Četvrtak, 30. svibnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

22 C°

sve ih je više

U 2022. godini izdano 5.180 pozitivnih suglasnosti za radne dozvole stranaca

Autor: Vanja Mirčeta

21.01.2023. 09:40
U 2022. godini izdano 5.180 pozitivnih suglasnosti za radne dozvole stranaca

Foto: Arhiva ZLČinjenica je kako hrvatski državljani svake godine sve više »trbuhom za kruhom« odlaze u inozemstvo. Upravo stoga posljednjih godina tržište rada u Hrvatskoj je ozbiljno poremećeno pod teretom nedostatka radne snage u određenim zanimanjima. Hrvatski poslodavci muku muče za pronalaskom adekvatne radne snage, a u nedostatku domaće svake godine sve više se okreću onoj inozemnoj.


Strani radnici na zadarskom području uglavnom dolaze iz susjednih zemalja poput BiH, Kosova, Albanije, Srbije i Makedonije, ali i azijskih zemalja i to ponajviše Nepala, Filipina i nešto manje Indije. Prema statistikama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) najzastupljenije djelatnosti za koje je izdano pozitivno mišljenje su, kao i prijašnjih godina, u pravilu građevina te ugostiteljstvo.


Koji su kriteriji za podnošenje zahtjeva za izdavanje radne dozvole za strane radnike pitali smo predstojnicu Područnog ureda Zadar HZZ-a, Sandru Vukić.


Podmirene obveze
– Pozitivno mišljenje Područne službe odnosno ureda HZZ-a dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ako su ispunjeni sljedeći uvjeti tj. ako poslodavac obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u RH te ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije, odnosno ako poslodavac nema evidentiranog dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja.


Osim toga, mora u zadnjih šest mjeseci imati zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina RH odnosno državljanina države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Švicarske konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području RH i naravno ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja, ističe Vukić.


Radnu dozvolu za svog zaposlenika ili zaposlenike potencijalni poslodavac može ishoditi na način da resorno ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje, izda dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete iz Zakona o strancima, a na temelju pozitivnog mišljenja HZZ-a, te da ministarstvo, putem policijske uprave odnosno policijske postaje, po službenoj dužnosti od Područne službe odnosno ureda HZZ-a zatraži mišljenje.


Zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad prilaže se ugovor o radu, dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavaca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.Uz prije spomenutu priloženu dokumentaciju zahtjevu se prilaže i rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u RH.


No, postoji iznimka, te se dozvola za boravak i rad može izdati bez provedbe testa tržišta rada i mišljenja područne službe odnosno ureda HZZ-a ako se radi o zapošljavanju sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području RH u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine ili ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje.


Trajanje dozvole


– Dozvola za boravak i rad stranog radnika može se dobiti i bez provedbe testa tržišta rada te bez mišljenja HZZ-a ukoliko se radi o zanimanjima za koja nije potrebna provedba testa tržišta sukladno Odluci Upravnog vijeća HZZ-a. Radna dozvola se može izdati na najdulje 12 mjeseci.


Državljaninu treće zemlje odobrit će se privremeni boravak ako dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu stranu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje te ukoliko uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio dulje od godine dana neposredno prije dolaska u RH, osim ako je upućeni radnik odnosno student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a.


Za odobrenje privremenog boravka potrebno je i da strani radnik nema zabranu ulaska u RH i boravka u RH ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska te ukoliko ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.


Zahtjev za odobrenje privremenog boravka odbit će se ako nisu ispunjeni spomenuti uvjeti ili ako je priložena dokumentacija stečena prevarom ili je krivotvorena, odnosno ukoliko postoje dokazi ili ozbiljni i objektivni razlozi da bi državljanin treće zemlje boravio u RH iz drugačijih razloga od onih zbog kojih je podnio zahtjev za odobrenje privremenog boravka, ističe Vukić.


Radne dozvole izdaje MUP temeljem suglasnosti HZZ-a ukoliko su svi drugi kriteriji iz Zakona o strancima ispunjeni. Na području Zadarske županije je u 2021. godini izdano 2.227 pozitivnih suglasnosti, dok ih je u 2022. godini izdano 5.180.