Srijeda, 24. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

34 C°

LUČKI PROJEKT

Općina pokreće uređenje mjesne lučice u Posedarju

Autor: Goran Šimunov

21.03.2024. 06:30
Općina pokreće uređenje mjesne lučice u Posedarju

Foto: MISLAV KLANACNakon Općine Kolan o čijem projektu rekonstrukcije mjesne lučice u Mandrama smo nedavno izvještavali i Općina Posedarje je već odmaknula s projektom rekonstrukcije mjesne lučice. Općina Posedarje zatražila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da dade ocjenu je li potrebna procjena utjecaja na okoliš rekonstrukcije ove luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Uz ovaj zahtjev priložen je i Elaborat zaštite okoliša koji je u studenome 2023. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba.


Iz Općine Posedarje potvrdili su nam kako, nakon ocjene je li potrebna procjena utjecaja na okoliš, za ovaj projekt očekuju izdavanje najprije lokacijske, a potom i građevinske dozvole. Može se očekivati kako će se projekt provesti u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Zadar, a koja će vjerojatno, po ishodovanju dozvola, projekt prijaviti za sufinanciranje na neki od dostupnih javnih natječaja.


Produljenje lukobrana


U području obalnog pojasa lučice Posedarje vez se trenutačno obavlja na zapadnom dijelu neuređenog obalnog pojasa direktno na obali ili na betonskim i drvenim mulovima, ili na uređenoj obali na lučkoj strani lukobrana. Pristup do veza na neuređenoj obali ili do betonskih i starih drvenih mulova koji se pružaju okomito na obalnu crtu, zakrčen je raslinjem i travom te djelomično betoniran, a djelomično je izgrađen u kamenu. Vez se obavlja po principu da se pramac s dva užeta veže na obalu, a krma se uglavnom s jednim užetom veže na improvizirane sidrene blokove odnosno bove.
U Elaboratu se navodi kako se zahvatom predviđa uređenje postojeće lučice koji uključuje produljenje postojećeg lukobrana duljine oko 55 metara za oko 70 metara, postavljanje dva plutajuća gata okomito na sjevernu obalu luke, od kojih je svaki duljine oko 75 metara, produbljivanje morskog dna u luci na površini oko 3,92 hektara, uređenje istezališta i postavljanje stupne dizalice te infrastrukturno opremanje luke.


Akvatorij luke trenutačno se štiti nasipnim lukobranom trapeznog poprečnog profila duljine oko 50 metara. U korijenu lukobrana nalazi se veći plato koji se sužava te je takav izveden do glave lukobrana. S morske strane nalazi se primarna obloga (školjera) različite granulacije koja se oslanja na parapetni zid visine približno 80 cm, a s lučke stane nalazi se betonski obalni zid koji služi za privez plovila. U nožici školjere se na većem dijelu nalazi pijesak i šljunak koji služi kao sunčalište i kupalište zbog izrazite pličine. Lukobran je opremljen s tri instalacijska ormarića odnosno priključna ormarića za plovila (struja, voda), rasvjetnim stupom na kojem se nalazi i modem Wi-Fi tehnologije, klupama za odmor i sjedenje, polerima za privez plovila, anelima te lučkim svjetlom. Rub obalnog zida obložen je kamenom poklopnicom, a hodna ploha je obrađena kamenim popločenjem s nagibom prema moru.


Lukobran je projektiran kao kompozitna građevina, dijelom nasuta, a dijelom građena od predgotovljenih armiranobetonskih elemenata.


Veća dubina


Radi poboljšanja cirkulacije morske vode u luci u lukobranu će se izvesti pločasti propust. Pristup plutajućim gatovima osigurat će se preko pristupnih mostova. Produbljivanje morskog dna predviđeno je do kote – 2,50 metara na površini oko 1,37 ha te do kote – 4,0 metara na površini do 2,55 ha. Očekivana količina materijala iz iskopa iznosi oko 95.000 m3. Područje obuhvata planiranog zahvata ima površinu oko 4 hektara.


Dubine na području zahvata su u trenutačnom stanju premale za sigurno obavljanje plovidbe. Kreću se od otprilike povoljnih -3,5 metra do -2,0 metra na potezu obalne šetnice, budući da je taj dio već produbljivan, pa sve do -0,5 metra na zapadnom dijelu gdje je muljevito dno obraslo u morsku travu. Luka nije adekvatno zaštićena od vjetrovnih valova iz smjera drugog kvadranta pa prilikom takvih valnih situacija postaje nesigurna za privez plovila. Povećanjem potražnje za privez brodica Općina Posedarje želi uložiti u sigurnost luke i povećanje kapaciteta. Na području zahvata izvršeno je 20. travnja 2023. prebrojavanje plovila te su procijenjene kategorije odnosno dužine plovila. Flotu je činilo ukupno 125 plovila, 100 plovila do pet metara, 20 plovila od 5 – 8 metara i pet plovila dužih od 8 metara.


Na istezalištu koje trenutačno ne zadovoljava odgovarajuće uvjete, zahvatom će se omogućiti izvlačenje plovila iz mora. Vozna površina izvest će se kao armiranobetonska ploča s tim da se površina mora urediti kao protuklizna s izvedenim profiliranim utorima pod kutem od 45°.


Neposredno uz istezalište planira se postaviti stupna konzolna dizalica koja će služiti samo za dizanje/spuštanje plovila iz/u more i njihovo odlaganje na transportna kolica ili vozilo te zbog toga nije potrebna izgradnja dodatnih objekata. Sve radnje kretnje dizalice, a to su dizanje/spuštanje tereta, vožnja vitla duž konzole, kao i rotacija grane, su na elektromotorni pogon, pa je potrebno spajanje dizalice na elektroenergetsku mrežu. Na kopnu će se uz dizalicu osigurati dovoljan prostor za njen radni djelokrug te prostor za manevar vučnog vozila s prikolicom.