ i oduzimanje mikrofona uobičajen scenarij gradskih sjednica.


Zadarska javnost često je zgrožena razinom komunikacije među gradskim vijećnicima kojima je vlastita promocija očito važnija od dobrobiti građana. Zbog međusobnih prepucavanja neke točke za kvalitetniji život Zadrana nisu se uspjele izglasati te u konačnici uvijek ispaštaju oni zbog kojih gradski vijećnici i djeluju u Vijeću.


Birat će se Etičko povjerenstvo


Uvođenje Kodeksa ponašanja trebalo bi promijeniti ovu situaciju disciplinirajući vijećnike kojima je vlastita promocija važnija od općeg dobra.


Naime, u Kodeksu ponašanja Grada Zadra stoji kako se njime uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti vijećnika te da je njegova svrha sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, kao i sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti te jačanje povjerenja građana.


Bit će posebno zanimljivo pratiti tko će biti predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva Grada Zadra koje će nadzirati primjenu Kodeksa ponašanja, s obzirom da je u Kodeksu Gradskog vijeća navedeno da se »za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva imenuju osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici«.


Osim toga, predsjednik i članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti nositelji političkih dužnosti niti članovi političke stranke ili kandidati nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću.