Subota, 24. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

8 C°

Kreću li kazne?

Etičke kodekse trebalo donijeti prije pola godine, još ih nema 86 jedinica

Autor: Hina

16.01.2023. 09:18
Etičke kodekse trebalo donijeti prije pola godine, još ih nema 86 jedinica

Foto: Ilustrativna fotografija - rif SitnicaIako je rok za donošenje etičkih, odnosno kodeksa ponašanja lokalnih vijećnika, istekao prije više od pola godine, sve lokalne jedinice, tj. njihova predstavnička tijela, još nisu ispunila tu zakonsku obvezu.


Kodekse ponašanja trebala su do kraja lipnja prošle godine donijeti vijeća i skupštine svih općina, gradova i županija, njih ukupno 576, a do sredine siječnja nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo ih je 490.


To znači da svoju zakonsku obvezu još nije ispunilo 86 predstavničkih tijela.


Još nije naplaćena ni jedna kazna niti pokrenut postupak
Za općine, gradove i županije čija vijeća i skupštine ne donesu kodekse predviđene su kazne od 5000 do 15.000 kuna, no ni jedna kazna do sada nije naplaćena. Zapravo, nije pokrenut ni postupak za naplatu.


“Dosad nije pokrenut postupak protiv neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog nedonošenja kodeksa“, odgovorilo je Hini Ministarstvo koje je u međuvremenu pedagoški djelovalo prema lokalnim jedinicama, podsjećajući ih na zakonsku obvezu, ali im pomagalo i na drugi način.


Naime, inicijalno pregledavajući zaprimljene kodekse uočilo je ponavljajuće greške, pa je u rujnu 2022. jedinicama dostavilo uputu u svrhu dorade kodeksa.


Ministarstvo im je skrenulo i pažnju na smjernice koje je izradilo i objavilo kako bi jedinice pravilno izradile, donijele ili doradile kodeks ponašanja članova njihovih predstavničkih tijela.


Smjernicama se jedinicama preporučuje da kodekse ponašanja svojih vijećnika javno objave kako bi bili dostupni građanima, kao i samim vijećnicima.


Standardi ponašanja za oko 7000 vijećnika


Kodeksi bi, inače, trebali urediti ponašanje oko 7000 vijećnika čiji se broj u vijećima i skupštinama kreće od sedam, koliko imaju manje općine, do 47, koliko ima zagrebačka Gradska skupština, koja je donijela Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u sprečavanju sukoba interesa.


Primjenu tog Kodeksa prate Etički odbor i Odbor za sprečavanje sukoba interesa, koji su definirani kao stalna radna tijela Gradske skupštine, koja bi ih trebala i imenovati.


Zakonsku obvezu ispunila je i Rijeka, čije je Gradsko vijeće donijelo Kodeks ponašanja svojih članova. Njegovu primjenu prate i nadziru Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća kao prvostupanjsko tijelo i Etičko povjerenstvo kao drugostupanjsko tijelo.