ponedjeljak, 15. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

27 C°

BRIGA O BAŠTINI

Pročelnica Dina Bušić o redovnom održavanju i kompleksnoj obnovi

Autor: Matea Guzalić

13.10.2023. 18:07
Pročelnica Dina Bušić o redovnom održavanju i kompleksnoj obnovi

Foto: Arif Sitnica/Arhiva ZLGrad Zadar, koji ima dugu povijest i bogato kulturno nasljeđe, obiluje brojnim spomenicima koji su svjedoci prošlosti i čuvari identiteta grada, a često služe i kao mjesto okupljanja i odavanja počasti.


Termin »spomenici« u Zadru obuhvaća raznolike elemente – od javnih spomenika, preko skulptura i spomen ploča, pa sve do povijesnih spomenika u obliku graditeljskog nasljeđa. Svaki od tih elemenata ima svoju priču i ulogu u očuvanju kulturnog bogatstva grada.


No, kako se točno oni održavaju, štite i prezentiraju kao ključni čimbenici lokalnog kulturnog identiteta otkrila nam je Dina Bušić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i šport.


Održavanje i restauratori
– Kod elementa prve skupine – javnih spomenika postavljenih na javnim površinama na prostoru Grada Zadra, održavanje u određenom obujmu obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, a posebno komunalni redari. Reagira se prema uočenom problemu ili prema dojavi građana. S obzirom na vrstu eventualnog oštećenja te radovima koji su potrebni angažiraju se izvođači koji vrše usluge održavanja komunalne infrastrukture. Ako se, primjerice, radi o čišćenju ili o oštećenju baze i slično, angažira se tvrtka koja obavlja potrebnu djelatnost. Komunalno redarstvo po potrebi putem svog ugovorenog izvođača intervenira i s jednostavnijim zahvatima uklanjanja grafita s površina u povijesnoj jezgri, ukoliko sama tehnologija uklanjanja, pjeskarenje, ispunjava zahtjeve konzervatora. Međutim, kada se radi o situaciji u kojoj su potrebni restauratorski zahvati, tada posebne uvjete određuju konzervatori iz Konzervatorskog odjela u Zadru, a tvrtka angažirana za radove mora ispunjavati posebne zahtjeve te imati zaposlene stručnjake, pojasnila je Bušić dodajući kako je kulturna baština Zadra vrlo vrijedan resurs prepoznat od strane Ministarstva kulture i medija te UNESCO-a.– Kulturna baština povijesne jezgre grada Zadra zbog svoje raznolikosti, bogatstva i jedinstvenosti vrlo je vrijedan resurs lokalnog kulturnog identiteta i razvoja grada, što je prepoznato zaštitom kulturno-povijesne cjeline grada Zadra (Z-3409) od strane Ministarstva kulture i medija te upisom zadarskog Obrambenog sustava kao dijela transnacionalne serijske nominacije na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Kada je riječ o povijesnim spomenicima, održavanje je raspodijeljeno između nekoliko gradskih odjela. S obzirom da je kulturno-povijesna cjelina grada Zadra upisana u Registar kulturnih dobara, sve su intervencije u tom području pod strogom kontrolom Ministarstva kulture i medija RH te Konzervatorskog odjela u Zadru kao sektora Ministarstva s kojim Grad Zadar redovito surađuje oko svih pitanja, objasnila je Bušić.


Interventni radovi


Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Grad Zadar brine o redovitom održavanju, a u slučaju hitnih intervencija, kako nam kaže Bušić, UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ima ugovorenog izvođača za radove.


– Elementi kulturne baštine povijesne jezgre dio su svjetskog dobra »Obrambeni sustav grada Zadra«, te su u dobrom općem stanju prema Nominacijskom tekstu za Listu svjetske baštine i novijim Izvješćima koja se predaju UNESCO-u. Grad Zadar brine se kako bi se održalo navedeno dobro stanje kroz periodično održavanje i restauraciju, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Planirane se intervencije uglavnom odnose na konzervatorske zahvate; obnovu, restauraciju i održavanje (redoviti ciklusi održavanja prvenstveno su usmjereni uklanjanju raslinja te održavanju javnih prostora koji su smješteni unutar fortifikacijskog sustava). Intervencije se izvode korištenjem materijala i tehnika koje su u skladu s konzervatorskim smjernicama i preporukama. UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ima ugovorenog izvođača za hitne interventne radove sanacije bedema, na godišnjoj razini ukupne vrijednosti do 20.000 eura. U praksi, riječ je o manjim kamenoklesarskim radovima s dodatnim osiguranjem mikro lokacija po potrebi, kazala je Bušić te dodala da Grad Zadar planira projekte obuhvatnijih radova kroz vlastiti proračun, no da iste prijavljuje i na javne pozive.


Plan upravljanja


– U slučaju kada se provode veći i obuhvatniji radovi konstruktivne sanacije i restauracije, Grad Zadar (kroz različite odjele – UO za graditeljstvo, UO za kulturu i sport, UO za EU fondove, UO za komunalne djelatnosti i dr.) planira projekte kroz vlastiti proračun, ali iste prijavljuje i na javne pozive projekata Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske ili programe Europske unije. Primjer za tako provedene građevinske i restauratorske radove u novije vrijeme su obnova Kneževe i Providurove palače, obnova partera Bedema zadarskih pobuna (tzv. Muraja), restauracija Malog Arsenala, restauracija Morskih vrata (Vrata Sv. Krševana), restauracija crkve sv. Stošije na Puntamici, restauracija Sfinge te tekuće obnove na crkvi sv. Nikole, utvrdi Forte i arhitektonskim elementima u Perivoju Sfinga, izjavila je Bušić te opisala skorašnji Plan upravljanja »Obrambenog sustava Zadra«.– Grad Zadar upravo je u proceduri donošenja Plana upravljanja »Obrambenog sustava Zadra« kojim će se urediti praćenje stanja zaštite i očuvanja komponente serijskog dobra svjetske baštine te unaprijediti koordinirani upravljački sustav koji će ostvariti učinkovito upravljanje povijesnom jezgrom. Sustav praćenja stanja trenutno se odvija na razini prikupljanja informacija i sastavljanja složenih i iscrpnih izvješća UNESCO-u, a kojeg koordinira UO za kulturu i sport: Izvješće o stanju konzervacije (State of conservation Report) te Periodična izvješća (Periodic reporting), rekla je Bušić.