Nedjelja, 25. veljače 2024

Weather icon

Vrijeme danas

15 C°

Javni poziv

Grad dodjeljuje potpore malim otočnim poduzetnicima

Autor: Goran Šimunov

26.10.2023. 10:21
Grad dodjeljuje potpore malim otočnim poduzetnicima

Foto: Arhiva ZLGrad Zadar je na svojoj mrežnoj stranici objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu. Sredstva za dodjelu de minimis potpora po ovom Javnom pozivu osigurana su u proračunu Grada Zadra za 2023. u iznosu od 66.500 eura. Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s 22. studenoga.


Bespovratna sredstva


Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu koji posluju cijelu godinu, imaju registrirano sjedište i/ili prebivalište i obavljaju svoju gospodarsku djelatnosti na naseljenim otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra, Istu, Molatu, Olibu, Premudi, Ravi i Silbi, svoju gospodarsku djelatnost obavljaju na zadarskim otocima i imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu.


– Potporama iz ovog Javnog poziva žele se uravnotežiti uvjeti poslovanja otočnih poduzetnika u odnosu na kopneno područje grada Zadra kroz smanjenje izdataka u poslovanju, poticanje korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za projekte koji se odnose na gospodarski razvoj, poticanje te podizanje standarda kvalitete poslovanja, pojašnjavaju u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka.
De minimis potpore se dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava, za proširenje i unaprjeđenje poslovanja, potom za pripremu i izradu dokumentacije za prijavu projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova, za nabavu dugotrajne materijalne imovine i adaptaciju poslovnog prostora, kao i za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja, odnosno za sve prihvatljive aktivnosti i troškove u okviru navedenih mjera.


Do 3.000 eura


Zahtjev za dodjelu de minimis potpore može se podnijeti za više mjera, ali do visine ukupnog iznosa od tri tisuće eura po prijavitelju te u okviru gornjih granica intenziteta i iznosa po pojedinoj mjeri, propisanoj programom.


Za potrebe ovog Javnog poziva, gradonačelnik Zadra je sukladno programu imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu za dodjelu potpora male vrijednosti. Po objavi ovog poziva, Povjerenstvo obrađuje zaprimljene zahtjeve i pritom utvrđuje pravovremenost, potpunost i sukladnost zahtjeva prema propisanim uvjetima iz programa i Javnog poziva te se provjerava sukladnost traženog iznosa za prihvatljive aktivnosti i troškove.


Ukoliko ukupan iznos odobrenih zahtjeva za potpore iznosi više od iznosa osiguranih sredstava u proračunu Grada Zadra, odobreni iznosi po zahtjevima umanjit će se svima u jednakom postotku.


Nakon obrade svih zaprimljenih zahtjeva, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za 2023. te ga upućuje gradonačelniku na donošenje.