ponedjeljak, 2. listopada 2023

Weather icon

Vrijeme danas

26 C°

javni natječaj

U rekonstrukciju ulice na Plovaniji Grad Zadar ulaže 1,1 milijun eura

Autor: Goran Šimunov

31.05.2023. 08:33
U rekonstrukciju ulice na Plovaniji Grad Zadar ulaže 1,1 milijun eura

Foto: Luka JeličićGrad Zadar je putem svojem mrežne stranice izvijestio da je u Elektroničkom oglasniku javne nabave oglasio javni natječaj za izgradnju dijela Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana na predjelu Plovanije. Radi se o poznatoj dugoj i uskoj prometnici koja se nalazi na dijelu buduće zamišljene transverzale koja kreće od križanja s Jadranskom cestom i to njenog dijela, Zagrebačke ulice, preko Ulice Borka Šarlije Kese na Bilom brigu, da bi se Cezanovom ulicom preko Plovanije trebala nastaviti još nepostojećim prometnicama preko predjela Vidikovac te izbila na Put Bokanjca nedaleko groblja Belafuža.


Građevinski projekt izgradnje dijela Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana koji obuhvaća i izgradnju oborinske odvodnje (slivnici) izradio je Zadranin Damir Mandra, dipl. ing. građ. u suradnji sa Zvonimirom Štorićem, mag.ing.aedif.Devet mjeseci radova
Procijenjena vrijednost nabave iznosi gotovo 1,1 milijuna eura. Rok završetka ugovorenih radova je devet mjeseci od dana uvođenja u posao.


Predviđena je izgradnja dijela nerazvrstane ceste Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana i kružnog raskrižja s Kožinskim prilazom i Privlačkom ulicom u Zadru, te rekonstrukcija privoza četverokrakog semaforiziranog raskrižja Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana, Splitske ulice, Puta Biliga i Ulice Borka Šarlije Kese u Zadru. Na mjestu križanja kolnik Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana proširuje se na 8,75 metara te se dodaje trak za lijevi skretač.


Ulica admirala Jakova Šubića od Cezana predviđena je za rekonstrukciju u duljini od oko 550 metara.


Kada se završe radovi, kolnik u ovoj ulici imat će širinu 6,00 metara (2×3,00 metra) odnosno 8,75 metara i nogostup širine od 1,60 do 2,60 metara s obje strane, što ukupno iznosi 9,20 – 11,20 metara (12,95m). Uz nogostup predviđena je sadnja drvoreda. Za sadnju stabala izvode se zelene površine dimenzija 1,00 x 1,50 metara.


Sadnja stabala


Zbog proširenja ulice bit će potrebno izmještanje postojećih ogradnih zidova i kolnih ulaza. Privlačka ulica predviđena je za rekonstrukciju u duljini od cca. 40 metara s kolnikom širine 5,50 metara i obostranim nogostupima širine 1,60 metara s uklapanjem u postojeće stanje.Kožinski prilaz predviđen je za rekonstrukciju u duljini od cca. 20 metara s kolnikom širine 5,00 metara kolnik i jednostranim nogostupom širine 1,60 metara (ukupno: 6,60 m) s uklapanjem u postojeće stanje.


Prema ovom projektu predviđena je izvedba raskrižja u obliku kružnog toka. To je raskrižje Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana, Privlačke ulice, Kožinskog prilaza i odjeljka Ulice admirala Jakova Šubića od Cezana (neimenovane ulice).


Predmetni radovi ne obuhvaćaju radove na izgradnji odvodnje i vodovoda. Radove na izgradnji odvodnje i vodovoda izvodi drugi izvođač, u sklopu aglomeracije. Po završetku pojedine faze izvođenja radova na odvodnji i vodovodu slijedi izvođenje radova koji su predmet ovog projekta. Dinamika izvođenja radova koji su predmet ove nabave direktno ovisi o dinamici izvođenja radova na izgradnji odvodnje i vodovoda.