Nedjelja, 21. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

28 C°

PODRUČJE NOVIGRADSKO MORE

TZ Novigrada, Posedarja i Poličnika bira direktora

Autor: Vanja Mirčeta

19.10.2022. 11:43
TZ Novigrada, Posedarja i Poličnika bira direktora


Još u svibnju ove godine na 6. sjednici Turističkog vijeća Općine Poličnik donesena je odluka o pokretanju inicijative za osnivanje zajedničke Turističke zajednice na području općina Poličnik, Posedarje i Novigrad. Tada je donesena i Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Turističke zajednice »Područja Novigradsko more« i Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o suradnji u osnivanju Turističke zajednice »Područja Novigradsko more«. Spomenute tri turističke zajednice udružile su se i formalno u novu Turističku zajednicu kojoj će sjedište biti u Posedarju, a turističko – informativni centri u Posedarju, Novigradu i Poličniku.


Korisno udruživanje


Krajem rujna ove godine raspisan je i javni natječaj za direktora novog TZ-a, a kako doznajemo na njega je pristigla samo jedna ponuda, a o kome se radi te hoće li će ta osoba biti prihvaćena na ovu laskavu poziciju, znat će se nakon večerašnje sjednice Turističkog vijeća.


– Zašto smo se udružili? S nama su u početku u kombinaciji bile i Jasenice, no one su iz nepoznatih razloga u međuvremenu odustale. Naše tri općine teritorijalno graniče, što nam je bio jedan od preduvjeta za udruživanje, a razlog je što smo mi pojedinačno male turističke zajednice te nam je cilj bio da se okrupnimo, a i Ministarstvo turizma stimulira udruživanje turističkih zajednica te smatramo da ćemo na taj način moći uspješnije aplicirati sa svojim projektima prema Ministarstvu od kojeg bismo dobili određena sredstva za zajedničku promidžbu, manifestacije i sl. odnosno brendiranje zajedničke ponude. Ulazimo u novu priču za koju vjerujemo da će biti bolja od dosadašnje, kazao nam je tada, Joso Klapan, načelnik Općine Novigrad i predsjednik Skupštine novog TZ-a »Područja Novigradsko more«.
Odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma jednog člana Povjerenstva za udruživanje imenovala je resorna ministrica, Nikolina Brnjac, a to je kod ovog udruživanja bila direktorica TZ-a Zadarske županije Mihaela Kadija koja je dala podršku udruživanju i stvaranju novog TZ. Osnivanjem TZ-a »Područja Novigradsko more« odlučeno je kako će sjedište biti u Posedarju. Formalnim udruživanjem spomenutih triju turističkih zajednica, ugasile su se postojeće, ali ostaju turističko-informativni centri koji će raditi čitavu godinu.


Udruživanje će ovim trima općinama osigurati dodjelu financijskih sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice u koji se slijevaju sredstva iz uplaćenih turističkih pristojbi i članarina, jer su se upravo pri udruživanju morali voditi načelom prostorno funkcionalne cjelovitosti te mogućnostima financiranja za ostvarivanje zadaća turističke zajednice.


Predsjednici TZ-a se rotiraju


Ivona Juranić Dedić, dosadašnja direktorica TZ-a Posedarje istaknula je kako je sporazumom načelnika ovih triju općina definirano da će se za svaku općinu osnovati TIC, a Odluka je donesena na zadnjem Vijeću kada se i raspisivao natječaj za direktora i tom prigodom su osnovani TIC-ovi Poličnik, Novigrad i Posedarje. Prijašnji direktori ugašenih TZ-a postaju voditelji TIC-ova. Sjedište TZ-a »Područja Novigradsko more« je u Posedarju, no Juranić Dedić je naglasila kako se i ono Odlukom Skupštine može promijeniti, dok se predsjednici rotiraju svaku godinu i četiri mjeseca. Sada je u toj ulozi načelnik Općine Novigrad, Joso Klapan, a onda su na redu načelnici općina Posedarje, odnosno Poličnik.


– Povjerenstvo je odradilo razgovor s kandidatom za direktora TZ-a »Područja Novigradsko more« i predložilo ga Turističkom vijeću koje će na večerašnjoj sjednici potvrditi ili odbiti izbor predloženog kandidata za novog direktora naših udruženih TZ-a. Na natječaj je pristigla samo jedna prijava i to predloženog kandidata čiji identitet će javnosti biti poznat tek u večernjim satima. Dakle, na sjednici će se odlučiti o izboru i imenovanju direktora TZ »Područja Novigradsko more«. Ako ga Vijeće potvrdi onda se u skladu sa zakonskom procedurom ta Odluka šalje resornom Ministarstvu, koje pregledava cjelokupnu dokumentaciju te izdaje Rješenje kojim se novi direktor upisuje u Upisnik turističkih zajednica kao zakonski zastupnik, istaknula je Juranić Dedić.


Smatra kako će novoosnovani TZ udruživanjem biti istaknutiji na turističkom tržištu nego što je to bio slučaj do sada kada su nastupali pojedinačno kao mali TZ-i.


– Ovako se ipak možemo kvalitetnije predstaviti, samo nam je potrebno, sada kada se izabere direktor, donijeti pravu marketinšku, turističku strategiju, izraditi nove brošure, dobru web stranicu, to bi bio nekakav početak, a druge stvari ćemo još vidjeti, rješavat ćemo ih polako, ali sigurno, u hodu, zaključila je Juranić Dedić.