Nedjelja, 16. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

28 C°

kakvoća kupanja

GODIŠNJE IZVJEŠĆE Protekle godine u Zadru do onečišćenja došlo na samo jednoj plaži

Autor: Goran Šimunov

23.04.2024. 07:00
GODIŠNJE IZVJEŠĆE Protekle godine u Zadru do onečišćenja došlo na samo jednoj plaži

Foto: Luka JeličićU Nacionalnom izvješću o kakvoći mora za kupanje u Republici Hrvatskoj u 2023. godini, koje je nedavno objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, može se vidjeti kako su od 10.208 prikupljenih pojedinačnih uzoraka u 2023. samo 42 uzorka ili 0,41 posto, ocijenjena nezadovoljavajućom ocjenom.


U Zadarskoj županiji se po dojavama građana pristupilo dodatnim ispitivanjima uslijed sumnji na onečišćenja na tri lokacije, a dodatnim uzorkovanjem samo je na plaži Jadran 24. kolovoza te godine potvrđeno onečišćenje otpadnim vodama te je more ocijenjeno nezadovoljavajućom kakvoćom.


Razlog je bilo začepljenje kanalizacijske cijevi i istjecanje otpadne vode u more, što je spriječeno brzom akcijom komunalne službe koja je sanirala kvar, a ocjene kakvoće mora pokazale su se izvrsnima prilikom kontrolnih mjerenja.


Praćenje na 100 plaža
Preostale dvije plaže na kojima su građani dojavili kako imaju sumnje na onečišćenja bila je 28. kolovoza plaža Borik u okviru Falkensteinerova resorta u Zadru te 29. lipnja na plaži Sveti Jerolim u Preku na otoku Ugljanu.


Za obje spomenute plaže je prvim dodatnim uzorkovanjem utvrđeno kako nema onečišćenja i more je ocijenjeno izvrsnom kakvoćom.U sezoni 2023. kakvoća mora u Zadarskoj županiji se pratila na ukupno 100 plaža.


Provođenje Programa praćenja kakvoće mora za kupanje osigurano je zajedničkim financiranjem iz Županije, jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica i tvrtki te jedne javne ustanove. Program praćenja se u sezoni 2023. odvijao u periodu od 15. svibnja do 27. rujna.


Uzorkovanje


Ukupno je uzorkovano 1.006 uzoraka. Od toga je 979 ili 97,32 posto uzoraka ocijenjeno izvrsnom kakvoćom, 17 ili 1,69 posto dobrom, devet ili 0,89 posto uzoraka zadovoljavajućom, dok je jedan ili 0,1 posto uzoraka ocijenjeno nezadovoljavajućom pojedinačnom ocjenom kakvoće. Tisuću uzoraka se odnosilo na redovno ispitivanje, dok je šest ponavljajućih uzoraka provedeno uslijed sumnje na iznenadno onečišćenje.


Pregled godišnjih ocjena pokazuje da je 98 ili 98 posto mjernih mjesta zabilježilo izvrsnu kakvoću mora, dva ili dva posto točaka je dobilo dobru godišnju ocjenu, a radi se o plažama Ždrijac u Ninu i Sv. Duh u Posedarju, dok zadovoljavajuće i nezadovoljavajuća godišnje ocjene nisu ni zabilježene.


Konačna ocjena u razdoblju od 2020. – 2023. određena je za samo 34 mjerna mjesta, od kojih su sva zabilježila izvrsnu konačnu kakvoću mora, dok preostale konačne ocjene nisu ni donesene.


Znatno smanjenje broja konačnih ocjena na zadarskom području posljedica je epidemiološke situacije prouzročene koronavirusom u 2020. kada je Županija bitno smanjila broj točaka praćenja, a to se potom odrazilo na nedovoljan broj uzorkovanja za stjecanje uvjeta za određivanje konačne ocjene.


Premda se u županijskom izvješću navodi kontinuirani porast statistike što je, kako navode u Ministarstvu, netočno, nakon pada broja pristupa dvojezičnoj mrežnoj aplikaciji o moru za kupanje tijekom pandemije koronavirusom u 2020. i 2021., u sezoni 2022. jest bio zabilježen porast, ali je tijekom 2023. broj pristupa na oba jezika više nego prepolovljen, osobito na hrvatskom jeziku, 14.246 pristupa, odnosno 1.199 na engleskom jeziku.


Razloge vjerojatno treba tražiti u štednji prouzročenoj inflacijom te neizvjesnošću regija u okruženju zahvaćenih ratovima, što utječe na pad interesa ove vrste informiranja. Dobrim marketingom može se bitno utjecati na porast interesa domaće i strane javnosti.


Mrežna aplikacija


Pristiglih 11 komentara i 17 prijedloga su pregledani i analizirani te su stranke kontaktirane od strane Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) Zadar, dok su prijedlozi upućeni gradovima, općinama i Zadarskoj županiji.


U Nacionalnom izvješću podsjećaju kako su more i obalni prostor izloženi velikim pritiscima. Ljudske aktivnosti dovode do kontinuiranog onečišćavanja, čime se ugrožavaju morski ekosustavi i narušava gospodarska vrijednost obalnog područja. Izvori onečišćenja smješteni su u prvom redu u gradovima i naseljima. Gospodarske aktivnosti, napose pomorski promet, brodogradilišta, ribolov, naftna industrija, termoelektrane, cementare, prehrambena industrija i sl. predstavljaju značajne izvore onečišćenja mora.


U sezoni kupanja 2023. u Hrvatskoj ispitivanje kakvoće mora je provedeno na 1.008 točaka ispitivanja. Uz uzorke ocijenjene izvrsnom ocjenom, 208 uzoraka ili 2,04 posto ocijenjeno je dobrom, 93 uzorka ili 0,91 posto zadovoljavajućom te 42 uzorka ili 0,41 posto nezadovoljavajućom ocjenom.


Od ukupno 1.008 točaka ispitivanja u sezoni 2023. na 951 ili 94,35 posto točaka je ostvarena izvrsna godišnja ocjena, na 38 ili 3,77 posto točaka dobra, na šest ili 0,59 posto točaka zadovoljavajuća, dok je na 13 ili 1,29 posto točaka godišnja ocjena kakvoće mora bila nezadovoljavajuća, i to na točkama Ušće i Tehnička radiona u Pločama, potom točkama Ston i Kobaš u Stonu, Smokovjenac-Plat u Župi Dubrovačkoj na području Dubrovačko-neretvanske županije, kao i na točki Đardin u Kaštel Starom, Gojača u Kaštel Sućurcu, Kačjak-početak zapadne uvale u Crikvenici, točki Zagori kupališta istok i zapad te Bribirska obala u Novom Vinodolskom, Kantrida istok i zapad u Rijeci odnosno Primorsko-goranskoj županiji.