ponedjeljak, 22. travnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

16 C°

RADOVI

Rekonstrukcija obala Miljašić jaruge vrijedna 5 milijuna eura

Autor: Iva Bucić

02.04.2024. 07:00
Rekonstrukcija obala Miljašić jaruge vrijedna 5 milijuna eura

Foto: Branko BOŽIĆPrije dvadesetak dana ekstremne su padaline zaprijetile Ninu, formiravši veliki vodni val koji je u noćnim satima uzrokovao izlijevanje iz korita Miljašić jaruge te plavljenje prometnice Nin-Vrsi, kao i pet obiteljskih kuća na lijevoj obali. Poplava je zahvatila i područje ninske solane kada je velika količina vode prodrla kroz ulaz u solanu, koji je zbog pristupa s prometnice izveden niže od okolnih nasipa.


Nasip izdržao


Scenarij iz 2017. godine, nasreću, nije se ponovio jer su u međuvremenu uređeni nasipi i korito Miljašić jaruge, a u svrhu daljnjeg povećanja sigurnosti, Hrvatske vode planiraju rekonstrukciju lijeve i desne obale od ušća do mosta na cesti Nin – Vrsi.


Osim toga, u budućnosti se na srednjem dijelu sliva Miljašić jaruge (područje Rašinovac), planira izgradnja retencije kojom bi se omogućio prihvat velikih vodnih valova i smanjivanje vršnih protoka u koritu nizvodno od retencije.
Na području sliva Miljašić jaruge u Ninu u noći 11. ožujka zabilježene su ekstremno visoke satne oborine – u samo nekoliko sati palo je 126 mm kiše, a tijekom cijelog dana palo je 196,2 mm kiše. Veliki vodni val između 2.30 i 3 sata u noći dosegao je svoj maksimum. Iako hidrološka obrada podataka s vodomjernih i meteoroloških postaja nije u potpunosti dovršena, u Hrvatskim vodama procjenjuju da je maksimalni protok Miljašić jaruge dosegnuo oko 150 m3/s, što predstavlja gotovo 50-godišnji povratni period.


– Premda nasip uz Miljašić jarugu nije projektiran na tako visoke vodostaje koji su u uzvodnom dijelu dosegli krunu nasipa, nasip je izdržao te nije došlo do njegovog urušavanja čime su izbjegnute veće materijalne štete i plavljenje većih dijelova grada Nina, poručuju iz nadležnog Vodnogospodarskog odjela (VGO) za slivove južnog Jadrana.


Taj je nasip, nasreću, rekonstruiran i nadvišen 2018. godine u cijeloj dužini od 700 metara, a uz to je i uređeno korito Miljašić jaruge uzvodno od ceste Nin – Vrsi kako bi se povećao njegov kapacitet. To je u konačnici znatno povećalo stupanj sigurnosti obrane od poplave na tom području, pa je zbog toga izbjegnuta katastrofa otprije sedam godina.


Da bi dodatno povećali sigurnost, Hrvatske vode planiraju rekonstruirati lijevu i desnu obalu od ušća do mosta na cesti Nin – Vrsi.


Dvije faze


– Planiranim radovima izgradit će se primarni i sekundarni zaštitni obalni zidovi s prostorom inundacije što će znatno povećati kapacitet korita. Pri izradi projektne dokumentacije, osim primarne funkcije zaštite od štetnog djelovanja voda, vodilo se računa i o javnom sadržaju pa je područje inundacije predviđeno kao uređena šetnica, a uz obalu će biti omogućen privez manjih brodica, ističu u VGO-u.


Projekt je predviđen u dvije faze, a za prvu koja se odnosi na uređenje desne obale, ishođena je građevinska dozvola, te je postupak javne nabave za izvođenje radova pri samom kraju. Za drugu fazu, koja se odnosi na uređenje lijeve obale, ishođenje građevinske dozvole je u završnom stupnju, kao i provođenje rješavanja imovinskopravnih odnosa. Ukupna vrijednost ovog projekta kojeg su nositelj Hrvatske vode, procjenjuje se na 5 milijuna eura.


Za planiranu izgradnju retencije na srednjem dijelu sliva Miljašić jaruge (područje Rašinovac) već je izrađeno idejno rješenje u skladu s kojim se provodi postupak uvrštavanja zahvata u prostorno-plansku dokumentaciju.