Četvrtak, 13. lipnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

20 C°

NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Biogradska bolnica svojoj medicinskoj sestri mora isplatiti 2.300 eura

Autor: Goran Šimunov

26.12.2023. 11:50
Biogradska bolnica svojoj medicinskoj sestri mora isplatiti 2.300 eura

Foto: Arhiva ZLOpćinski sud u Zadru usvojio je prvostupanjsku tužbu medicinske sestre iz Zadra protiv ustanove u kojoj je zaposlena, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru, zbog manje isplaćene naknade bruto plaće od one koju je trebalo isplatiti po osnovi naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i naknade plaće za vrijeme korištenja bolovanja do 42 dana od siječnja 2018. do prosinca 2022. godine.


Prvostupanjskom presudom ovoj Bolnici je naloženo svojoj zaposlenici isplatiti ukupno 2.323,30 eura (17.504,88 kuna) zajedno s pripadajućom zakonskom kamatom koja teče od 16. veljače 2018. do 31. prosinca 2022. Bolnici je također naloženo da naknadi tužiteljici trošak ovoga postupka u iznosu od 576,07 eura (4.340,42 kuna).


U obrazloženju suca Općinskog suda u Zadru Ivice Marinovića navodi se kako je ova medicinska sestra u svojoj tužbi navela da joj je Specijalna bolnica za ortopediju u posljednjih pet godina pogrešno obračunala i isplatila naknadu plaće.


Zakon i ugovori
Tužitelju je radni odnos reguliran Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodacima KU-a te Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (TKU). Sukladno svim ovim odredbama ovoj medicinskoj sestri se za svaki odrađeni sat isplaćuje osnovna plaća, te uvećanja i dodaci na koje je u tom satu ostvarila pravo, za svaki sat odrađen u posebnim uvjetima rada, za posebnu odgovornost za živote i zdravlje pacijenata, za svaki sat odrađen noću, nedjeljom i blagdanom, za prekovremeni rad…


Igor Kralj/PIXSELL


– U spornom razdoblju tuženik je tužitelju isplaćivao dodatke samo na redoviti rad, dok mu na određene sate prekovremenog rada plaćao samo uvećanje od 50 posto za prekovremeni rad, bez ostalih uvećanja za rad noću, subotom i nedjeljom, u drugoj smjeni, te blagdanom, iako je KU-om propisano kako se navedeni dodaci međusobno ne isključuju.


Odredbom KU-a je propisano da zdravstveni radnik za otežane uvjete rada ima pravo na uvećanje plaće za 25 posto, odnosno 28 posto od 1. rujna 2019. sukladno Dodatku II. KU-a, koji dodatak nije isplaćen tužitelju za sve odrađene sate. Prema odredbi Dodatka I. KU-a, koja se primjenjuje od 1. listopada 2015., kao i odredbom KU-a za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zdravstveni radnici i nezdravstveni radnici koji sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja imaju pravo na dodatak na plaću u iznosu od četiri posto, odnosno osam posto od 1. rujna 2019. sukladno Dodatku II. KU-a, koji dodatak nije isplaćen tužiteljici za sve odrađene sate odnosno nije isplaćen dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi, ističe sudac Marinović dodajući kako prethodna činjenica ima za posljedicu pogrešan obračun i isplatu svih naknada koje se utvrđuju kao prosjek prethodno isplaćenih plaća i to naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad.


– Također, sukladno odredbama Zakona i KU-a radnik ima pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca. Međutim, tuženik naknadu za godišnji odmor nije obračunavao i isplaćivao sukladno prethodno citiranim odredbama Zakona i KU-a.


Prema tome, tužitelj ima potraživanje prema tuženiku iz osnove manje isplaćene plaće u bruto iznosu za razdoblje od pet godina prije podnošenja tužbe do dana dostave podataka, jer Bolnica nije plaćala dodatak u prekovremenom radu za rad noću, subotom i nedjeljom, u drugoj smjeni i blagdanom, nije plaćala dodatak za otežane uvjete rada za sve odrađene sate, nije plaćala dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi za sve odrađene sate, te je pogrešno obračunala i isplatila naknadu plaće za godišnji odmor i bolovanje, navodi se u obrazloženju Suda.


Pixabay


Mišljenje sudskog vještaka


Ova medicinska sestra je konačno uredila tužbeni zahtjev podneskom od 27. listopada 2023., i to temeljem nalaza i mišljenja sačinjenog po vještaku Ivanu Buljanu, od 26. listopada 2023.


U odgovoru na tužbu Bolnica ističe kako priznaje osnovu tužbenog zahtjeva, dok za njegovu visinu smatra da nije potrebno provesti financijsko vještačenje, budući da da se temeljem podataka dostavljenih od strane tuženika može doći do izračuna.


Sud dalje naglašava kako su na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno primjenom Zakona o parničnom postupku utvrdili da je tužbeni zahtjev osnovan.


– Zbog svega iznesenoga, ovaj sud zaključuje kako je tužbeni zahtjev u pogledu osnove tužbenog zahtjeva djelomično osnovan, budući da tužitelju nije isplaćena naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i naknada plaće za vrijeme korištenja bolovanja do 42 dana, dok je visina tužbenog zahtjeva usvojena u iznosima kako su naznačeni u izreci a postavljeni sukladno nalazu i mišljenju vještaka.


Tužiteljica nije uspjela u dokazivanju svih osnova navedenih u tužbi, a po kojima traži isplatu naknade plaće, već samo kod osnova naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i naknada plaće za vrijeme korištenja bolovanja do 42 dana, navodi sudac Marinović u obrazloženju.


Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od 15 dana.