Subota, 22. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

25 C°

Smještaj roditelja/skrbnika

Grad Zadar mjesečno pokriva 600 eura za sufinanciranje troškova

Autor: Portal ZL

07.07.2023. 09:00
Grad Zadar mjesečno pokriva 600 eura za sufinanciranje troškova

Foto: Arif SitnicaGrad Zadar sufinancira troškove smještaja za roditelje/skrbnike djece koja se moraju liječiti u jednoj od bolnica na području RH, a za što su sredstva osigurana u ovogodišnjem gradskom proračunu temeljem prijedloga Nezavisne liste Enija Meštrovića.


Naime, odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra iz svibnja 2023. godine osigurano je sufinanciranje troškova smještaja za roditelje odnosno zakonske skrbnike koji imaju prebivalište na području grada Zadra, a čija se djeca zbog težih bolesti, za koje ne postoji mogućnost pružanja adekvatne zdravstvene skrbi u Općoj bolnici Zadar, moraju liječiti u jednoj od bolnica na području Republike Hrvatske.


Opravdanost potrebe liječenja u bolnici izvan Zadra dokazuje se uputnicom izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno mišljenjem i preporukom odgovarajućeg liječnika specijalista.
Visina iznosa sufinanciranja troškova smještaja priznaje se prema računu stvarno nastalih troškova, a u maksimalnom iznosu od 600 eura mjesečno. Ukoliko trošak smještaja prelazi navedeni iznos, taj dio troškova korisnici smještaja podmiruju vlastitim sredstvima.


Korisnici smještaja ostvaruju ovo pravo uz kumulativno ispunjenje sljedećih uvjeta, uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno mišljenje i preporuka liječnika specijaliste, potvrda/otpusno pismo, kao dokaz da se dijete liječilo u jednoj od bolnica izvan Zadra, potvrda o plaćenom trošku smještaja, rodni list djeteta koje se liječilo, preslike osobnih iskaznica roditelja.


Postupak za ostvarivanje prava sufinanciranja troškova smještaja pokreće se podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zadra uz priložene navedene dokaze i isprave na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.