Utorak, 23. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

35 C°

JAVNA RASPRAVA

Općina Galovac bi prihodom od sunčane elektrane mogla izgraditi sportsku dvoranu

Autor: Goran Šimunov

19.06.2024. 19:42
Općina Galovac bi prihodom od sunčane elektrane mogla izgraditi sportsku dvoranu

Foto: Luka JeličićNakon što su sunčane elektrane već izgrađene na području nekih gradova i općina u Zadarskoj županiji, jednu od njih želi graditi HEP i na području općine Galovac. HEP ovu elektranu namjerava graditi na površini oko 75,4 hektara na državnom zemljištu, a preliminarno procijenjena instalirana snaga FN modula na ovom području iznosi oko 65,7 MWp.


Javna rasprava traje do 5. srpnja, javni uvid u cjelovitu studiju Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat može se obaviti u prostorijama Općine Galovac u kojoj je jučer provedeno javno izlaganje na kojem je o studiji govorio Goran Lončar, predstavnik njenog izrađivača, tvrtke Vita projekt iz Zagreba.


Govoreći o izgradnji solarnih elektrana, načelnik Općine Galovac Marin Gulan kazao je kako su prilikom promjene Prostornog plana 2021. godine ucrtali sedam polja za sunčane elektrane, od kojih je jedno odvojeno od ove lokacije.


Ekološko održavanje površine
– Nakon donošenja Prostornog plana javili su nam se ljudi iz HEP-ova Odjela za razvoj koji su zainteresirani za njenu gradnju na području naše općine, budući da imaju u planu graditi i solarnu elektranu u Debeljaku u sklopu koje bi se gradila prijemna trafostanica.


Ta naša elektrana bi se spajala u veliku prijemnu trafostanicu u Debeljaku snage 110 kV te bi se provodila distribucija te energije.Općina je stavila obuhvat oko 75 hektara za izgradnju solarne elektrane, uz uvjet da se ta površina održava na ekološki način, da se na njoj provodi ispaša, da se ne koriste pesticidi i da nema refleksije zrcala na okolno područje, pojašnjava Gulan dodajući kako bi se ova elektrana gradila na prostoru koji je neobrađena divljina, krš, na kojemu se nalaze stabla, nisko raslinje, šmrike i grmovi, što predstavlja velike probleme u ljetnim mjesecima, budući da tamo nerijetko izbijaju požari, pa pripadnici općinskog DVD-a to moraju gasiti.


– Izgradnjom solarne elektrane Općina bi imala neku novčanu korist. Prvi iznos koji bi nam se uplatio bio bi komunalni doprinos koji se plaća jednokratno po ishodovanju lokacijske dozvole. Ne znam točan iznos komunalnog doprinosa, mijenjali su se njegovi iznosi.


No, svakako se radi o pozamašnoj svoti koja bi općinski proračun dobro popunila. Planiramo tim novcem izgraditi sportsku dvoranu ili nešto slično. U sklopu ovog projekta investitor, HEP ili netko drugi dužan je izvesti jedan projekt za javno dobro, pa smo u Općini mislili probiti obilaznu cestu iz smjera Zemunika i Škabrnje prema Gorici.


Budući da je ekonomska isplativost solarnih elektrana 25 godina, prema procjeni otprije tri godine Općina bi godišnje dobivala više od 130 tisuća eura, a kolegica iz HEP-a sada kaže kako iznos ove naknade raste.Visina ove naknade ovisi od odluka Vlade, ističe načelnik Galovca dodajući kako ovaj iznos godišnje naknade za neke bogatije općine možda ne predstavlja nekakav veliki prihod, no njihov je proračun premali, moraju misliti na budućnost kako bi dosegnuti standard nastavili održavati.


Za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 14. studenoga 2022. donijelo Rješenje kako za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, no da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.


Utjecaj na ptice i leptire


Planirana lokacija za izgradnju predmetne sunčane elektrane načelno se može podijeliti na šest dijelova, odnosno odvojenih fotonaponskih polja koji su međusobno odijeljeni koridorima planiranih prometnica, a sve u skladu s prostorno planskom dokumentacijom Općine Galovac.Područje SE Galovac nalazi se na istočnom dijelu ove općine. Sa sjeverne i zapadne strane predmetna lokacija omeđena je županijskim prometnicama, a s južne strane je omeđena s lokalnom prometnicom. Zapadno od područja SE Galovac smješteno je i općinsko središte, naselje Galovac.


S obzirom na topografiju terena područje razmatrano za gradnju SE-a može se okarakterizirati kao pretežito ravno područje s mikrolokacijama na kojima teren ima blage nagibe te je područje generalno topografski povoljno za razvoj sunčane elektrane.


Goran Lončar iz izrađivača studije, tvrtke Vita projekt govorio je i o utjecaju izgradnje ove sunčane elektrane na ptice na području na kojem bi se gradila te da su definirani ciljevi održavanja ptica koji se žele postići.


– Na širem području ove elektrane od životinjskih vrsta žive kornjače, šišmiši, ptice i leptiri. Utvrdili smo kako izgradnjom i djelovanjem ove elektrane ne bi bilo značajnijeg utjecaja na ptice i kukce.


– U cilju smanjenja utjecaja na ove vrste, predviđeno je da se radovi izvode što kraće, a zbog gmazova će se ograda izdignuti 15 cm iznad tla, pojasnio je Lončar.