Četvrtak, 18. srpnja 2024

Weather icon

Vrijeme danas

32 C°

ZAHTJEVAN PROJEKT

Gradski vijećnici odlučivat će o izmjenama DPU-a Maraska parka

Autor: Goran Šimunov

27.11.2023. 09:16
Gradski vijećnici odlučivat će o izmjenama DPU-a Maraska parka

Foto: Luka JeličićPred gradskim vijećnicima će se u srijedu, 29. studenog naći i Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija »Maraska-park«, a radi se o izmjenama unutar građevinske čestice na području bivše tvornice Maraska.


Iz UO-a za prostorno uređenje i graditeljstvo navode kako su 2. prosinca 2021. zaprimili Pismo namjere tvrtke Zadar resort d.o.o Zadar u kojem se predlaže izmjena Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija »Maraska-park«. Navedeni zahtjev su u dopisu poslanom 31. svibnja 2023. zajednički dopunile tvrtke iste grupacije, Zadar resort, Zadar residences i Dogus razvitak i upravljanje.


Dva zahtjeva investitora


– Prema navedenim dopisima predložene izmjene bi se odnosile na građevinske čestice 1 i 5, a osim izmjena na navedenim česticama, Grad Zadar predlaže i izmjenu unutar građevinske čestice 7a u smislu stvaranja mogućnosti za etapno i fazno građenje, te mogućnost modifikacije i mogućnosti prijelaznih tehničkih rješenja do konačne realizacije cijele faze 7a i propisivanja uvjeta za to, navode u UO-u za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Građevna čestica oznake 7a važećim planom predviđena je kao jedinstvena građevna čestica. Potrebno je omogućiti podjelu područja građevne čestice oznake 7a na više čestica, cjelina, etapa ili faza, kako bi se omogućila sukcesivna realizacija gradnje.


Obuhvat Plana je djelomično izgrađeno građevinsko područje naselja koje se sastoji od obalnog i zaobalnog prostora. Unutar obuhvata Plana u tijeku je realizacija izgradnje hotela na građevnoj čestici oznake 4. Na ostalim dijelovima unutar obuhvata Plana nije došlo do realizacije planom predviđenih zahvata u prostoru.


Tvrtka Zadar resort se potkraj 2021. obratila dopisom Gradu vezano uz razvoj projekta unutar obuhvata DPU-a zone parka i centralnih funkcija »Maraska-park«.


– Naime, ovaj DPU donesen je 2008. godine te je nekoliko puta mijenjan, no unatoč tome većina planiranih sadržaja unutar obuhvata nije realizirana. Dio razloga leži upravo u činjenici da su planskim rješenjem dana vrlo specifična ograničenja vezana uz tipologiju građevina odnosno tlocrtne površine i urbanističke parametre.Upravo zbog navedenih okolnosti i ograničenja danih važećim DPU-om, javljamo Vam se kao tvrtka koja ima viziju razvoja tog vrijednog prostora te namjeru investiranja i njegovog konačnog privođenja svrsi. U tom kontekstu predlažemo određene promjene u urbanističkom rješenju koje su prije svega vezane uz tipologiju građevina i zadane urbanističke parametre, a za koje vjerujemo da bi istovremeno omogućile kvalitetnije rješenje za grad te bolju iskoristivost prostora.


Ostvarenje naše vizije podrazumijeva usku suradnju s Gradom Zadrom u pripremi projekta, komunikaciji prema javnosti te u izmjenama planskog rješenja važećeg DPU-a. Kao vlasnici dijela nekretnina unutar navedenog prostora, ovim putem izražavamo želju da financiramo izradu izmjena i dopuna DPU zone parka i centralnih funkcija »Maraska park«, ističu u Zadar resortu.


Promjena oblika objekata


Iz ove tvrtke su se ponovno obratili Gradu u svibnju ove godine s molbom da se započne s obradom njihovih prijedloga izmjena DPU-a. Tražene izmjene su između ostalog promjena oblika objekata građevinske čestice kako bi se omogućilo bolje uklapanje u urbani kontekst i veća iskorištenost prostora.


U tom smislu napušta se morfologija organskih oblika u korist blokova iii lamela, kako bi se planirana mješovita – pretežito stambena namjena uklopila u urbanu strukturu blokovske gradnje koja karakterizira najveći dio urbanog središta Zadra, ističu u Zadar resortu iz kojeg su ponovili kako izražavaju želju da financiraju izradu izmjena i dopuna DPU-a zone parka i centralnih funkcija »Maraska park«.


Inače, predstavnici Dogus grupe su u prosincu 2022. održali sastanak s gradskim vijećnicima na temu izmjena projekta Maraska koje je izradio ugledni arhitektonski studio 3LHD iz Zagreba. Izmjene se odnose na sve tri parcele na kojima se prostire projekt, a uključuju hotelski kompleks, stambeno naselje i trgovački centar.


Na sastanku nije bilo predstavnika gradske uprave, ali ni vijećnika HDZ-a.