Utorak, 18. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

20 C°

AGROBIOSFERA

U Vrani će se graditi inovacijski Centar za primijenjenu regenerativnu agroekologiju

Autor: Goran Šimunov

17.04.2024. 06:30
U Vrani će se graditi inovacijski Centar za primijenjenu regenerativnu agroekologiju

Foto: PARK PRIRODE VRANSKOOpćini Pakoštane odobren je nedavno na javnom natječaju novac iz Nacionalnog fonda oporavka i otpornosti (NPOO) za zanimljiv projekt, a radi se o pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekt integriranog interpretacijskog i edukacijsko-razvojno-inovacijskog Centra za primijenjenu regenerativnu agroekologiju (CPRA) »AgroBioSfera Vrana« s pratećim sadržajima zelene infrastrukture. Dodijeljeno im je čak 242.260,60 eura.


U Općini Pakoštane su nam kazali kako su za ovaj projekt već raspisali javnu nabavu za izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te je u tijeku izbor ponuditelja. Slijedi raspisivanje javne nabave za izrađivače projektno-tehničke dokumentacije koja se treba izraditi u rokovima predviđenim ugovorima o dodjeli, a to je najkasnije do svibnja 2025. godine.


Poljoprivredna proizvodnja


– Projekt CPRA »AgroBioSfera Vrana« služi kao istraživačko-inovacijsko-edukacijski projekt usmjeren ka zaštiti, očuvanju i održivom korištenju prirodne baštine i biološke raznolikosti kroz istraživanje, razvoj, informiranje, edukaciju i savjetovanje lokalnih dionika, ali i dionika Zadarske županije i susjednih županija u poticanju razvoja proizvodnog i poslovnog modela primarne poljoprivredne proizvodnje na načelima kružne ekonomije i obnove agrobioraznolikosti. Ovaj projekt odvijat će se na korist lokalne zajednice, svih stanovnika i posjetitelja, a posebice obrazovnih, znanstvenih i savjetodavnih institucija, ističu u Općini Pakoštane dodajući kako se realizacijom edukacijsko istraživačkog centra za regenerativnu agroekologiju želi uspostaviti pokazni model revitalizacije, zaštite, očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine vranskog polja.
Misija projekta je prezentacija i istraživanje raznolikih sustava miješane primarne proizvodnje kako bi se ostvario pozitivan lokalan utjecaj na modele proizvodnje te potencijalno razvio studij za regenerativnu agroekologiju u suradnji sa stručnim školama i sveučilištima te se koristio za praksu, stručno usavršavanje i znanstvena istraživanja.


– Centar za primijenjenu regeneraciju agroekosustava AgroBioSfera Vrana djelovat će po načelu inovativnog »živog laboratorija«, »living laba«, kažu u Općini. Dodaju kako su živi laboratoriji novi istraživački, razvojni, inovacijski, ali i odgojno-obrazovni i društveno-gospodarski i poduzetnički eko-sustavi usmjereni na ljude, odnosno korisnike ovih sustava i koji djeluju na širem teritorijalnom području koje uključuje prirodno, društveno i gospodarsko okruženje u kojem djeluju.


Zaštita, očuvanje, informiranje…


– AgroBioSfera Vrana uspostavit će se s primarnim ciljem zaštite, očuvanja, informiranja, edukacije, održivog upravljanja, promicanja, ali i eko-sustavnog istraživanja, razvoja i obnove prirodne baštine i biološke raznolikosti područja prirode u okviru ekološke mreže Natura 2000, Parka prirode Vransko jezero i njegova Ornitološkog rezervata. Sekundarno će AgroBioSfera Vrana djelovati i kao laboratorij održivog i regenerativnog razvoja lokalnih zajednica i lokalne ekonomije kroz sinergiju znanosti, istraživanja, inovacija, odgoja i obrazovanja, inovativnog poduzetništva posebice u segmentu regenerativne poljoprivrede, regenerativnog agroekošumarstva, regenerativnog agro-eko, obrazovnog, znanstveno-istraživačkog i razvojno-inovacijskog turizma visoke dodane vrijednosti, te zelenih poslova i zelenih inovacija temeljenih na eko-sustavnim pristupima, ističu u Općini.


Za sve navedeno predmetnim ugovorom se financira izrada potrebne projektne dokumentacije, glavni i izvedbeni permakulturni dizajn regenerativne poljoprivrede na površini od oko 22,7 hektara, potom idejni, glavni i izvedbeni projekt Edukacijsko istraživačkog centra »Sokoluša«, kao i idejni, glavni i izvedbeni projekt gospodarske zgrade »Konjušnice« te projekt infrastrukture, odnosno poljoprivrednih puteva, akumulacije i navodnjavanja.


U Općini Pakoštane još nemaju procjenu koliko bi moglo stajati ulaganje u AgroBioSferu Vrana, već navode kako će se svi referentni parametri oko obuhvata ovih kompleksnih projekata, uključivo procjene troškovnika, pa tako i troškovnici radova, ali i analize mogućnosti, dobiti realizacijom prvenstveno studije izvodljivosti te samim projektima s troškovnicima za čiju izradu su im dodijeljena sredstva Ministarstva regionalnog razvoja. Izradom dokumentacije projekti će doći u visoku fazu spremnosti i zrelosti kako bi se njihova sama fizička realizacija onda mogla kandidirati za financiranje na nacionalne i međunarodne programe financiranja.